MŠ Tyršova, Jílové u Prahy

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Tyršova 323
Jílové u Prahy
254 01


Kontakt

+420 241 950 786

http://www.msjilove.cz

Redaktoři

  • Mgr. Simona Růžičková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Pod Školkou, Jílové u Prahy
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Mateřská škola se nachází na krásném místě nedaleko centra města. Školka je menší a tím více rodinného typu. Mateřská škola Tyršova (odloučené pracoviště) s celodenním provozem od 6:30 do 17:00 hodin je čtyřtřídní. Děti ve třídách jsou rozděleny podle věku (3-4 leté, 4-5 leté a dvě třídy předškolních dětí). Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Čtvero ročních období“, který vznikl na základě principů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola Jílové u Prahy je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Jílové u Prahy. Celková kapacita obou mateřských škol je 236 dětí.

Mezi naše vzdělávací priority patří: propracovaná předškolní příprava ve spolupráci se ZŠ Jílové u Prahy, prožitkové učení, respektování individuálních zvláštností dětí, zájem o přírodu (využívání řady ekologických programů), mezilidské vztahy a vstřícná spolupráce s rodiči. Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat a individuální potřeby dětí.

Mateřská škola je zapojena do těchto projektů:

  • Recyklohraní
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Opravdu zdravá škola

Rozvíjení nadání u dětí jsme již začali v loňském roce v mateřské škole Pod školkou. Velmi se nám to svědčilo. Učitelky, rodiče i děti jsou z této práce nadšené a to nás motivuje k tomu, abychom vymýšleli další zajímavé aktivity.

Máme již nakoupené pomůcky, jak k individuální, tak ke skupinové práci. Inspirovali jsme se na stránkách Mensy. Také jsme změnili prostorové uspořádání třídy pro tyto činnosti. Pomůcky a hry máme uloženy v tzv. „tajné skříňce“, kde si děti mohou kdykoliv hry vyndat a vyzkoušet. Stále je to pro ně velmi atraktivní a snažíme se hry postupně obměňovat i s jinými třídami. Snažíme se jej doplňovat a stále se zajímáme o různé další typy, kterými bychom mohli obohatit naši „tajnou skříňku“ . To, že je máme ukryté, jsou děti na ně daleko více opatrné a vedeme je tím také k tomu, vážit si takových věcí. I my učitelky se snažíme v této oblasti vzdělávat, jak na seminářích nebo konferencích, tak díky literatuře a internetu.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše mateřská škola navázala, jako již minulý rok, na tvorbu mezinárodních projektů E – Twinning a velmi se nám daří. Kromě toho, že tato činnost děti velmi obohacuje a rozšiřuje jim obzory, je také moc baví. V této komunitě škol po celé Evropě se děti setkávají s dětmi z cizích zemí, s jejich tradicemi a zvyky, jejich hymnou, národním jídlem, vlajkou, podnebím, jejich písničkami a básničkami a mnoho dalšího. Využijí u toho svou znalost vlajek, díky kterým se neučíme jen, o jakou zemi jde, ale také geometrické tvary a barvy. Díky asociacím dětí vědí, kde tato země leží a co je pro ni typické. Děti se také seznamují s tím, že všechny děti nemají stejnou barvu kůže a nežijí, tak pohodlně jako my a že jim můžeme i třeba pomoci. Díky videokonferencím se pouze neslyší, ale i vidí, což je pro ně ohromně zábavné.

Další věcí, které si děti velmi oblíbily, jsou značky aut. Samy si je vytváří a kreslí podle vzoru a tvoří další své unikátní značky a vymýšlí i nový název aut. Rozvíjí velmi svou fantazii a představivost a soustředí se na detail. Se značkami pak hrají různé hry, řeší dopravní situace, cestují kolem světa, hrají námětové hry a mnoho dalšího. V rámci této aktivity se seznamují i s dopravními značkami, které všechny znají a při procházce venku poznáváme jak auta, tak dopravní značky na ulicích. 

V rámci ranních her zapojujeme stolní a deskové hry, které rozvíjí paměť, logiku, plánování. Patří mezi ně Brainboxy, Kuřecí olympiáda, Umí prase létat, Chytré autíčko, Den a noc a další. Dále využíváme tzv. geodesky, kde rozvíjíme prostorovou orientaci, logiku, procvičíme barvy a čísla. Na příští školní rok se těšíme na nové pomůcky, jako jsou tablety nebo digitální interaktivní pomůcku BEE-BOT.

Mgr. Simona Růžičková
zástupkyně ředitelky
V Jílovém u Prahy, 21. 6. 2019

» Archiv