MŠ Hlušovice, p.o. (okr. Olomouc)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hlavní 36
Hlušovice
783 14


Kontakt

+420 585 313 383

http://www.mshlusovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivona Urbišová

Naše Mateřská škola Hlušovice je vesnická dvoutřídní škola nabízející předškolní vzdělávání dětem v rodinném prostředí, blízko přírodě a komunitě obyvatel obce. O děti pečují odborně vzdělaní pedagogové s dlouholetou praxí, využíváme i personální pozici asistenta pedagoga a školního asistenta. MŠ je aktuálně po rekonstrukci s rozšířenou kapacitou, která umožnila děti vzdělávat ve dvou třídách. 

Nabízíme vzdělávací činnosti přizpůsobené individuálním potřebám dětí, logopedickou prevenci, pracujeme s Metodou dobrého startu s dětmi před vstupem k základnímu vzdělávání, využíváme techniky NTC při práci se všemi dětmi, výrazně podporujeme správný motorický vývoj dítěte denním zařazováním pohybových aktivit a cvičení s dětmi.  

Vytváříme vhodné podmínky pro vzdělávání nadaných dětí, v našem Školním vzdělávacím programu „Společně až do školy“ se vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných věnuje celá kapitola. Nabízíme dětem skupinové činnosti se speciálními pomůckami, metodickými hračkami (Logico, Metoda dobrého startu, hra Vlajky, hra Světadíly, tvoříme hádanky, podporujeme globální čtení, využíváme alternativní pomůcky Montesorri). Při pohybových aktivitách se zaměřujeme na techniky NTC, na motorická cvičení, rotace, cvičení rovnováhy. Denně zařazujeme pohybové aktivity, hudebně pohybové činnosti, pobyt venku s pozorováním okolí a pohybem v přírodě.   

Jsme moderní škola, naše aktivity prezentujeme na facebookovém profilu MŠ, webových stánkách www.mshlusovice.cz, účastníme se pravidelně akcí v obci. Jsme součástí projektu OP VVV – SC1 Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání a v OP VVV – Šablony I. A II. Z těchto projektů využíváme finanční prostředky na nákup nadstandardních metodických pomůcek a hraček pro děti a celkovou modernizaci vybavení školy.

Mgr. Ivona Urbišová
ředitelka MŠ
V Hlušovicích, 27. 6. 2018

» Archiv