ZŠ a MŠ Opava – Malé Hoštice, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Opavská 170/24
Opava, Malé Hoštice
747 05


Kontakt

+420 553 821 927
+420 731 527 881

https://www.skolamalehostice.cz

Redaktoři

  • Hana Kupková

Zřizovatelem mateřské školy je Magistrát města Opavy. Od 1.8.2004 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ a vytvořila se tak jedna příspěvková organizace. Mateřská škola je školou dvoutřídní a zajišťuje pobyt pro 50 dětí. Pracujeme podle ŠVP, který je vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Jeho základem je osobnostně orientovaná prožitková předškolní výchova. Dětem nabízíme pestrou škálu bohatých příležitostí, jejichž prostřednictvím u nich rozvíjíme specifické vlohy a talent. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace. Jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení, vhodnými předškolními metodami a nejrůznějšími pomůckami si rozvíjí paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazii, vůli. Neopomíjíme ani rozvoj čtenářské gramotnosti. Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky a velkou pozornost věnujeme i pohybové výchově.

Základní podmínky naší koncepce jsou idylická pohoda, harmonické vztahy, útulné prostředí a radostná atmosféra. Naším cílem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Při práci využíváme moderní výukové metody, např. interaktivní tabuli s aktivním zapojením dětí, individuálně také iPady s výukovými programy pro děti předškolního věku. Nabízíme dětem možnost programování pomocí učební pomůcky Bee-Bot. Do výuky zařazujeme prvky a pomůcky Montessori. Využíváme  diagnostickou pomůcku Klokanův kufr. Ke zpestření výuky zařazujeme tematické vycházky a edukační programy pro děti v Opavě.

Pro školní rok 2019/2020 máme vypracovaný nový TVP v souladu s požadavky NTC Learning. Nabízíme i další aktivity, jako je např. lyžařský kurz, předplavecká průprava a výuka angličtiny.

Hana Kupková
vedoucí učitelka MŠ
V Opavě, 2. 9. 2019

» Archiv