12. mateřská škola Písek

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Šobrova 1940/22
Písek – Budějovické Předměstí
397 01


Kontakt

+420 382 216 278

http://www.zstsobra.cz

Redaktoři

  • Lenka Dryeová
  • Mgr. Pavlína Houšková
  • Hana Říhová

12. mateřská škola Písek (Šobrova 1940) je součástí Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek (Šobrova 2070).

Naše mateřská škola si celoročně zakládá na klidné pozitivní atmosféře s bezpečným zázemím. Snažíme se o pestrý program, který přispívá všestrannému rozvoji dětí. Dbáme na individuální přístup k dětem a snažíme se podporovat jejich silné stránky.

Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně průběžně vzdělávají formou kurzů, stáží i samostudiem. Získávají kompetence i z tzv. alternativních přístupů např. Montessori pedagogika, Začít spolu, pedagogika Franze Ketta.

Jako školka spolupracující s Mensou, pravidelně vyvěšujeme na nástěnkách tříd informace o Logické olympiádě a dalších akcích dětské Mensy.

Díky spolupráci se Základní školou využíváme i polytechnické centrum a pro tělesný rozvoj dětí tělocvičnu ZŠ, navštěvujeme fitness studio, kde je pro děti zajištěn sportovní program, navštěvujeme kurzy plavání, máme odpolední kroužek jógy pro děti. Zapojili jsem se do programu Se Sokolem do života. 

Díky nedalekému lesu se děti často pohybují v přírodě a nerovném terénu, využíváme zde i sportovní stezku. Na školní zahradě je sportovní vybavení, také basketbalový koš, branky a dostatek míčů.

V uplynulém roce se nám podařilo vybavit třídy novými pomůckami a didaktickým materiálem. Pro rozvoj digitálních kompetencí – včela Bee bot s doplňky na programování, interaktivní tabule a nové programy, robot Zigy bot, bezdrátové mikroskopy, elektronická stavebnice Boffin. Pro rozvoj jemné motoriky a logiky máme dostatečné množství dřevěných stavebnic, mozaik a dalších pomůcek většinou inspirovaných Montessori pedagogikou. K dispozici jsou mapy, globusy, kartičky s vlajkami. Nezapomínáme ani na nové knihy a encyklopedie pro děti. S novými pomůckami učíme děti pozvolna a trpělivě pracovat, aby dokázaly využít maximální potenciál pomůcky. Děti samozřejmě mají i dostatečný prostor pro samostatné kreativní vyžití a tvoření. K dispozici je jim rozličný výtvarný i přírodní materiál.

Bc. Lenka Dryeová
učitelka 12. mateřské školy Písek
V Písku, 16. 12. 2022

» Archiv