MŠ Sion, Hradec Králové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Kotli 1201/27
Hradec Králové
500 09


Kontakt

+420 495 270 485
+420 776 253 337

http://www.mssion.cz

Redaktoři

  • Bc. Leona Doksanská

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Jsme církevní mateřská škola, která původně vznikla v roce 2000 jako dětské centrum. V roce 2006 byla zařazena do sítě mateřských škol. Jsme z Hradce Králové a máme 3 třídy na 2 místech. Naše základní škola spolupracuje s Mensou ČR již od roku 2014.

Po celou dobu naší existence se snažíme pracovat i s nadanými dětmi. Vedeme podrobnou diagnostiku dětí, která nám pomáhá odhalovat silné a slabé stránky a na základě výsledků s dětmi pracujeme. Snažíme se děti vést, aby samy hledaly řešení problémů, které je potkávají. Často dětem předkládáme logické úkoly a samozřejmě i logické hry. Snažíme se využívat sensitivních období a rozvíjet děti v tom na co se ptají a co je zajímá. Také v odpoledních hodinách nabízíme dětem bohatý program mj. kroužek „Chytré hlavičky“ a „Cestovatel“.

Spolupráce s Mensou ČR

Mateřská škola Sion v Hradci Králové aktivně spolupracuje s Mensou ČR. Využíváme metodu profesora Hejného – Matematika všemi smysly, jejímž cílem je rozvíjet předmatematickou gramotnost dětí, početní představy, získávání zkušeností s číslem, rozvoj geometrických představ a funkčního myšlení. Také pravidelné exkurze podporují dětskou zvídavost a zájem o nové věci.

Dopolední programy podněcují děti k přemýšlení a řešení problémů, se kterými se děti setkávají. Snažíme se pro děti vytvářet takové prostředí, aby se nebály udělat chybu a hledaly vhodné řešení pro danou situaci. 

Každý den jsou dětem nabídnuty mimo jiné i odpolední aktivity, tzv. kroužky, které napomáhají rozvíjet jejich individuálních schopností, dovedností a nadání. Děti si každý den mohou vybrat ze dvou kroužků. Sami tak definují své zájmy a záliby. Učí se aktivně využívat svůj volný čas, získávají zdravé sebevědomí a umí nahlas vyjádřit svůj názor. 

V kroužku Předškolák se děti zábavnou formou seznamují s prostředím školy. Zaměřují se především na oblasti grafomotoriky a matematických představ. Dále se učí správně rozpoznávat barvy a strany, orientovat se v obrázku a být schopno se vyjádřit, aj. 

Kroužek Cestovatel interaktivní formou seznamuje děti s cizími městy i státy. Děti se seznámí s dopravními prostředky, kterými mohou cestovat a řeší různé situace ve scénkách, ke kterým může při cestování dojít.  Také se seznámí s cizími jazyky a nahlédnou do jiných kultur. Od měsíce září do prosince jsme s dětmi cestovaly po České republice a navštívily města: Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Pardubice atd. Od ledna cestujeme po cizích státech: Kanada, Island, Grónsko, Rakousko atd. Z každé hodiny si děti udělají záznam do svého cestovatelského deníku. 

Kroužek Chytré hlavičky se převážně zaměřuje na fyzikální pokusy. Vysvětlujeme si s dětmi přírodní zákonitosti a fyzikální děje. Všechny pokusy jsou názorné a sami děti si je mohou vyzkoušet. Z každého kroužku si děti odnesou vyrobený artefakt, na kterém jsme si fyzikální pokus vysvětlovaly.  

Kroužek Angličtina je veden rodilým mluvčím z USA. Pomocí zábavných her, písniček i ukázek z filmů se děti efektivně učí novým slovíčkům a základním gramatickým jevům. Spolupráce s rodilým mluvčím napomáhá jejich výslovnosti i sociálním dovednostem dorozumět se s osobou, které nerozumí. 

Kroužek Šikovné ručičky rozvíjí hrubou motoriku, jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání (syntézu, analýzu, diferenciaci, paměť), hmatové vnímání, grafomotoriku, vizuomotoriku, orientaci v prostoru a výtvarnou fantazii. Dále také rozvíjí sociální dovednosti, zdravé sebevědomí, učí se přijmout kritiku, dokáží požádat o pomoc druhého člověka a rozvíjí své nadání. Děti se seznamují s výtvarnými materiály, jako prostředkem komunikace. Rozmanité výtvarné techniky rozšiřují jejich obzory.

Mgr. Kristýna Konstatská
učitelka
V Hradci Králové, 27. 2. 2019

» Archiv