MŠ Sedmikrásky, Opava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Olomoucká 103
Opava
746 01


Kontakt

+420 553 715 007
+420 553 821 308

https://mssedmikrasky.webnode.cz

Redaktoři

  • Klára Kopecká Vilčová

Naše Mateřská škola Sedmikrásky, přísp. org., Opava, Olomoucká 103, která je čtyřtřídní, má ještě další čtyři odloučená pracoviště mateřských škol a jesle.

Protože náš styl práce obsahoval mnoho prvků metody NTC Learning, přijali jsme ji v roce 2012 na některých třídách za svou. Díky sloučení s dalšími pracovišti se snažíme systém učení metody rozšířit. Naší výhodou je i fakt, že mohou děti pokračovat v tomto systému i v blízkých základních školách, které se na nadané děti zaměřují (ZŠ TGM a ZŠ Englišova).

V rámci spolupráce s Mensou u nás proběhlo testování IQ a děti se úspěšně zúčastnily logických olympiád pro MŠ. Získáváme i kladné zpětné reakce rodičů, kteří nám připomínají, že jejich děti, díky našemu stylu práce, pokračují na školách s podporou nadaných dětí.

Kvalitu vzdělávání nám zvyšují i vhodné prostorové podmínky a široká nabídka činností, které nám pomáhají v odhalování dětských schopností, dovedností i nezdarů. V naší MŠ máme samostatnou tělocvičnu, kuchyňku, keramickou dílnu, polytechnickou místnost a přírodní zahradu s přirozenými nerovnostmi, ale i s herními a cvičebními prvky. Děti mají možnost každoročně docházet na bruslení, plavání a mohou si zvolit i další aktivity jako je judo, gymnastika, vaření, keramické a polytechnické tvoření, jazykovou prevenci. Do MŠ dochází i pravidelně logopedka.

Činnosti metody NTC pro stimulaci propojení v mozku (rovnovážná cvičení, rotace kolem své osy, motorická cvičení, cvičení okohybného svalu), stimulaci vývoje asociativního myšlení (abstrakce, vizualizace, paměť, asociace hudba)  a pro stimulaci rychlosti myšlení, rozhodování (hádanky a příběhy, logické hádanky, tvoření myšlenkových map) zařazujeme do rituálů, chvilkových aktivit i řízených činností, protože pokládáme za důležité aktivity užívat často a pravidelně.

V průběhu vzdělávání využíváme i prvky jiných metod práce, které se nám v průběhu praxe osvědčily a které nám umožňují vést děti k všestrannému rozvoji, protože jim chceme být oporou v nadáních i nesnázích.

Od roku 2012 byla na jednom z pracovišť (ještě jsme nebyli sloučeni v jeden celek)  metoda Mensa NTC Learning pravidelně užívána a nadále pokračuje. Nyní máme snahu rozšířit ji i na další pracoviště.

Klára Kopecká Vilčová
zástupkyně ředitele MŠ
V Opavě, 31. 10. 2019

» Archiv