MŠ Hlušovice, p.o. (okr. Olomouc)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hlavní 36
Hlušovice
783 14


Kontakt

+420 585 313 383

https://www.mshlusovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivona Urbišová

Naše Mateřská škola Hlušovice je vesnická dvoutřídní škola nabízející předškolní vzdělávání dětem v rodinném prostředí, blízko přírodě a komunitě obyvatel obce. O děti pečují odborně vzdělaní pedagogové s dlouholetou praxí, převážně vysokoškolsky vzdělaní, využíváme personální pozici asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a školního asistenta. MŠ se aktuálně připravuje na rozšíření kapacity, která umožní od nového školního roku vzdělávání dětí ve třech třídách.

Nabízíme vzdělávací činnosti přizpůsobené individuálním potřebám dětí k podpoře jejich vývoje, logopedickou prevenci i logopedickou intervenci, pracujeme s Metodou dobrého startu s dětmi před vstupem k základnímu vzdělávání, využíváme techniky NTC při práci se všemi dětmi a výrazně podporujeme správný motorický vývoj dítěte denním zařazováním pohybových aktivit a cvičení s dětmi. K tomu využíváme převážně prostory naší nové přírodní zahrady, dětského hřiště v obci i přírodního terénu v okolí MŠ.

Vytváříme vhodné podmínky pro vzdělávání nadaných dětí, v našem Školním vzdělávacím programu „Školka plná pohody“, kde se vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných věnuje celá kapitola. Nabízíme dětem skupinové činnosti se speciálními pomůckami, metodickými hračkami (Logico, Metoda dobrého startu, hra Vlajky, hra Světadíly, tvoříme hádanky, podporujeme globální čtení, využíváme alternativní pomůcky Montesorri). Při pohybových aktivitách se zaměřujeme na techniky NTC, na motorická cvičení, rotace, cvičení rovnováhy. Denně zařazujeme pohybové aktivity, hudebně pohybové činnosti, pobyt venku s pozorováním okolí a pohybem v přírodě.

Daří se nám identifikovat nadané a nadprůměrně nadané děti vzdělávané v MŠ Hlušovice a ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci připravujeme vhodné podmínky a opatření pro vzdělávání těchto dětí u nás v MŠ i v navazujícím vzdělávání na základní škole.

Jsme moderní škola, naše aktivity prezentujeme na facebookovém profilu MŠ, webových stánkách www.mshlusovice.cz, účastníme se pravidelně na akcích v obci. Jsme součástí projektu MŠMT ve spolupráci s Evropskou unií  OP JAK se zaměřením na personální podporu, ze kterého využíváme finanční prostředky na nákup nadstandartních metodických pomůcek a hraček pro děti a celkovou modernizaci vybavení školy.

Mgr. Ivona Urbišová
ředitelka MŠ
Hlušovice, dne 29.5.2024

» Archiv