MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Teplice nad Bečvou 71
Teplice nad Bečvou
753 01


Kontakt

+420 737 282 003
+420 731 441 363

http://skolka.teplicenb.cz

Redaktoři

  • Ivana Kmentová

Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou podporuje talent a nadání dětí. K tomuto směřuje veškeré vybavení, pomůcky a hračky. Kolektiv školy vede děti k vnímání správných hodnot života, cítit vše krásné, co nám život nabízí. Hlavním cílem výchovy je podpořit celkový rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální. Podpořit jeho jedinečnost, zdravé sebevědomí a samostatnost.

Naše motto: „Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost…“

Ve školním roce 2021/2022 jsme navázali na předešlou činnosti věnované nadaným dětem. Naším zájmem bylo vhodně využívat metod NTC Learning systému učení tak, aby byl u dětí co nejlépe rozvíjen jejich potenciál a zároveň byly připraveny na vstup do 1. třídy ZŠ. Do každodenních činností jsme zařazovali prvky podporující jednotlivé fáze systému učení NTC, abychom podpořili všestranný rozvoj dítěte po stránce mentální, fyzické, psychické i sociální.

Podporovali jsme přírodovědnou gramotnost formou prožitkového a kooperativního učení. Děti pozorovaly, experimentovaly a při práci s chybou nalézaly správná řešení. K bádání děti využívají digitální mikroskop. Nejvíce je zaujal cyklus vývoje motýla v ,,motýlí zahradce“. Máme vypracovanou knihu pokusů s metodickými postupy, kterou využíváme pravidelně v rámci našeho vzdělávacího procesu. Na přírodní zahradě jsme pořídili vyvýšené záhony, kde děti se spolupodílejí na pěstování bylin, zeleniny a ovoce. Proces biologického rozkladu pozorují v tříkomorovém kompostéru. Ve třídách se děti starají o suchozemskou želvu a gekončíka nočního.

Pro rozvoj abstraktního myšlení procvičujeme hry s dopravními značkami, značkami aut, piktogramy a vlajkami.

V rámci projektu OP VVV jsme využili podpory směrem k digitalizaci a robotizaci. Zakoupili jsme pomůcky, kde si děti osvojují první kroky programování – robot ozobot, tablety, digitální včelky apod. Děti si rozvíjí posloupnost, prostorovou orientaci a představivost. Tablety nosíme do přírody, kde pomocí aplikací screen view zachycují přírodní a fyzikální jevy. Sledují plánovanou trasu a orientují se pomocí dalekohledu.

Na polytechnickém stole děti sestavují a vyrábí podle plánku, rozvíjí logické myšlení a jemnou motoriku. Mají k dispozici reálné nářadí a ochranné pomůcky, se kterými pracují. Naše MŠ je velmi dobře vybavena pomůckami – deskové hry, stolní hry, Smart hry, Logico, Lúk apod., jež obohacují vzdělávání našich dětí.

V době pandemie jsme rodičům poskytovali nejen pomůcky, ale pomocí e-mailu jim nabízely činnosti zaměřené na rozvoj logického myšlení. Krátká videa ukazovala rodičům, jak s dětmi pracovat.

Ivana Kmentová
ředitelka školy
V Teplicích nad Bečvou, 12. 10. 2022

» Archiv