Dětská skupina Koumáci, Techmania Science Center, o. p. s., Plzeň

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

U Planetária 2969/1
Plzeň 3 – Jižní Předměstí
301 00


Kontakt

+420 604 224 653

https://techmania.cz/cs/detska-skupina/

Redaktoři

  • Bc. Jitka Zalabáková

Naše děti jsou vedené k rozvíjení dovedností a znalostí zejména v oblastech polytechnické výchovy, pohybové průpravy, věnujeme se logopedické prevenci, s důrazem na individuální přístup, rozvoj samostatnosti a spolupráce, motorických cvičení, učení symbolům, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využívání hudby apod.

Součástí našeho učení jsou i fyzická cvičení podporující správný rozvoj akomodace oční čočky a cvičení zaměřená na rovnováhu. Pro následný správný rozvoj grafomotorických schopností jsou další aktivity zaměřené na obratnost a procvičování svalů.

Pro zajištění této náplně se využívají i programy a prostory Techmania Science Center, na základě kterých stojí naše hlavní činnosti na všestranný rozvoj dětí. Využíváme prostory a expozice Techmania Science Center, navštěvujeme jejich show s tekutým dusíkem, van der Graafovým generátorem, parním strojem, či planetária s expozicemi o vesmíru, raketách, planetách či promítáním hvězdné oblohy.

Pracujeme i se značkami aut, s vlajkami států, hrajeme s nimi např. pexeso. Polytechnická výchova je rozvíjena pomocí stavebnic, speciálních programů v prostorách Dětské skupiny a návštěv dílny a expozic Techmanie.

Mezi hlavní činnosti patří také využívání souborů studijních materiálů TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE. Jedná se o soubor materiálů s návodem na činnosti k poznávání technických a přírodních materiálů, přírodních i fyzikálních zákonů, profesemi, činnostmi i nářadím, aktivních řešení technických problémů. Dále se věnujeme rozvoji environmentální výchovy na zrenovované zahradě, věnujeme se pěstování ovoce i zeleniny, bylinek a zkoumání přírody. Provádíme točení kolem své osy, a další pohybové činnosti zaměřené na rozvoj myšlení dětí.

Bc. Jitka Zalabáková
vedoucí Dětské skupiny Koumáci
V Plzni, 10. 11. 2021

» Archiv