MŠ Předboj, p.o. (okr. Praha-východ)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hlavní 300
Předboj
250 65


Kontakt


https://www.mspredboj.cz

Redaktoři

  • Bc. Lenka Kantnerová

Mateřská škola je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem. Maximální počet dětí ve třídě je 28 dětí. Na budovu MŠ přímo navazuje dostatečně prostorná zahrada, která má všestranné využití. Všichni pedagogičtí zaměstnanci mají předepsanou kvalifikaci a stále se sebevzdělávají.

Metodu NTC využíváme a zahrnujeme do výuky od roku 2018, a to v obou třídách naší mateřské školy.

Školní rok 2019/2020 byl velmi zvláštní a složitý. Z důvodu mnoha omezení vzhledem ke COVID-19 jsme i my byli nuceni uzavřít mateřskou školu a pokračovat do konce školního roku formou online výuky.

V průběhu roku jsme zařazovali, dle metodické příručky NTC činnosti spojené s abstraktními symboly vlajek, značek aut, piktogramů a dopravních značek. Jejich řazením, rozlišováním a tříděním děti procvičují a rozvíjí paměť, tvořivost, logické myšlení a vůbec podporují celkový rozvoj. Klademe důraz na podporu motorických dovedností, rovnováhy, propojení pravé a levé hemisféry. Na podporu tvořivého myšlení využíváme enigmatické hádanky a krátké příběhy s otevřeným koncem. Zaměřili jsme se také na celkovou stimulaci rozvoje zařazením každodenního cvičení rovnováhy, hrubé a jemné motoriky, orientace v prostoru, pozornosti apod.

V naší mateřské škole již od roku 2018 funguje kroužek deskových her, pomocí kterých děti rozvíjí paměť, myšlení a orientaci na ploše i v prostoru. Nově máme přírodovědný kroužek, kde děti poznávají svět zas trochu jinak. Pracují s mikroskopem, poznávají živou i neživou přírodu a provádějí nejrůznější pokusy. Nový je také kroužek základů programování. 

Od uzavření školy jsme s rodiči a dětmi komunikovali většinou online. Každý týden jsme posílali náměty na tvoření a různé činnosti spojené s určitým tématem dle ŠVP. Doporučovali jsme i další činnosti pro celkový rozvoj logického myšlení.

Bc. Lenka Kantnerová
učitelka
V Předboji, 22. 9. 2020

» Archiv