MŠ Břeclav, Okružní 7, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Okružní 1091/7
Břeclav, Poštorná
691 41


Kontakt

+420 519 335 332
+420 728 754 767

https://www.okruzni7.cz

Redaktoři

  • Mgr. Zdeňka Stanická

Naše MŠ se nachází v klidném prostředí v městské části Břeclavi – Poštorné na okraji panelové zástavby v blízkosti lesa a polí.

V MŠ jsou 3 třídy, které jsou velmi kvalitně vybavené po stránce prostorové i materiální. V každé třídě je dostatek hraček, stavebnic, pomůcek k výuce a k všestrannému rozvoji dětí. Každá třída je vybavena hudebními nástroji. Všechny třídy mají možnost pracovat s interaktivní tabulí. Škola má vlastní keramickou pec.

Součástí MŠ je velká oplocená zahrada osázená stromy. Je vybavená dvěma pískovišti, sportovním zařízením a truhlářskou dílnou se dvěma hoblicemi.

MŠ je zapojena do projektu Technická školka. V MŠ se věnujeme polytechnické výchově. Děti se nejen seznámí s různým nářadím, ale mají samy možnost pracovat s nářadím jako je například akuvrtačka, lupénková pila, kladivo, které máme k dispozici pro každou třídu.

MŠ organizuje každoročně školu v přírodě, kurz bruslení na zimním stadionu v Břeclavi, podporujeme u dětí vztah k tradicím našeho regionu – máme folklorní kroužek a organizujeme  festivaly i pro ostatní MŠ . Snažíme se zapojovat rodiče do aktivit školy (např. tradiční dýňování, prarodiče čtou dětem, stavění s tatínky), výlety, návštěvy divadel.

Spolupráce s Mensou ČR

Ve školním roce 2020/2021 se naše mateřská škola zaměřila na rozvoj čtenářské gramotnosti. Ve třídách jsme využívali při práci s různými tématy knihy a encyklopedie, vedli jsme děti ke schopnosti vyhledávat v knihách různé obrázky k právě probíranému tématu. Pracovali jsme s písmenky v různých činnostech. Využívali jsme schopnost dětí určovat počty slabik ve slovech k další práci se slovy (obrázky). Například třídění podle počtu slabik, rozdělování do skupin podle počtu slabik, podle počátečních písmen. Vyvrcholením bylo otevření venkovní knihovničky na zahradě školy, která se stala oblíbeným místem dětí při pobytu venku.

Dále jsme se dlouhodoběji věnovali tématu vesmíru. I v tomto tématu hrály důležitou úlohu encyklopedie a knihy o vesmíru. Také jsme využili znalost státních vlajek při činnostech souvisejících s lety do vesmíru. Nezaměřili jsme se však pouze na informace o planetách, ale zapojili jsme do tohoto tématu i různé chemické a fyzikální pokusy, které byly vesmírem motivovány. Oblíbené byly pokusy s octem, sodou a potravinářskými barvami. Mnoho námětů na pokusy jsme čerpali ze stránek Akademie věd České republiky. Tyto aktivity se v závěru roku propojily s návštěvou Gymnázia Břeclav, kde pro naše děti studenti připravili malé seznámení s chemií, fyzikou a biologií.

Stále se také zaměřujeme na rozvoj nervových vazeb a cest pomocí každodenního cvičení. Rozvíjíme akomodaci oční čočky, zařazujeme lokomoční cvičení, cvičení rovnováhy, jemné motoriky. Děti se také věnují práci s nářadím v rámci projektu Technická školka.

Jana Bolečková
učitelka
V Břeclavi, 7. 11. 2021

» Archiv