12. mateřská škola Písek

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Šobrova 1940/22
Písek – Budějovické Předměstí
397 01


Kontakt

+420 382 216 278

http://www.zstsobra.cz

Redaktoři

  • Lenka Dryeová
  • Mgr. Pavlína Houšková
  • Hana Říhová

12. mateřská škola Písek (Šobrova 1940) je součástí Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek (Šobrova 2070).

Naše mateřská škola se nachází v mimořádně klidném prostředí uprostřed zahrady, která dětem zaručuje dostatek pohybového vyžití. Zahradu postupně oživujeme. V rámci environmentální výchovy zde děti samy založily malé arboretum jehličnatých stromů a byl nainstalován i hmyzí hotel.  Děti mají možnost využívat i herní prvky jako je kladina, prolézačky, fotbalové branky, basketbalový koš a pískoviště. Postupně doplňujeme další sportovní hry jako jsou chůdy, pálky s měkkými míčky, švihadla, skákací guma, skákací pytle, kreslíme skákacího panáka atd.

Nedaleký les umožňuje časté vycházky a výlety do přírody. Zde využíváme nově zřízenou sportovní stezku a nerovný terén k činnostem zaměřeným na udržování rovnováhy, koordinaci pohybu a posílení pohybového aparátu dětí.

Dalšímu pohybovému rozvoji dětí přispívají i pravidelná cvičení v tělocvičně Základní školy, cvičení s profesionálními trenérkami ve fitness klubech, předplavecká výchova a jógová cvičení.

Metodu NTC Learning začala naše mateřská zařazovat ve školním roce 2016/2017. Snažíme se o podnětné prostředí, zábavné učení a pestrost aktivit. Metodu NTC Learning zařazujeme do každodenních aktivit tak, aby prolínala celým programem MŠ.

Pravidelně zařazujeme motorická cvičení: rotace kolem své osy, cviky podporující akomodaci oční čočky (hry s míčem), trénujeme rovnováhu, chůzi po čáře, chůzi labyrintem, cvičíme s padákem. Zaměřujeme se na řečové schopnosti a trénování paměti, zařazujeme hádanky, vyprávění příběhů, říkanky a básničky, snažíme se pracovat se symboly – poznávání dopravních značek, písmen, číslic, vlajek. Pracujeme s mapou a glóbusem. V každé třídě byla nově instalována knihovna, kde jsou dětem volně přístupné knihy, encyklopedie a zvukové interaktivní encyklopedie i atlasy.

Využíváme interaktivní tabuli a průběžně pořizujeme nové programy. K dispozici jsou i další hry a didaktické pomůcky rozvíjející paměť, postřeh, motoriku a logické myšlení např. Zámecké schody, Logico, Geoboard, Dobble, motorická osmička... atd. Používáme robotickou včelku Bee-bot, která vhodně zpestřuje činnosti, rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost a předmatematické dovednosti.

V neposlední řadě zařazujeme činnosti hudební, kde děti samy hrají na rytmické hudební nástroje. V tomto roce byla navázána těsná spolupráce s klinickou logopedkou.

Bc. Lenka Dryeová
učitelka 12. mateřské školy Písek
V Písku, 20. 8. 2020

» Archiv