MŠ Břeclav, Okružní 7, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Okružní 1091/7
Břeclav, Poštorná
691 41


Kontakt

+420 519 335 332
+420 728 754 767

https://www.okruzni7.cz

Redaktoři

  • Mgr. Zdeňka Stanická

Naše MŠ se nachází v klidném prostředí v městské části Břeclavi – Poštorné na okraji panelové zástavby v blízkosti lesa a polí.

V MŠ jsou 3 třídy, které jsou velmi kvalitně vybavené po stránce prostorové i materiální. V každé třídě je dostatek hraček, stavebnic, pomůcek k výuce a k všestrannému rozvoji dětí. Každá třída je vybavena hudebními nástroji. Všechny třídy mají možnost pracovat s interaktivní tabulí. Škola má vlastní keramickou pec.

Součástí MŠ je velká oplocená zahrada osázená stromy. Je vybavená dvěma pískovišti, sportovním zařízením a truhlářskou dílnou se dvěma hoblicemi.

MŠ je zapojena do projektu Technická školka. V MŠ se věnujeme polytechnické výchově. Děti se nejen seznámí s různým nářadím, ale mají samy možnost pracovat s nářadím jako je například akuvrtačka, lupénková pila, kladivo, které máme k dispozici pro každou třídu.

MŠ organizuje každoročně školu v přírodě, kurz bruslení na zimním stadionu v Břeclavi, podporujeme u dětí vztah k tradicím našeho regionu – máme folklorní kroužek a organizujeme  festivaly i pro ostatní MŠ . Snažíme se zapojovat rodiče do aktivit školy (např. tradiční dýňování, prarodiče čtou dětem, stavění s tatínky), výlety, návštěvy divadel.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše mateřská škola spolupracuje s Mensou od roku 2019. I nadále pokračujeme ve využívání znalostí získaných v kurzech metody Mensa NTC Learning. Pravidelně zařazujeme do třídních vzdělávacích programů práci s abstraktními symboly, podporujeme u dětí rozvoj asociačního myšlení, dbáme také na rozvoj hrubé motoriky pomocí cvičení rovnovážného systému, lokomočních cvičení, cvičení akomodace oka. 

Jako příklad může sloužit využití mapových značek. V tématu Naše město se děti základní mapové značky naučily. Poté je vyhledávaly v různých mapách města, porovnávaly je, kreslily je, vyhledávaly je na vycházkách. Využívaly jsme i při hrách. Stavěli jsme například město z velkých molitanových kostek a stavby jsme označili dětmi nakreslenými značkami. Tohle město jsme využili na rozvoj orientace v prostoru. Děti navigovaly kamaráda kudy má jít například do obchodu či na poštu. Na závěr tématu jsme s dětmi vyrobili velkou mapu okolí naší školky a celý tento blok se dětem velmi líbil. I na procházkách bylo vidět, že děti jsou děti pozornější a některé symboly samy vyhledávaly. Dalším příkladem je téma o elektrice, které bylo motivováno knihou Záhada neviditelného bubáka. Děti se seznámily s užitečností, ale i nebezpečím elektriky. Vyzkoušely si různé jednoduché pokusy a výstražné symboly související s elektrikou děti vyhledávaly na každé vycházce.

V posledním období jsme děti začali seznamovat se základy programování. V každé třídě je k dispozici robotická pomůcka Bee-bot. Děti ji mají volně k dispozici, ale pracujeme s ní i cíleně v různých tématech. Velmi dobře šlo skloubit práci s hračkou Bee-bot a různými abstraktní symboly. Děti se postupně učí plánovat cestu a získávají tak lepší orientační schopnosti, rozvíjí se jejich představivost a logické myšlení.

Všestranný rozvoj dětí je pro naši mateřskou školu velmi důležitý. Využíváme různé pomůcky, encyklopedie a knihy. U dětí podporujeme kreativitu, děti mají možnost pracovat v malé dílničce s jednoduchým ručním nářadím, ale i s vrtačkami. Na zrekonstruované zahradě mají možnost rozvíjet hrubou motoriku na průlezkách, trampolíně, odrážedlech a houpačkách.

Podpora intelektové stimulace dětí: Škola poskytuje dostatek podnětů v oblasti, o kterou má dítě zájem. Škola umožňuje dětem vytvářet vlastní projekty a věnovat se zájmům a hrám, o které je zajímají a které chce. Škola vychází z potřeby a zájmu dítěte a demokratickým přístupem a vlastní motivací dětí podporuje další rozvoj, samostatnost a sebedůvěru.

Mgr. Zdeňka Stanická
ředitelka
V Břeclavi, 16. 10. 2023

» Archiv