DS Mateřinka, Dvůr Králové nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Legionářská 561
Dvůr Králové nad Labem
544 01


Kontakt

+420 736 458 063

http://materinka-dk.cz

Redaktoři

  • Ivana Staňková

Naše soukromé předškolní zařízení DS Mateřinka se věnuje menšímu počtu dětí ve třídě (max. 10 dětí na 2 pedagogické pracovníky). Pracovní doba našich pedagogických pracovníků je osmihodinová, nedělí se na přímou výchovnou, tudíž je dětem věnován maximální individuální přístup.

V Mateřince pracujeme s dětmi metodou NTC systém učení, protože si plně uvědomujeme důležitost vývoje v předškolním věku, kdy se v mozku vytváří nová spojení, formuje se celá síť nových spojení mezi neurony a nové stimuly k rozvíjení. Hlavní rozhodnutí přišlo, když jsme zjistili, jak děti doslova hltají nové informace, do činností se zapojují se zájmem a mateřinka se stala stimulujícím prostředím. V naší práci využíváme interaktivní tabuli, výukové programy, výukový software pro přípravu interaktivních cvičení. Velkým pomocníkem se stal digitální mikroskop, mapy, glóbus apod.

V mateřince pracujeme formou projektů, které se samozřejmě promítají do všech oblastí a činností v předškolním vzdělávání. Největší zájem projevily děti např. v období konání olympiády (symboly vlajek, piktogramy sportů a disciplín, jména sportovců…). Sportem žila celá Mateřinka a zapojili se i rodiče.

Další úspěšný projekt, kde děti získaly mnoho nových poznatků byl náš nedávný projekt „Toulky nejen Královédvorskem“. Zaměřili jsme se na naše město, památky, veřejné budovy, znak našeho města a i okolních měst. Zde jsme se zaměřili i na značky aut, která nám ve městě parkují a samozřejmě i dopravní značky. Tento projekt jsme pro zájem dětí prodloužili o dalších 14 dní. 

Blíží se konec školního roku a my jsme společně s dětmi „prošli“ desítky projektů, některé se líbili více, jiné méně. Na tom samozřejmě stavíme při našem dalším plánování. Přes prázdniny se vydáváme v projektu „Cesta kolem světa“ s námořníky z Mateřinky do dalších zemí, světadílů, které jsme ještě nenavštívili. Už se na to moc těšíme.

Domníváme se, že spolupráce s Mensou se pro nás stala velkým přínosem, neboť si lépe umíme zrealizovat naši práci tak, aby vyhovovala dětem po všech stránkách, rozvíjela jejich potenciál, rozvíjela abstraktní symboly, motorické schopnosti, cvičení rovnováhy, paměťové hry, hádanky… Tento rok nám odchází do ZŠ Adélka, které přejeme mnoho nových zážitků a kamarádů, a hlavně je moc fajn, že ZŠ Strž patří do škol spolupracující s Mensou.

Ivana Staňková
ředitelka Mateřinky
Ve Dvoře Králové nad Labem, 17. 6. 2019

» Archiv