MŠ jazyková a umělecká s.r.o., Olomouc

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Camilla Sitteho 1222/10
Olomouc
779 00


Kontakt

+420 721 834 121

https://www.msjazykova.com

Redaktoři

  • Ing. David Žižlavský

V naší mateřské škole máme dvě věkově diferencované třídy s celkovou kapacitou 40 dětí. Pracují u nás 4 pedagogové, průměrná docházka na třídu je 14-15 dětí. Výuka AJ probíhá denně, keramika 2x týdně, flétna 1 x týdně. Školka disponuje vlastním fotoateliérem, vlastním výtvarným ateliérem s malířskými stojany. Další činnosti: Tenis, Taneční kroužek, Lyžařský výcvik, Německý jazyk, In-line bruslení, Piano, Cvičná kuchyň (kroužek pečení), Sportovní přípravka, Turisťáček, Program Hypo – individualizovaný vzdělávací plán pro nadané děti akcelerující a prohlubující jejich znalosti.

Pokud diagnostikujeme nadání, nabízíme těmto dětem zvláštní portfolio dalších úkolů a činností, které prohlubují a akcelerují znalosti, velkou část přípravy nadaných dětí zaujímají paralelně řešené úlohy, máme vytvořený obsáhlý zásobník výuky zaměřující se na různé oblasti nadání jako matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, pozornost, soustředěnost, logika, abstraktní myšlení apod. Denně jsou děti z řad nadaných předškoláků individuálně dále vzdělávány v samostatných chvílích u stolečků s dohledem pedagoga.

Naše děti již bývají doporučovány do Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje do programu diagnostiky dětí nadaných. Zpětná vazba na úroveň znalostí a především naši schopnost identifikace nadaných dětí je kladná.

Spolupráce s Mensou ČR

Jsme soukromá mateřská škola se sníženým počtem dětí ve třídách a širokou nabídkou činností a aktivit podporující intelekt a nadání dětí. V programu školky je možné nalézt výuku anglického i německého jazyka, pestrou nabídku využití výtvarných technik, pohybových činností, či činností vedené ke stimulaci hudební nebo matematicko-logické inteligence. Z hlediska individuální přípravy MŠ denně organizuje podporu předškoláků s cílem akcelerace a prohloubení znalostí při individuálních činnostech s pedagogem. MŠ zakotvuje do svého programu také prvky NTC learningu v podobě enigmatických hádanek, pohybových aktivit či logických a deskových her. Důležitou součástí denního života v MŠ je také zaměření se na interpersonální a intrapersonální intelekt dětí v podobě například hodnotících kruhů po řízených činnostech.

V souvislosti se vzděláváním předškolních dětí se naše mateřská škola zaměřuje nebo organizuje:

  • každodenní výuku anglického jazyka,
  • dobrovolný kurz výuky německého jazyka,
  • výtvarné práce na malířských stojanech,
  • možnost práce dětí se školními mikroskopy,
  • prohloubení digitální kompetence dětí využíváním v přímé pedagogické činností nejrůznějších druhů vzdělávacích aplikací na tabletech či prací na interaktivních tabulích,
  • individuální příprava nadaných předškoláků v oblastech zaměřených na prohloubení silných stránek, resp. eliminování stránek slabých,
  • MŠ organizuje také projektové dny zaměřené na asociační učení: Návštěva vzdělávacího centra Vida centrum Brno, dále programy Jak hustá je duha, Fyzika kolem nás, Lidské tělo jako puzzle, Podmořský svět, Tajemství lesa nebo např. Exotická Afrika, to ve spolupráci se vzdělávacími centry Snoezelen Olomouc či Svět poznání Olomouc,
  • v rámci environmentálního vzdělávání MŠ v minulém školním roce například organizovala projekt pod názvem Nářadí se nebojíme, to za účelem získání zkušenosti dětí s polytechnickou výukou.

V novém školním roce plánujeme zavedení odpoledního Klubu nadaných dětí ve spolupráci s Mensa ČR, kde děti budou mít možnost se realizovat pomocí deskových a karetních her či enigmatických hádanek.

Ing. David Žižlavský
ředitel MŠ
V Olomouci, 8. 5. 2023

» Archiv