MŠ Břeclav, Okružní 7, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Okružní 1091/7
Břeclav, Poštorná
691 41


Kontakt

+420 519 335 332
+420 728 754 767

https://www.okruzni7.cz

Redaktoři

  • Mgr. Zdeňka Stanická

Naše MŠ se nachází v klidném prostředí v městské části Břeclavi – Poštorné na okraji panelové zástavby v blízkosti lesa a polí.

V MŠ jsou 3 třídy, které jsou velmi kvalitně vybavené po stránce prostorové i materiální. V každé třídě je dostatek hraček, stavebnic, pomůcek k výuce a k všestrannému rozvoji dětí. Každá třída je vybavena hudebními nástroji. Všechny třídy mají možnost pracovat s interaktivní tabulí. Škola má vlastní keramickou pec.

Součástí MŠ je velká oplocená zahrada osázená stromy. Je vybavená dvěma pískovišti, sportovním zařízením a truhlářskou dílnou se dvěma hoblicemi.

MŠ je zapojena do projektu Technická školka. V MŠ se věnujeme polytechnické výchově. Děti se nejen seznámí s různým nářadím, ale mají samy možnost pracovat s nářadím jako je například akuvrtačka, lupénková pila, kladivo, které máme k dispozici pro každou třídu.

MŠ organizuje každoročně školu v přírodě, kurz bruslení na zimním stadionu v Břeclavi, podporujeme u dětí vztah k tradicím našeho regionu – máme folklorní kroužek a organizujeme  festivaly i pro ostatní MŠ . Snažíme se zapojovat rodiče do aktivit školy (např. tradiční dýňování, prarodiče čtou dětem, stavění s tatínky), výlety, návštěvy divadel.

Spolupráce s Mensou ČR

Školní rok 2018/2019 byl prvním rokem naší spolupráce s Mensou. Zaměřili jsme se na stimulaci rozvoje nervových vazeb a cest pomocí každodenního cvičení. Do třídních vzdělávacích plánů jsme zařadili pravidelná lokomoční cvičení, cvičení rovnováhy, otáčení a akomodace oka a také různé činnosti podporující rozvoj jemné motoriky.

V průběhu roku jsme se věnovali práci s abstraktními symboly podle metodické příručky pro práci s MTC metodou a vymýšleli jsme různé aktivity, které podporovaly asociativní myšlení. Využívali jsme různých her, zařazovali jsme činnosti, které souvisely s tématem vlajek. Děti pracovaly s encyklopediemi, atlasy a mapami, využívali jsme interaktivní tabuli. Na vycházkách jsme sledovali značky aut a zařazovali hry s nimi. Všemi aktivitami jsme usilovali o rozvoj paměti a myšlení u všech dětí. Pro děti byly činnosti s vlajkami i značkami aut velmi zajímavé. Bylo vidět, že si více všímají i ve svém okolí a často se jim vybavovaly i při jiných činnostech informace získané při učení vlajek. Často samy upozorňovaly na vlajky, kterých si všimly v knihách nebo při procházkách. Ke konci roku děti svou znalost vlajek využily v besídce pro maminky, kdy si zahrály na cestovní kancelář a propagovaly jednotlivé země. Vše prokládaly písničkami, hrami a tanečky.

Naše mateřská škola jezdí s předškolními dětmi každým rokem na školu v přírodě. Využíváme lesního prostředí nejen k získávání nových vědomostí o přírodě kolem, ale i k rozvoji hrubé motoriky. V letošním roce jsme navíc využili obrázkové písmo, které bylo pro děti novými abstraktními symboly. Děti se symboly brzy naučily a dokázaly tak číst vzkazy napsané těmito obrázky, které v lese nacházely.

Mgr. Zdeňka Stanická
ředitelka MŠ
V Břeclavi, 25. 6. 2019

» Archiv