MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Sportovní 713
Horní Slavkov
357 31


Kontakt

+420 352 688 293
+420 602 444 683

http://www.mssportovni.estranky.cz

Redaktoři

  • Bc. Pavlína Zábranská

MŠ byla založena v roce 1967 jako společné zařízení jesle – mateřská škola. Jesle byly zrušeny v roce 1990. Zřizovatelem mateřské školy je město Horní Slavkov. Původně byla škola rozpočtovou organizací města, od roku 2003 je samostatnou právní jednotkou příspěvková organizace.

Čtyřtřídní mateřská škola se nachází na okraji města v blízkosti lesoparku a rozsáhlé zahrádkářské kolonie. Je zařízením pavilónového typu s vlastní jídelnou. Ve třech budovách jsou nyní umístěny čtyři třídy mateřské školy, jedna budova slouží k hospodářským účelům.

K mateřské škole patří nově vytvořená prostorná školní zahrada, aby odpovídala zásadám a požadavkům environmentální výchovy. Projekt na vybudování zahrady byl financován z 54. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro vodu, vzduch a přírodu. Oblast podpory je prioritní osa 7 – rozvoj infrastruktury pro environmentální poradenství a osvětu. 90 % jsme získali z Operačního programu Životní prostředí a 10 % z vlastních zdrojů. Naším cílem bylo vytvoření souladu dítěte s přírodou a výchova k životnímu prostředí, k samostatné tvorbě.

Zahrada je členitá. Zastoupení zde najdou přírodní živly – oheň, půda, voda, vítr, mlhoviště a odpočinková zóna. Do zóny oheň patří ohniště. Půdě náleží ovocný sad, učebna v přírodě, záhony z palisád apod. Do zóny voda patří pumpa a mlhoviště. Větru náleží zvonkohra z bambusu a do odpočinkové zóny hamaky.

Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí vytváříme nejen naší školní zahradou, ale také materiálním vybavením tříd. Máme pomůcky jak pro individuální, tak i pro skupinovou práci dětí. Děti si mohou pomůcky kdykoliv vyndat a podle svého zájmu s nimi pracovat.

Pro děti jsou připravovány nabídky činností vycházející z metodik NTC (vlajky, značky, Pixit, deskové a logické hry apod.) Na třídách máme pro děti připravená motorická cvičení (chůze po laně, kutálení a házení různě těžkých a velkých míčků). Pracujeme s abstraktními symboly a pojmy (poznáváme vlajky států, hledáme společné znaky na značkách aut, pojmenováváme vlastnosti a charakter hrdinů z pohádek, vyprávíme si hádankové příběhy).

Po absolvování metody NTC Learning I.–III. jsme zahájili začleňování této metody do práce s dětmi. K této metodě využíváme zahradu např. Víkův hmatový chodník, skákací panák, vlnobití, obrubníků, dřevěných klád a špalků. Provádíme zde experimenty a využíváme ji k prožitkovému učení. Následně jsme na všech třídách upravili třídní vzdělávací plán tak, aby byl přizpůsoben schopnostem podle zájmů a mimořádného nadání dětí.

Spolupráce s Mensou ČR

Učitelé z naší mateřské školy úzce spolupracují s MAP (místní akční plány pro Karlovarský kraj), kde se angažují ve skupinách pro mimořádně nadané děti, čtenářskou a matematickou gramotnost a polytechnickou výchovu. Chceme se s ostatními učiteli o naše znalosti a dovednosti podělit, a ne si je jen nechávat pro sebe. Experimentujeme i s novými způsoby výuky předmatematické gramotnosti v rámci ABAKU. S dětmi si hrajeme s příklady a nemáme strach z počítání. 

I přes nesnáze způsobené nemocí COVID-19 se naši předškoláci účastnili projektu o poznávání našeho města a blízkého okolí. Vypravili se například prozkoumat kostel svatého Jiří, historické centrum města, a dokonce se podívali i na slavkovskou šibenici. Prostřednictvím internetu a balíčků s činnostmi a úkoly jsme s dětmi v době uzavření mateřských škol komunikovali a vytvářeli jim i doma příjemnou „školkovou“ atmosféru.

Na všech našich třídách se věnujeme metodě NTC Learning. U těch nejmenších dětí cvičíme akomodaci čočky a rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku. U dětí starších cvičíme značky aut a dopravní značení. U předškoláků se věnujeme vlajkám a enigmatickým hádankám. Všichni naši učitelé jsou proškoleni metodou NTC Learning.

Pro děti máme také v nabídce doplňkové činnosti. Pro nejstarší máme připravenou angličtinu, kde si děti poslechem a hrou osvojují jednoduchá anglická slovíčka a fráze. Já, muzikant, kde si s dětmi tancujeme a učíme lidové písně. V doplňkové činnosti Říkejme, si říkejme si s dětmi procvičujeme mluvidla a hrajeme si s jazýčky. Na školce máme tři logopedické asistenty. Na Malém školáčkovi máme pro děti připravené hraní na školu. S předškoláčky trénujeme všechny dovednosti a znalosti, které budou ve škole potřebovat, a ještě je nemají úplně zafixované.

Ondřej Čavojský
učitel
V Horním Slavkově, 2. 2. 2022

» Archiv