MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Teplice nad Bečvou 71
Teplice nad Bečvou
753 01


Kontakt

+420 737 282 003
+420 731 441 363

http://skolka.teplicenb.cz

Redaktoři

  • Ivana Kmentová

Mateřská škola Pramínek Teplice nad Bečvou podporuje talent a nadání dětí. K tomuto směřuje veškeré vybavení, pomůcky a hračky. Kolektiv školy vede děti k vnímání správných hodnot života, cítit vše krásné, co nám život nabízí. Hlavním cílem výchovy je podpořit celkový rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální. Podpořit jeho jedinečnost, zdravé sebevědomí a samostatnost.

Naše motto: „Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost…“

V rámci ŠVP dává mateřská škola velký prostor dětem, které se zajímají o činnost nad rámec běžných dovedností a znalostí odpovídající věku dítěte. Postupně odkrýváme potenciál dítěte a rozvíjíme jeho schopnosti. Ve školním roce 2019/2020 jsme uplatňovali doporučené metody NTC Learning.

Ve třída Badatelů děti pracují s interaktivní tabulí, využívají edukativní programy. Na čtvercové síti s robotickou včelkou Bee-Bot se učí základům programování.

 Konkrétní představy, logické myšlení a názornost si děti prohlubují u činností souvisejících s pokusy v oblasti přírodních věd a přírodních jevů. Škola disponuje Laboratorními kufry na téma vzduch, chemie, magnety a mechanika. Nadšeně pracují s digitálním mikroskopem. Při pobytu venku běžně pracují s přírodními materiály, badatelskými pomůckami. Tento rok jsme zakoupili z enviro dotace vodotěsný mononukleární dalekohled, kterým děti pozorují okolní krajinu na vzdálenost 30 km.

Při pěstitelských činnostech podporujeme jejich zvídavost, získávají praktické zkušenosti a zároveň zkoumají přírodu jako takovou. Vypěstované plodiny a byliny využívají jako objekt ke zkoumání všemi smysly a k přípravě pokrmů v dílně „Kuchtík“. Pergola, která je součástí přírodní zahrady, umožňuje dětem pobývat venku i za špatného počasí.

V zájmové dílně „Mensa“ rozvíjíme samostatné řešení úkolů, logické myšlení při plnění různých úkolů. Děti pracují s piktogramy, symboly států – vlajky, poznávají značky aut, dopravní značky, písmena, číslice. Využíváme deskové hry, SMART hry, Logico Piccolo Primo, MINI LUK, Cuts, tangramy aj.

V rámci architektury děti vytváří trojrozměrné stavby v kostkovišti, využívají i hry kreativní Architektura, Magformers – skládají dle předlohy plošných sítí.

V různých projektech podporujeme čtenářskou gramotnost, obohacujeme dětem dostupnou knihovnou, vybavenou na velmi dobré úrovni. Škola odebírá časopis RAKETA, který poskytuje spousta vzdělávacích podnětů.

Děti mají rovněž přístup k modelům části těla a lidské kostry a jiným názorným pomůckám.

Grafomotorické dovednosti rozvíjí na polytechnickém pultu – Junior Inventor, venkovním dílenském stole a velmi rádi se pyšní vlastními výrobky z keramické hlíny.

MŠ samozřejmě poskytuje různé aktivity pohybové: lyžařská škola, plavecká škola, cvičení jógy, vycházka do lesa aj. Spolupracuje s Lesnickou školou, ZŠ 1. máje, kde část dětí přechází do bilingvní třídy, školou ZŠ a MŠ Šromotovo, kde děti pokračují v matematické třídě. V MŠ je zajištěna logopedická péče.

Pedagogický kolektiv se vzdělává pomocí odborných časopisů a přednášek, čerpá ze zkušeností odborníků. Jsme rádi, že na základě Vašeho vzdělávacího programu můžeme zprostředkovávat doporučené aktivity. V následujícím roce se v této oblasti zaměříme na větší informovanost rodičů.

Ivana Kmentová
ředitelka školy
V Teplicích nad Bečvou, 18. 10. 2020

» Archiv