DS Mateřinka, Dvůr Králové nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Legionářská 561
Dvůr Králové nad Labem
544 01


Kontakt

+420 736 458 063

http://materinka-dk.cz

Redaktoři

  • Ivana Staňková

Mateřinka dětská skupina zahájila svoji činnost v roce 2017 a s Mensou ČR spolupracujeme od samého počátku našeho působení.

Naše soukromé předškolní zařízení Mateřinka dětská skupina se věnuje menšímu počtu dětí ve třídě (max. 20 dětí na 3 pedagogické pracovníky) Pracovní doba našich pedagogických pracovníků je osmihodinová, nedělí se na přímou výchovnou, tudíž je dětem věnován maximální individuální přístup.

V Mateřince pracujeme s dětmi metodou NTC systém učení, protože si plně uvědomujeme důležitost vývoje v předškolním věku, kdy se v mozku vytváří nová spojení, formuje se celá síť nových spojení mezi neurony a nové stimuly k rozvíjení. Hlavní rozhodnutí přišlo, když jsme zjistili, jak děti doslova hltají nové informace, do činností se zapojují se zájmem a mateřinka se stala stimulujícím prostředím. V naší práci využíváme interaktivní tabuli, výukové programy, výukový software pro přípravu interaktivních cvičení. Velkým pomocníkem se stal digitální mikroskop, mapy, glóbus, včelky beebot, interaktivní tabule, Logico, motorické dráhy apod.

Vedeme podrobnou diagnostiku, přínosem nám je iSophi, která nám odhaluje silné i slabé stránky našich dětí všech věkových kategorií. V úzké spolupráci s rodiči se nám daří na základě výsledků děti rozvíjet. Naše výchovná práce v Mateřince je založená na prožitkovém učení, děti samy hledají řešení, předkládáme dětem logické úkoly a hry.

V minulém roce jsme se zaměřovali hlavně na robotické hračky, které jsou u našich dětí velmi oblíbené – využíváme robotické včelky, interaktivní programy, ve spolupráci se ZŠ jsme se seznámili i s další možností ovládání – naprogramované od starších dětí, ovládání aut přes tablet.  Přijali jsme i pozvání ze ZŠ k seznámení 3Dtisku, kde nám ukázali, jak vznikne kostička a jakým způsobem se vyrobí během chvilky třeba i sovička – logo ZŠ.

Velké nadšení ze strany dětí mělo pozvání do chemické učebny ZŠ, kde pro nás připravili chemické pokusy. Děti se seznámily, že celý náš svět je složen z různých chemických látek, ve vzduchu je například dusík a kyslík, voda je tvořená kyslíkem a vodíkem.. prvky se od sebe liší svou vnitřní strukturou a právě proto mají rozdílné vlastnosti, co se děje, když je zapálíme, čistý líh hoří modrou barvou, draslík fialovou.. moře v láhvi se děje pomocí různé hustoty látek, a co teprve když si vezmeme na pomoc ocet, jedlou sodu v prášku – vzniká nám oxid uhličitý a děti obdivovaly domácí hasičák… 

Raketa s pomocí plastové láhve, technického lihu, zápalky a svíčky – a už nám lítala po chodbách ZŠ.  O sloní zubní pastě – peroxid vodíku, prostředek na mytí nádobí, jodid draselný -  děti s nadšením diskutovaly ještě celý týden.

V sousedství naší Mateřinky stoji Muzeum, kam pravidelně chodíme a naposledy to byla výstava SEVA POHÁDKA. Seva – jak se stavebnice vyvíjela od prvopočátku, kterou známe jako stavebnici z minulého století. Svět kostiček proměnila výstavní síň Muzea v přehlídku výtvorů z kultovní české stavebnice, kterou máme i ve školce. Herní výstava modelů SEVA z českých i zahraničních pohádek děti nadchla a stavebnice se dočkala zase své obliby i ve školce.

Další velkou oblibou našich dětí je pohyb, cvičení je zábava, při které děti rozvíjejí své pohybové schopnosti, sportovní všestrannost, kulturu. Jsme zapojeny v celostátním projektu Se sokolem do života, osvojují si základy pohybových dovedností. Metodika, která je pro projekt zpracována, vychází ze sokolského cvičení mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky, podporuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání. Dále i plaveme, lyžujeme, cvičíme jógu, navštěvujeme tělocvičnu ZŠ.

Důležitá je pro nás i ekologie, péče o přírodu, jsme zapojeny v celostátním programu MRKVIČKA, využíváme rad a zkušeností koordinátorů ze středisek ekologické výchovy, využíváme i jejich programy.

Ivana Staňková
ředitelka dětské skupiny
Dvůr Králové nad Labem, 2.1.2024

» Archiv