MŠ Sion, Hradec Králové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Kotli 1201/27
Hradec Králové
500 09


Kontakt

+420 776 253 337
+420 774 725 712

http://www.mssion.cz

Redaktoři

  • Bc. Leona Doksanská

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Jsme církevní mateřská škola, která původně vznikla v roce 2000 jako dětské centrum. V roce 2006 byla zařazena do sítě mateřských škol. Jsme z Hradce Králové a máme 3 třídy na 2 místech. Naše základní škola spolupracuje s Mensou ČR již od roku 2014.

Po celou dobu naší existence se snažíme pracovat i s nadanými dětmi. Vedeme podrobnou diagnostiku dětí, která nám pomáhá odhalovat silné a slabé stránky a na základě výsledků s dětmi pracujeme. Snažíme se děti vést, aby samy hledaly řešení problémů, které je potkávají. Často dětem předkládáme logické úkoly a samozřejmě i logické hry. Snažíme se využívat sensitivních období a rozvíjet děti v tom na co se ptají a co je zajímá. Také v odpoledních hodinách nabízíme dětem bohatý program mj. kroužek „Chytré hlavičky“ a „Cestovatel“.

Spolupráce s Mensou ČR

V tomto školním roce (2022-2023) jsme se zaměřili na vytvoření rituálů ve třídě, které by pomohli v organizaci průběhu dne, s co největším zapojováním aktivit, které podporují rozvoj nadání. Společně s dětmi jsme vytvořili pomůcky, nástěnky a hračky, které používáme v průběhu každého dne. Například:

Při ranním volném hraní děti musí splnit minimálně jeden ze čtyř nabízených úkolů. Podle obtížnosti/ zájmu dětí si každé může zvolit druh aktivity, aby rozvíjela jeho individuální pokroky. Při těchto ranních úkolech se velmi opíráme o výsledky průběžné diagnostiky tak, abychom každému dítěti mohly nabídnout individuální zaměření na to, co jej zajímá a v čem je dobré (i to, které stránky potřebuje posílit). Na tuto činnost máme speciální nástěnku, kam si děti za každý splněný úkol posunou svou značku. Na konci týdne mají i rodiče přehled, jak se zapojují do nabízených aktivit.

Při ranní pohybové hře děti často běhají/ chodí naboso – k tomu jsme si s dětmi vytvořili speciální házecí kostku, která má tři strany (na jedné straně jsou bačkůrky, na druhé straně ponožky a na třetí straně bosé nohy). Ten, kdo má ten den službu, může hodit kostkou a podle toho tedy už všechny děti vědí, co si mají sundat.

Při ranním kruhu se snažíme v dětech podporovat zvídavost a zájem o svět okolo nás. Někdy se tedy dětí ptáme otázky ...co kdyby… nebo řešíme hádanky (enigmatické hádanky). Na konci ranního kruhu používáme nástěnku na rotaci. Každý den se posouvá co je za den a podle toho i strana, na kterou se děti budou točit. Barevné ruce nám pomáhají zapamatovat si pravou a levou stranu.

Při dopoledním programu používáme elektrickou včelku Bee-Bot, mluvicí skřipce, tablety, interaktivní tabuli, hmatový chodník, kreslíme do mouky, házíme míčky, hýbeme se se stuhou, tancujeme s šátky, hrajeme hry na propojení hemisfér a děláme další aktivity.

Při programu venku na procházkách si opakujeme značky aut a dopravní značky. Děti velmi baví, když chodíme po obrubníku, jezdíme tobogánem, točíme se na kolotoči a skáčeme přes švihadlo. Na školkové zahradě jsme si nechali vyskládat novou dlažbu – chodíme po čáře, hrajeme si v bludišti, orientujeme se podle instrukcí v barevných čtvercích. Do plastových podložek na boty si přineseme přírodniny z lesa a vyrábíme si sezónní hmatový chodník. Kreslíme blátem a další aktivity.

V odpoledních kroužcích si děti mohou vybrat každý den ze dvou kroužků: V kroužku Předškolák se děti zábavnou formou seznamují s prostředím školy. Zaměřují se především na oblasti grafomotoriky, motoriky, paměti, pozornosti a předmatematických představ.

Kroužek Cestovatel interaktivní formou seznamuje děti s cizími městy i státy. Děti pracují s vlajkami zemí světa (třídění podle barev, podle pruhů, geometrických tvarů, podrobností). Děti se také seznamují s dopravními prostředky (značky aut + přiřazování ke státu), kterými mohou cestovat a řeší různé situace ve scénkách, ke kterým může při cestování dojít. Také se seznámí s cizími jazyky a nahlédnou do jiných kultur – národní jídlo, typická hudba, oblečení a sport.

Kroužek Chytré hlavičky se převážně zaměřuje na fyzikální pokusy. Vysvětlujeme si s dětmi přírodní zákonitosti a fyzikální děje. Všechny pokusy jsou názorné a sami děti si je mohou vyzkoušet.

Kroužek Angličtina pomocí zábavných her, písniček a tanečků děti efektivně učí novým slovíčkům a základním gramatickým jevům.

Kroužek Šikovné ručičky rozvíjí hrubou motoriku, jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání (syntézu, analýzu, diferenciaci, paměť), hmatové vnímání, grafomotoriku, vizuomotoriku, orientaci v prostoru a výtvarnou fantazii. Dále také rozvíjí sociální dovednosti, zdravé sebevědomí, učí se přijmout kritiku, dokáže požádat o pomoc druhého člověka a rozvíjí své nadání. Děti se seznamují s výtvarnými materiály, jako prostředkem komunikace. Rozmanité výtvarné techniky rozšiřují jejich obzory.

Mgr. Kristýna Konstatská
učitelka
V Hradci Králové, 16. 2. 2023

» Archiv