MŠ Novoborská, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Novoborská 611/4
Praha 9
190 00


Kontakt

+420 286 890 282

http://www.msnovoborska.cz

Redaktoři

  • Bc. Petra Broskev Boháčková

Naše mateřská škola je od roku 1996 je zapojena do sítě škol podporujících zdraví a podle Kurikula podpory zdraví má zpracovaný školní vzdělávací program. Projekt Škola podporující zdraví je garantován Státním zdravotním ústavem. Školní jídelna je držitelem certifikátu Zdravá školní jídelna.

MŠ Novoborská se nachází na sídlišti Prosek v Novoborské ulici, v dostupnosti MHD, ale stranou hlavní komunikace.  Mateřská škola má čtyři pavilony: ve třech z nich jsou třídy pro děti, čtvrtý je hospodářský. Škola je obklopena zahradou se vzrostlými stromy, která je vybavena moderními herními prvky.

V mateřské škole je šest věkově smíšených tříd, v každé je zapsáno 26 dětí. Třídy jsou prostorné, slunné s dostatečným množstvím nejrůznějších hraček a pomůcek. Sociální zařízení odpovídá věku dětí i současným hygienickým požadavkům.

Mateřská škola podporující zdraví je škola plná svobodných a zodpovědných dětí:

  • Užívá netradičních forem práce, převážně skupinové a individuální, zohledňuje smíšené věkové složení dětí, které významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Pobyt dětí ve smíšeném oddělení přináší výrazné výsledky, děti jsou k sobě ohleduplnější, umí si vzájemně naslouchat, nevyskytují se projevy agresivity. Děti jsou komunikativní, jak k sobě, tak k dospělým a jejich chování se projevuje pozitivním laděním. Kvalitní výsledky děti dosahují ve vyjadřovacích schopnostech, umí se vyjádřit a zdůvodnit svůj postoj a rozhodnutí.
  • Učitelky zde prokazují mimořádné schopnosti v oblasti empatie a uspokojování citových potřeb dětí. Při svém výchovném působení vycházejí především z prožitků dětí, usilují o jejich aktivaci a samostatnost. V denních komunitních kruzích rozvíjejí komunikativní i sociální dovednosti a učí děti akceptovat druhé.

NTC metoda je denně uplatňována ve třídě Berušek. Ke každodenní rotaci podle osy se připojily i některé rodiny (o víkendech, v nepřítomnosti dětí ve školce…). Týdně se zařazují jednotlivé metody, jako balanční cvičení, práce s hádankou a pranostikou, manipulace s míčem, aktivity s hudbou a podobně. Rodiče jsou o pokroku dětí informováni konzultací s učitelkou a také barevným systémem v šatně třídy.

V naší školce máme kroužek zábavné logiky nazvaný Chytré hlavičky. Jednotlivé případy nadaných dětí učitelky konzultují s p. uč.  Bc. Boháčkovou a se školní psycholožkou.

Mateřská škola spolupracuje s těmito subjekty: Státní zdravotní ústav, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Městská knihovna, ZUŠ Praha 9, Gerocentrum Slunné stáří, Dětská Mensa a umožňuje praxi studentům VOŠ pedagogické a sociální a jiných pedagogických škol. Klinika komplexní rehabilitace MONADA, Nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus atd.

Petra Broskev Boháčková
učitelka
V Praze, 22. 10. 2020

» Archiv