MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Sportovní 713
Horní Slavkov
357 31


Kontakt

+420 352 688 293
+420 602 444 683

http://www.mssportovni.estranky.cz

Redaktoři

  • Bc. Pavlína Zábranská

MŠ byla založena v roce 1967 jako společné zařízení jesle – mateřská škola. Jesle byly zrušeny v roce 1990. Zřizovatelem mateřské školy je město Horní Slavkov. Původně byla škola rozpočtovou organizací města, od roku 2003 je samostatnou právní jednotkou příspěvková organizace.

Čtyřtřídní mateřská škola se nachází na okraji města v blízkosti lesoparku a rozsáhlé zahrádkářské kolonie. Je zařízením pavilónového typu s vlastní jídelnou. Ve třech budovách jsou nyní umístěny čtyři třídy mateřské školy, jedna budova slouží k hospodářským účelům.

K mateřské škole patří nově vytvořená prostorná školní zahrada, aby odpovídala zásadám a požadavkům environmentální výchovy. Projekt na vybudování zahrady byl financován z 54. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro vodu, vzduch a přírodu. Oblast podpory je prioritní osa 7 – rozvoj infrastruktury pro environmentální poradenství a osvětu. 90 % jsme získali z Operačního programu Životní prostředí a 10 % z vlastních zdrojů. Naším cílem bylo vytvoření souladu dítěte s přírodou a výchova k životnímu prostředí, k samostatné tvorbě.

Zahrada je členitá. Zastoupení zde najdou přírodní živly – oheň, půda, voda, vítr, mlhoviště a odpočinková zóna. Do zóny oheň patří ohniště. Půdě náleží ovocný sad, učebna v přírodě, záhony z palisád apod. Do zóny voda patří pumpa a mlhoviště. Větru náleží zvonkohra z bambusu a do odpočinkové zóny hamaky.

Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí vytváříme nejen naší školní zahradou, ale také materiálním vybavením tříd. Máme pomůcky jak pro individuální, tak i pro skupinovou práci dětí. Děti si mohou pomůcky kdykoliv vyndat a podle svého zájmu s nimi pracovat.

Pro děti jsou připravovány nabídky činností vycházející z metodik NTC (vlajky, značky, Pixit, deskové a logické hry apod.) Na třídách máme pro děti připravená motorická cvičení (chůze po laně, kutálení a házení různě těžkých a velkých míčků). Pracujeme s abstraktními symboly a pojmy (poznáváme vlajky států, hledáme společné znaky na značkách aut, pojmenováváme vlastnosti a charakter hrdinů z pohádek, vyprávíme si hádankové příběhy).

Po absolvování metody NTC Learning I.–III. jsme zahájili začleňování této metody do práce s dětmi. K této metodě využíváme zahradu např. Víkův hmatový chodník, skákací panák, vlnobití, obrubníků, dřevěných klád a špalků. Provádíme zde experimenty a využíváme ji k prožitkovému učení. Následně jsme na všech třídách upravili třídní vzdělávací plán tak, aby byl přizpůsoben schopnostem podle zájmů a mimořádného nadání dětí.

Ve spolupráci s Místními akčními plány (MAP) jsme v letošním školním roce udělali workshop pro učitele z mateřských škol v Karlovarském kraji o tom, jak se dá s metodou NTC ve školkách pracovat. 

Na začátku školního roku jsme v budově senátu obdrželi cenu od Svazu měst a obcí ČR za přínos pro rozvoj a podporu dětí s mimořádným nadáním.

Od druhé poloviny školního roku pracujeme u dětí předškolního věku s výukou předmatematické gramotnosti pomocí metody ABAKU. U dětí byl hned zaznamenán velký posun v matematických a logických dovednostech.

Respektujeme individualitu každého dítěte. Vytváříme také prostory pro prezentaci názorů a zájmů. Zajišťujeme edukační nabídku pro další rozvoj, ale také pro případné slabé stránky nadaného dítěte.

Ve spolupráci s Mensou České republiky probíhá v našem zařízení, na doporučení učitelek a za spolupráce rodičů vstupní test, jehož výsledkem je percentilové pásmo, ve kterém se pohybuje intelekt dítěte. Během testování bylo na MŠ odhaleno několik mimořádně nadaných dětí.

Ondřej Čavojský
učitel
V Horním Slavkově, 14. 6. 2019

» Archiv