MŠ Tyršova, Jílové u Prahy

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Tyršova 323
Jílové u Prahy
254 01


Kontakt

+420 241 950 786

http://www.msjilove.cz

Redaktoři

  • Mgr. Simona Růžičková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Pod Školkou, Jílové u Prahy
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Mateřská škola se nachází na krásném místě nedaleko centra města. Školka je menší a tím více rodinného typu. Mateřská škola Tyršova (odloučené pracoviště) s celodenním provozem od 6:30 do 17:00 hodin je čtyřtřídní. Děti ve třídách jsou rozděleny podle věku (3-4 leté, 4-5 leté a dvě třídy předškolních dětí). Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Čtvero ročních období“, který vznikl na základě principů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola Jílové u Prahy je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Jílové u Prahy. Celková kapacita obou mateřských škol je 236 dětí.

Mezi naše vzdělávací priority patří: propracovaná předškolní příprava ve spolupráci se ZŠ Jílové u Prahy, prožitkové učení, respektování individuálních zvláštností dětí, zájem o přírodu (využívání řady ekologických programů), mezilidské vztahy a vstřícná spolupráce s rodiči. Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat a individuální potřeby dětí.

Mateřská škola je zapojena do těchto projektů:

  • Recyklohraní
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Opravdu zdravá škola

Rozvíjení nadání u dětí jsme již začali v loňském roce v mateřské škole Pod školkou. Velmi se nám to svědčilo. Učitelky, rodiče i děti jsou z této práce nadšené a to nás motivuje k tomu, abychom vymýšleli další zajímavé aktivity.

Máme již nakoupené pomůcky, jak k individuální, tak ke skupinové práci. Inspirovali jsme se na stránkách Mensy. Také jsme změnili prostorové uspořádání třídy pro tyto činnosti. Pomůcky a hry máme uloženy v tzv. „tajné skříňce“, kde si děti mohou kdykoliv hry vyndat a vyzkoušet. Stále je to pro ně velmi atraktivní a snažíme se hry postupně obměňovat i s jinými třídami. Snažíme se jej doplňovat a stále se zajímáme o různé další typy, kterými bychom mohli obohatit naši „tajnou skříňku“ . To, že je máme ukryté, jsou děti na ně daleko více opatrné a vedeme je tím také k tomu, vážit si takových věcí. I my učitelky se snažíme v této oblasti vzdělávat, jak na seminářích nebo konferencích, tak díky literatuře a internetu.

Spolupráce s Mensou ČR

Mateřská škola Tyršova v Jílovém navázala na loňský rok a vzdělávání probíhalo ve školce jako klub šikovných dětí Dumálek. Pracovali jsme s pomůckami a hračkami, které nám doporučila Mensa a které jsou zaměřeny na procvičení paměti, koncentrace, soustředění, logické myšlení a také samostatnost. Běžně při výuce používáme hry jako Záhadný hrad, Zámecké schody, Den a noc, Kouzelné autíčko, Brainboxy, Pexetria, Doble. Z deskových a karetních her si děti oblíbily Umí prase létat, Cink, Kuřecí olympiáda, Candy a řadu dalších. Letos jsme součástí velmi zajímavého projektu a tím je E-Twinning, což je komunita škol. Spolupracovali jsme společně s dětmi ze zemí, jako jsou Slovinsko, Španělsko, Polsko, Slovensko a taky jsme si o nich velice obsáhle vyprávěli. Využili jsme vlajek, se kterými už běžně pracujeme a na základě toho jsme se seznámili se zajímavostmi té či oné země. Vznikly tak velice přirozeně asociace, které nám pomohli o lepší pochopení jejich tradic a zvyků. S dětmi z jiných zemí jsme se viděli při videokonferencích na interaktivní tabuli, která je výbornou pomůckou. Viděli jsme například, jak žijí děti ve Španělsku, že jejich výuka v této školce probíhá zejména venku, že se ve třídách nepřezouvají a že mají odlišnou stravu od naší. Když jsme k tomu spojili naše poznatky, které jsme už znali, jak vypadá jejich vlajka, co je pro tu zemi typické, že mají moře, jaké jsou jejich zvyky, tak to vytvořilo celek nových znalostí, který nám hodně dal a přinesl. Společně jsme s dětmi z cizích zemí vyráběli vánoční přání a opět jsme měli možnost vidět a poznat, že je tvoří úplně jinak než my, s jinými obrázky, a i v jiných barvách, než na které jsme zvyklí tady v Čechách. Celé to bylo pro nás zajímavé a vzájemně jsme se obohatili o věci, o kterých jsme neměli ani potuchy 

Mgr. Simona Růžičková
vedoucí učitelka
V Jílovém u Prahy, 28. 6. 2018

» Archiv