MŠ jazyková a umělecká s.r.o., Olomouc

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Petelinova 593/18
Olomouc – Nová Ulice
779 00


Kontakt

+420 721 834 121

http://www.ms-olomouc.cz

Redaktoři

  • Ing. David Žižlavský

V naší mateřské škole máme dvě věkově diferencované třídy s celkovou kapacitou 40 dětí. Pracují u nás 4 pedagogové, průměrná docházka na třídu je 14-15 dětí. Výuka AJ probíhá denně, keramika 2x týdně, flétna 1 x týdně. Školka disponuje vlastním fotoateliérem, vlastním výtvarným ateliérem s malířskými stojany. Další činnosti: Tenis, Taneční kroužek, Lyžařský výcvik, Německý jazyk, In-line bruslení, Piano, Cvičná kuchyň (kroužek pečení), Sportovní přípravka, Turisťáček, Program Hypo – individualizovaný vzdělávací plán pro nadané děti akcelerující a prohlubující jejich znalosti.

Pokud diagnostikujeme nadání, nabízíme těmto dětem zvláštní portfolio dalších úkolů a činností, které prohlubují a akcelerují znalosti, velkou část přípravy nadaných dětí zaujímají paralelně řešené úlohy, máme vytvořený obsáhlý zásobník výuky zaměřující se na různé oblasti nadání jako matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, pozornost, soustředěnost, logika, abstraktní myšlení apod. Denně jsou děti z řad nadaných předškoláků individuálně dále vzdělávány v samostatných chvílích u stolečků s dohledem pedagoga.

Naše děti již bývají doporučovány do Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje do programu diagnostiky dětí nadaných. Zpětná vazba na úroveň znalostí a především naši schopnost identifikace nadaných dětí je kladná.

Již máme nachystaný vzdělávací program pro nadané děti a rádi bychom jeho obsah dále přizpůsobovali a obohatili. Velmi nás také zaujala samotná metoda NTC Learning. Od školního roku 2018–2019 plánujeme zařadit do školení této metody celý personál. Plánujeme také přizpůsobovat naši výuku anglického jazyka nově zaměřenou více na metodu CLIL.

Ing. David Žižlavský
ředitel MŠ
V Olomouci, 4. 4. 2018

» Archiv