MŠ Dráček, Povrly – Neštědice, p.o. (okr. Ústí nad Labem)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Sídliště I 42/1
Povrly – Neštědice
403 32


Kontakt

+420 775 147 987

http://www.msdracekpovrly.cz

Redaktoři

  • Bc. Pavla Hacková

Mateřská škola Dráček v Povrlech sídlí v bývalé tovární vile. Když k nám vejdete, tak se ocitnete v domě, který zdaleka školku nepřipomíná. Prostředí naší školky je vkusně vybavené a připomíná rozložením nábytku v celém interiéru školy velký byt. Všichni příchozí se zde vždy zarazí a mluví o tom, že to u nás vypadá jako doma. Ano. Naším cílem je, aby se u nás děti, rodiče i ostatní přátelé cítili jako doma.

Kapacita naší školy je 28 dětí. Sice praskáme ve švech, ale stále se nám daří v našem kolektivu a vztazích s veřejností udržovat příjemné pohodové klima, které i děti mohou vycítit.

Škola disponuje i velkou svažitou zahradou s dostatkem místa pro aktivní pohyb. Dvakrát v týdnu chodíme na intenzivní pobyty do lesa, kde probíhají všechny možné aktivity. Máme v lese lesní třídu - zázemí pro volný pobyt. Děti se i v přírodě stravují. Umožňujeme dětem aktivně prožívat pobyt v přírodě. Součástí naší lesní třídy je i roklinka se studánkou. Zde celý rok pozorujeme přírodu, provádíme ekologické hry i jiné pokusy. Máme velkou podporu od firmy Lesy ČR s.p. a naší obce Povrly. Umožňujeme dětem to, co je v dnešním životě pomalu zapomenuto. Žít v souladu s přírodou.

Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí, spolupráce s Mensou ČR

Naše školka spolupracuje s Mensou od začátku školního roku 2017/2018 a jsme všichni za to moc rádi. Máme možnosti, které nám pomáhají v přístupu ke vzdělávání dětí, a to nejen nadaných, ale i dětí průměrných, či těch, kteří nejsou ještě odhaleni, a to především více komplexně. Naše škola má jednu třídu, která je věkově smíšená. A to nám umožňuje pracovat velmi rozmanitě. Příprava aktivit je náročnější, ale zpětná vazba je okamžitá. Děti si navzájem pomáhají a starší děti dokáži pomoc mladšímu. Starší a zkušení jedinci dokáží jednoduchou formou hry naučit mnohým věcem ty mladší. Vzniká nám krásná obdoba rodiny, která drží při sobě ve vzájemné symbióze.

Sportovní aktivity jsou nedílnou součástí každého dne. Naše děti asi nejraději cvičí v kruhovém tréninku nebo individuálně s vlastním náčiním. Velmi oblíbené jsou stuhy a obruče. Rotační cvičení nesmí chybět a děti se na něj těší každý den. Jsou na nich vidět i individuální pokroky. Naše děti mají každý den možnost cvičit při řízených aktivitách nebo vytvářet i vlastní nápadité překážkové dráhy podle vlastních plánků. Jelikož máme možnost využívat několikrát v týdnu lesní třídu tak i zde se dětem dostává možnosti aktivního pohybu i mimo školku. Zde se zapojuje dítě samo svou vlastní myslí a pohybovým aparátem do sportování. Využíváme možnosti chůze bosky přímo v terénu samotné přírody. Naše škola má i vlastní bosou stezku. I když nám se osvědčilo chodit kdekoliv v lese či na louce a poznávat rozmanitost povrchu mnohem intenzivněji.

