MŠ jazyková a umělecká s.r.o., Olomouc

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Camilla Sitteho 1222/10
Olomouc
779 00


Kontakt

+420 721 834 121

http://www.ms-olomouc.cz

Redaktoři

  • Ing. David Žižlavský

V naší mateřské škole máme dvě věkově diferencované třídy s celkovou kapacitou 40 dětí. Pracují u nás 4 pedagogové, průměrná docházka na třídu je 14-15 dětí. Výuka AJ probíhá denně, keramika 2x týdně, flétna 1 x týdně. Školka disponuje vlastním fotoateliérem, vlastním výtvarným ateliérem s malířskými stojany. Další činnosti: Tenis, Taneční kroužek, Lyžařský výcvik, Německý jazyk, In-line bruslení, Piano, Cvičná kuchyň (kroužek pečení), Sportovní přípravka, Turisťáček, Program Hypo – individualizovaný vzdělávací plán pro nadané děti akcelerující a prohlubující jejich znalosti.

Pokud diagnostikujeme nadání, nabízíme těmto dětem zvláštní portfolio dalších úkolů a činností, které prohlubují a akcelerují znalosti, velkou část přípravy nadaných dětí zaujímají paralelně řešené úlohy, máme vytvořený obsáhlý zásobník výuky zaměřující se na různé oblasti nadání jako matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, pozornost, soustředěnost, logika, abstraktní myšlení apod. Denně jsou děti z řad nadaných předškoláků individuálně dále vzdělávány v samostatných chvílích u stolečků s dohledem pedagoga.

Naše děti již bývají doporučovány do Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje do programu diagnostiky dětí nadaných. Zpětná vazba na úroveň znalostí a především naši schopnost identifikace nadaných dětí je kladná.

Spolupráce s Mensou ČR

I ve školním roce 2019/2020 navázala MŠ jazyková a umělecká s.r.o. na trend posledních let, kdy jsou její předškoláci přijati do tříd pro nadané děti. Děti bystré a děti nadané jsou připravování individuálně nad rámec standardního vzdělávacího plánu. V individuálních přípravách těchto dětí využíváme metody výuky NTC learningu, asociační učení, snažíme se analyzovat silné a slabé stránky dětí z pohledu jejich znalostí a zaměřovat se na prohlubování znalostí a eliminaci slabých stránek. Velmi oblíbené mezi nadanými dětmi jsou např. enigmatické hádanky či práce s abstraktními vzory.

Ing. David Žižlavský
ředitel MŠ
V Olomouci, 4. 1. 2021

» Archiv