MŠ Břeclav, Okružní 7, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Okružní 1091/7
Břeclav, Poštorná
691 41


Kontakt

+420 519 335 332
+420 728 754 767

https://www.okruzni7.cz

Redaktoři

  • Mgr. Zdeňka Stanická

Naše MŠ se nachází v klidném prostředí v městské části Břeclavi – Poštorné na okraji panelové zástavby v blízkosti lesa a polí.

V MŠ jsou 3 třídy, které jsou velmi kvalitně vybavené po stránce prostorové i materiální. V každé třídě je dostatek hraček, stavebnic, pomůcek k výuce a k všestrannému rozvoji dětí. Každá třída je vybavena hudebními nástroji. Všechny třídy mají možnost pracovat s interaktivní tabulí. Škola má vlastní keramickou pec.

Součástí MŠ je velká oplocená zahrada osázená stromy. Je vybavená dvěma pískovišti, sportovním zařízením a truhlářskou dílnou se dvěma hoblicemi.

MŠ je zapojena do projektu Technická školka. V MŠ se věnujeme polytechnické výchově. Děti se nejen seznámí s různým nářadím, ale mají samy možnost pracovat s nářadím jako je například akuvrtačka, lupénková pila, kladivo, které máme k dispozici pro každou třídu.

MŠ organizuje každoročně školu v přírodě, kurz bruslení na zimním stadionu v Břeclavi, podporujeme u dětí vztah k tradicím našeho regionu – máme folklorní kroužek a organizujeme  festivaly i pro ostatní MŠ . Snažíme se zapojovat rodiče do aktivit školy (např. tradiční dýňování, prarodiče čtou dětem, stavění s tatínky), výlety, návštěvy divadel.

V loňském školním roce tři paní učitelky absolvovaly kurzy NTC metody, které je velmi zaujaly. Některé prvky metody zařadily do práce s dětmi ihned po absolvování kurzů. Zkoušely některé činnosti s vlajkami a značkami aut. Zařadily různá motorická cvičení a hry.

V letošním školním roce se chystáme v naší MŠ touto metodou pracovat systematicky.

Zpočátku se chceme zaměřit hlavně na stimulaci rozvoje nervových vazeb a cest pomocí každodenního cvičení. Zaměříme se na motorické schopnosti dětí – cvičení akomodace oka, cvičení otáčení, rovnovážná cvičení, ale i na rozvoj jemné motoriky.

Zároveň budeme postupně zařazovat i práci pro rozvoj asociativního myšlení s abstraktními symboly podle metodické příručky pro práci s NTC metodou. Začneme se postupně učit poznávat vlajky a značky aut, a do denních činností budeme zařazovat různé hry s těmito symboly. Postupně je budeme řadit a třídit podle různých kritérií a přidávat další činnosti na rozvoj paměti a myšlení.

Pomocí těchto činností chceme podpořit rozvoj všech dětí, ale také se chceme zaměřit na vyhledávání a následnou práci s dětmi nadanými. Chceme také nabídnout rodičům možnost testování nadaných dětí.

Mgr. Zdeňka Stanická
ředitelka MŠ
V Břeclavi, 11. 9. 2018

» Archiv