Když už píši o naší lesní třídě a sportování, tak se musíme pochlubit jednou malou novinkou. Naše děti společně s námi a sponzory vytvářejí Dráčkovu naučnou stezku, která vede do naší lesní třídy. A aby vše probíhalo smysluplně od A až do Z, tak nejprve bylo potřeba vyrobit tabule, které budou na stezce stát a na nich budou pověšené informace či smyslové hračky. Jedním z partnerů této stezky je i Pila Františkov, která nás pozvala do svých prostor a společně s námi tabule vyrobila. Děti byly přímo u zatloukání prken, zkracování a proměřování. Samostatně mohly pracovat s nářadím jako je kladivo, pila, pilník, kleště. Prostě báječná zkušenost. Později nám tabule přivezli do školky a děti je upevňovaly na akátové kůly. O akátu se děti učily, že v půdě vydrží velmi dlouho a tabule ponese bez větších ztrát na pevnosti. Pobyt na pile výrobou neskončil. Děti si samozřejmě prošly provoz pily. Poznávaly listnaté i jehličnaté stromy nejen podle jejich vnějších znaků, ale mohly vidět i jádro stromu, letokruhy, jeho kvalitu pro výrobu. Naučná stezka bude otevřena v polovině dubna 2019. Součástí informačních tabulí je i kvíz, který když děti samostatně vyřeší, tak dostanou kód k číselnému zámku. Tento zámek je na konci stezky upevněný na truhle, kde si děti mohou vybrat vždy jednu věc za odměnu. Na stezce jsou pro nejmladší děti i stolečky, na kterých mají děti stavebnice z odřezků smrku, buku, topolu, které děti dostaly na pile a mohu si stavět. Dále zde děti mají kubus ze smrkových kostek. Naučné tabule mají i zvukové a hmatové hry. Děti tak mohou poznat zvuk našich lesních ptáků či hmatem prozkoumat přírodniny. Tato stezka vniká i za podpory naší obce Povrly a je určena i ostatním dětem, dětem z 1. stupně ZŠ Povrly.

V lese jsou naše děti nejšťastnější. Mají zde možnost poznat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí. Naše děti mají i přehled o blízkém okolí školy, znají okolní kopce a jiné přírodní dominanty. V lese se pokaždé věnujeme nejrůznějším výtvarným technikám a manipulačním činnostem. Máme možnost pozorovat změny ročních období o hodně intenzivněji než z obrázků, či pouhé zahrady či videozáznamů. Naše děti si svobodně určí činnosti, kterých se zúčastní. Ve velké většině stihnou všechny aktivity i ti nejmladší. Je to nejspíš rozmanitostí aktivit, volným prostředím a společnou kooperaci mladšího a staršího jedince. Součástí lesní třídy je, jak jsem již psala i naučná stezka. Tato stezka je netradiční. Tabule jsou zhotoveny tak, aby i nejmladší děti a děti vzrůstově malé měly naprostý přehled při pohledu na obsah tabule. Tabule je vysoká 120–130 cm. Každá naučná tabule, kterou běžně vidíme v lese je ve výšce, která pro děti není vhodná. Dítě nic nevidí. Dále zde děti mají stolečky z dřevěných cívek a hračky ze dřeva.

Projektem „Čím budu, až vyrostu“ jsme opět navázali na smysluplnost vzdělávání u předškolních dětí. Děti mohly na vlastní oči vidět nejrůznější profese přímo v prostředí, ve kterém se realizují. Cestovali jsme do Českého rozhlasu, pekárny, salónu krásy, nádraží, knihovny. Navštívili nás policisté se svým autem a jeli jsme se podívat mezi profesionální hasiče. Co se dětem nejvíce líbilo, byla návštěva profesionálního vojáka, který dětem vyprávěl o své činnosti na misích.

Cesta kolem světa byla zrealizovaná velmi zajímavým způsobem. Využili jsme hudbu jako prostředek poznávání našich nejbližších sousedů, ale i celého světa. Děti cestovaly i po kontinentech. Máme sponzora pro naše hudební vzdělávání, který nám zapůjčuje nejrůznější hudební nástroje z celého světa. Což opět umožní rozmanitost získaných poznatků a zkušeností. Naše děti samozřejmě pracovaly i s vlajkami a nejrůznějšími informacemi o státech a jejich náležitostmi.

V letošním roce proběhla opět zimní olympiáda, která nám umožnila dětem opět rozšířit poznání, a to nejen v oblasti sporů, ale i jednotlivých zúčastněných států.

Bc. Pavla Hacková
zástupkyně ředitelky
V Povrlech, 8. 4. 2019

» Archiv