MŠ Sion, Hradec Králové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Kotli 1201/27
Hradec Králové
500 09


Kontakt

+420 495 270 485
+420 776 253 337

http://www.mssion.cz

Redaktoři

 • Bc. Leona Doksanská

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Jsme církevní mateřská škola, která původně vznikla v roce 2000 jako dětské centrum. V roce 2006 byla zařazena do sítě mateřských škol. Jsme z Hradce Králové a máme 3 třídy na 2 místech. Naše základní škola spolupracuje s Mensou ČR již od roku 2014.

Po celou dobu naší existence se snažíme pracovat i s nadanými dětmi. Vedeme podrobnou diagnostiku dětí, která nám pomáhá odhalovat silné a slabé stránky a na základě výsledků s dětmi pracujeme. Snažíme se děti vést, aby samy hledaly řešení problémů, které je potkávají. Často dětem předkládáme logické úkoly a samozřejmě i logické hry. Snažíme se využívat sensitivních období a rozvíjet děti v tom na co se ptají a co je zajímá. Také v odpoledních hodinách nabízíme dětem bohatý program mj. kroužek „Chytré hlavičky“ a „Cestovatel“.

Spolupráce s Mensou ČR

Mateřská škola Sion v Hradci Králové aktivně spolupracuje s Mensou ČR. Snažíme se pravidelně zařazovat do školního programu aktivity, které maximálně rozvíjí potenciál každého dítěte, podle individuálních potřeb u dětí s ohledem na jejich věk:

 • chůze naboso (běh naboso, hmatový chodník),
 • pohybová cvičení (motorická cvičení, míčové aktivity, rovnovážné cvičení, rotační cvičení, posilovací cvičení, pohyb se stuhou, šátky, švihadly),
 • rozvoj paměti a pozornosti (pexeso, puzzle, řazení, třídění, porovnávání, prostorová orientace, četba a práce s knihou, Kimovy hry),
 • práce s abstraktními symboly (vlajky, značky aut, piktogramy, dopravní značky, turistické značky, písmena, čísla),
 • rozvoj sluchového vnímání (rytmizace, rýmování, práce s hlasem),
 • řešení situací.

Pravidelným zařazováním těchto aktivit se zlepšuje u dětí rovnováha, hrubá a jemná motorika, paměť, pozornost, zrakové a sluchové vnímání.

I nadále v odpoledním bloku jednou za týden probíhají kroužky: Angličtina, Hudební hrátky, Chytré hlavičky, Sportovky, Zahradník, Táborník, Dramaťáček, Kuchtíci, Šikovné ručičky, Cestovatel, Tanečky a Digiťáček.

V tomto školním roce jsme nabídku kroužků ve školce obohatili o kroužek „Digiťáček“. Cílem tohoto kroužku je rozvoj logického myšlení dětí, rozvoj představivosti, rozvoj jemné motoriky a spolupráce. Pomocí řešení kreativních a logických úkolů pracujeme u dětí s předmatematickými představami a čtenářskou gramotností. Dalším naším cílem je seznamovat děti s používáním digitálních technologií tak, aby dnešnímu světu rozuměly, nebály se ho, a orientovaly se v něm. Uvědomujeme si, že děti v předškolním období ještě nemají plně rozvinuté abstraktní myšlení, proto pracujeme i s učení prožitkem (na koberci, pomocí názorných pomůcek, předmětů denní potřeby – lego, kostky, dřívka, autíčka, puzzle, stavebnice, sestavování cest, práce s mapou, manipulativní činnosti). Chceme se vyvarovat toho, aby šlo pouze o „hraní si na tabletu“, uvědomujeme si negativní rizika a pracujeme na tom, aby práce byla bezpečná.

Používáme:

 • tablet,
 • interaktivní tabuli,
 • elektronickou včelku,
 • mluvící skřipce,
 • elektronický mikroskop,
 • zvukové bzučáky,
 • hudební přehrávač,
 • digitální fotoaparát.

Spolupráci dětí a moderní techniky vnímáme v této době jako důležitý krok v tom, abychom „šli s dobou“ a přizpůsobovali se současné moderní době a společnosti, která je součástí našich životů. Digitalizace je všude kolem nás a velmi rychlým tempem se vyvíjí dopředu. S touto změnou se mění i systém vzdělávání a postoje k informacím (jak informace vyhledávat a umět je kriticky analyzovat). Podporujeme v dětech touhu po poznání, samostatnost a zdravé sebevědomí.

Mgr. Kristýna Konstatská
učitelka
V Hradci Králové, 17. 2. 2021

» Archiv