MŠ Novoborská, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Novoborská 611/4
Praha 9
190 00


Kontakt

+420 286 890 282

http://www.msnovoborska.cz

Redaktoři

  • Bc. Petra Broskev Boháčková

Naše mateřská škola je od roku 1996 je zapojena do sítě škol podporujících zdraví a podle Kurikula podpory zdraví má zpracovaný školní vzdělávací program. Projekt Škola podporující zdraví je garantován Státním zdravotním ústavem. Školní jídelna je držitelem certifikátu Zdravá školní jídelna.

MŠ Novoborská se nachází na sídlišti Prosek v Novoborské ulici, v dostupnosti MHD, ale stranou hlavní komunikace.  Mateřská škola má čtyři pavilony: ve třech z nich jsou třídy pro děti, čtvrtý je hospodářský. Škola je obklopena zahradou se vzrostlými stromy, která je vybavena moderními herními prvky.

V mateřské škole je šest věkově smíšených tříd, v každé je zapsáno 26 dětí. Třídy jsou prostorné, slunné s dostatečným množstvím nejrůznějších hraček a pomůcek. Sociální zařízení odpovídá věku dětí i současným hygienickým požadavkům.

Mateřská škola podporující zdraví je škola plná svobodných a zodpovědných dětí:

  • Užívá netradičních forem práce, převážně skupinové a individuální, zohledňuje smíšené věkové složení dětí, které významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Pobyt dětí ve smíšeném oddělení přináší výrazné výsledky, děti jsou k sobě ohleduplnější, umí si vzájemně naslouchat, nevyskytují se projevy agresivity. Děti jsou komunikativní, jak k sobě, tak k dospělým a jejich chování se projevuje pozitivním laděním. Kvalitní výsledky děti dosahují ve vyjadřovacích schopnostech, umí se vyjádřit a zdůvodnit svůj postoj a rozhodnutí.
  • Učitelky zde prokazují mimořádné schopnosti v oblasti empatie a uspokojování citových potřeb dětí. Při svém výchovném působení vycházejí především z prožitků dětí, usilují o jejich aktivaci a samostatnost. V denních komunitních kruzích rozvíjejí komunikativní i sociální dovednosti a učí děti akceptovat druhé.

Spolupráce s Mensou ČR ve školním roce 2021/2022

V naší mateřské škole již pátým rokem pracujeme s metodou NTC při každodenních činnostech ve vnitřních prostorách školky, na školní zahradě i při pobytu mimo mateřskou školu.

Na začátku školního roku probíhá adaptační období, kdy se s dětmi soustředíme na poznávání nových kamarádů, prostředí školky, tvoření vlastních třídních pravidel a snažíme se vytvořit prostředí, kde se děti cítí v bezpečí a spokojené. Hrajeme si se symboly značek dětí. 

V podzimním čase sbíráme přírodniny, hrajeme si s barvami podzimu, zpracováváme byliny z naší zahrádky. Letos je hitem výroba křížal. Z přírodnin skládáme obrazce, mandaly, třídíme dle barev a velikostí.

Při každodenních TV chvilkách zařazujeme různá cvičení NTC na rovnováhu, rotace, chůze po balančních kamenech, chůze po čáře, překážkové dráhy, cvičení s prvky jógy. Venku rozvíjíme přirozený pohyb dětí na školní zahradě (prolézačky, trampolíny, fitness stroje) a využíváme i okolních dětských a sportovních hřišť.

Děti podporujeme v jemné motorice – navlékáme korálky, provlékáme bavlnky, provádíme různá prstová cvičení a učíme se říkanky s pohybem aj. Starší děti mají možnost navštěvovat kroužek keramiky a tanečků. Kurzy robotiky a polytechniky organizujeme ve spolupráci s DDM Praha 9.

Pro bystré děti máme nabídku kroužku Hlavičky. Zde pomocí pracovních listů, hraní kooperativních, logických a kombinatorních deskových her, cvičení na propojování hemisfér a enigmatických hádanek a dalších technik rozvíjíme potenciál dětí.

Velký důraz klademe na práci s knihou. Děti mají volně dostupnou knihovnu, kde si mohou knížky libovolně vzít a prohlížet. Každý den čteme pohádky a příběhy a knihy požíváme k motivaci dětí. Děti mají v oblibě obrázkové čtení, vyhledávají určené symboly v knihách a hrají si s písmeny. Zapojili jsme se do projektu Celé česko čte dětem.

V době uzavření MŠ z důvodu COVID-19 jsme se snažily být neustále v kontaktu s dětmi a jejich rodiči. Na webové stránky školky jsme průběžně vkládaly různorodé aktivity (pracovní listy, omalovánky, básničky, pohybové aktivity), které děti mohly plnit s rodiči i samostatně. Také se nám osvědčily i tzv. plotové hry, v jejichž pořádání pokračujeme nadále.

S metodou NTC a s naší spoluprací s Mensou byli seznámeni rodiče na třídních schůzkách a je jim k dispozici možnost konzultace jak k NTC, tak i informace, co s nadaným dítětem. NTC Learning budeme zapojovat i v dalším příštím roce. Velmi to baví nás i děti.

Petra Broskev Boháčková
učitelka
V Praze, 7. 11. 2022

» Archiv