MŠ Hlušovice, p.o. (okr. Olomouc)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hlavní 36
Hlušovice
783 14


Kontakt

+420 585 313 383

https://www.mshlusovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivona Urbišová

Naše Mateřská škola Hlušovice je vesnická dvoutřídní škola nabízející předškolní vzdělávání dětem v rodinném prostředí, blízko přírodě a komunitě obyvatel obce. Na vzdělávání dětí se podílí odborně vzdělaní pedagogové s dlouholetou praxí většinou s vysokoškolským vzděláním se zaměřením na speciální pedagogiku, využíváme i personální pozici asistenta pedagoga a speciálního pedagoga přímo v pracovním týmu MŠ.

Vzdělávání a vzdělávací nabídku přizpůsobujeme především individuálním potřebám dětí, nabízíme pravidelnou logopedickou prevenci a možnost individuální logopedické péče s kvalifikovaným logopedem přímo v MŠ. Do každodenní vzdělávací nabídky zařazujeme Metodu dobrého startu pro práci nejen s dětmi před vstupem k základnímu vzdělávání, pravidelně využíváme techniky NTC. Zaměřujeme se především na správný motorický vývoj dítěte pravidelným zařazováním pohybových aktivit a cvičení s dětmi s rozmanitou nabídkou pomůcek. V našem školním vzdělávacím programu „Školka plná pohody“ má vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných své opodstatněné místo. Pomocí pedagogické diagnostiky a úzké spolupráce s rodiči dokážeme často identifikovat takové nadání dítěte již v raném věku. Ve spolupráci s rodinou a výborné spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci dokážeme těmto dětem pomocí podpůrných opatření nastavit vhodné podmínky a možnosti vzdělávání odpovídající jeho aktuálním i vývojovým potřebám. Nabízíme dětem skupinové i individuální činnosti se speciálními pomůckami, metodickými hračkami (LEU BRAIN, Mechanics, Optiko, Klacks, Matematický trenažer, hra Vlajky, hra Světadíly, tvoříme hádanky, podporujeme globální čtení, využíváme alternativní pomůcky Montesorri). Při pohybových aktivitách se zaměřujeme na techniky NTC, na motorická cvičení, rotace, cvičení rovnováhy. Denně zařazujeme pohybové aktivity, hudebně pohybové činnosti, pobyt venku s pozorováním okolí a pohybem v přírodě.

Jsme moderní MŠ, naše aktivity prezentujeme na facebookovém profilu MŠ, webových stánkách www.mshlusovice.cz, účastníme se pravidelně všech obecních akcí. Jsme součástí projektu OP VVV – Šablony III a projektu

Univerzity Palackého v Olomouci „Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami”. Z těchto projektů a z dobré spolupráce se zřizovatelem se nám daří využívat finanční prostředky na nákup nadstandardních metodických pomůcek a hraček nejen pro děti nadané.

Mgr. Ivona Urbišová
ředitelka MŠ
V Hlušovicích, 11. 2. 2022

» Archiv