DS Mateřinka, Dvůr Králové nad Labem

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Legionářská 561
Dvůr Králové nad Labem
544 01


Kontakt

+420 736 458 063

http://materinka-dk.cz

Redaktoři

  • Ivana Staňková

Naše soukromé předškolní zařízení DS Mateřinka se věnuje menšímu počtu dětí ve třídě (max. 20 dětí na 3 pedagogické pracovníky). Pracovní doba našich pedagogických pracovníků je osmihodinová, nedělí se na přímou výchovnou, tudíž je dětem věnován maximální individuální přístup.

V Mateřince pracujeme s dětmi metodou NTC systém učení, protože si plně uvědomujeme důležitost vývoje v předškolním věku, kdy se v mozku vytváří nová spojení, formuje se celá síť nových spojení mezi neurony a nové stimuly k rozvíjení. Hlavní rozhodnutí přišlo, když jsme zjistili, jak děti doslova hltají nové informace, do činností se zapojují se zájmem a mateřinka se stala stimulujícím prostředím. V naší práci využíváme interaktivní tabuli, výukové programy, výukový software pro přípravu interaktivních cvičení. Velkým pomocníkem se stal digitální mikroskop, mapy, glóbus, včelky beebot, interaktivní tabule apod.

Spolupráce s Mensou ČR

Koronavir – slovo, které slýcháme kolem sebe denně ve všech pádech, a to i u malých dětí. U nás v Mateřince jsme se s dětmi zamýšleli, co to pro nás znamená – od správné hygieny a mytí rukou, nošení roušek a bohužel i zákazů plaveckého výcviku, lyžování a školičky bruslení. Sportovali jsme s dětmi o to více v Mateřince a využíváme cvičení spojené v rámci projektu Sokola. Ale co kultura? Divadla zavřená, besídky pro rodiče žádné, a právě obavy některých rodičů nás přivedly k myšlence, že je potřeba o koronaviru mluvit nejen s dětmi, ale i s rodiči.

Právě proto jsme i rodiče zapojili do cvičení, plnili úkoly společně s dětmi, aktivity jsme směřovaly do přírody. Důležitým doporučením rodičům je nezapomínat na podporu pocitu bezpečí, být emoční oporou a přiměřeně informovat děti o základních faktorech a možnostech ochrany, limitovat mediální zátěž. Vždyť nejdůležitější pro nás dospělé je být dobrým příkladem pro děti, vysvětlovat a komunikovat s dětmi. A protože udržovat sociální kontakty formou návštěv rodičů v Mateřince se nedaří, vyhlašujeme soutěže pro rodiče s dětmi, naposledy o nejhezčí dýni. Tak jsme se společně posouvali z jedné koronavirové doby do další a na společné exkurze, výlety, společná setkání s rodiči nám bohužel doba nepřála.

I když jedna exkurze v poslední době se nám zdařila. Exkurze ve vánočních ozdobách v našem městě. Děti si prošly celý závod a postupně se seznámily, jak taková ozdoba na stromeček vzniká. Kolik lidí se vystřídá při její výrobě, co vše musí lidé umět, aby stromeček na Vánoce zářil. Pod stromeček jsme vyráběli s dětmi dárky, nezapomněli jsme ani na seniory v našem městě, jim i rodičům jsme natáčeli videa vánočních besídek. Společně jsme si popřáli pevné zdraví v novém roce a děti už znají, co toto slovo opravdu pro nás všechny znamená. Tak snad už bude lépe.

Ivana Staňková
ředitelka Mateřinky
Ve Dvoře Králové nad Labem, 30. 1. 2022

» Archiv