MŠ Sedmikrásky, Opava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Olomoucká 103
Opava
746 01


Kontakt

+420 553 715 007
+420 553 821 308

https://mssedmikrasky.webnode.cz

Redaktoři

 • Klára Kopecká Vilčová

Naše Mateřská škola Sedmikrásky, přísp. org., Opava, Olomoucká 103, která je čtyřtřídní, má ještě další čtyři odloučená pracoviště mateřských škol a jesle. Jako mateřská škola spolupracujeme s Mensou od roku 2012 a pokračujeme nadále. Proškolené učitele máme na dalších dvou odloučených pracovištích v Opavě, MŠ Čajkovského a MŠ Mostní.

Kromě jiného děti vzděláváme v níže uvedených činnostech, které nám pomáhají při odhalování nadaných dětí a rozšiřování jejich potenciálu.

Abstraktní symboly: 

 • dopravní značky – tvary, stíny, vyhledávání značek při procházkách
 • symboly písmen, tvorba slov, prostorové skládání z různých materiálů – velká obliba, je jasný pokrok

Motorická cvičení:

 • rotace kolem své osy 
 • rovnováha, šikmé plochy, obrubníky 
 • chůze – po špičkách, patách, po laně
 •  házení míčem – koordinace oka a ruky, váha, tvar, hod na cíl, nafukovací míč.

Logické vazby: 

 • PL – co nepatří mezi ostatní, 
 • půlené obrázky, části obrázků, rozdíly…
 • asociace (pohádky, příběhy, hudba)
 • hádanky (enigmatické hádanky) 

Další aktivity:

 • Koordinace pohybu – chůze na boso, sběr předmětů nohou, různé povrchy, skákání přes lano, do kruhu, panák, poskoky po jedné noze, tanec, chůze s předmětem na hlavě (drátěnky), honičky s podlézáním, hudebně pohybové hry, válení sudů, zdolávání nerovností terénu, využívání přírodní zahrady, hmatové, pleskací hry, cvičení se stuhou, uvolňovací cviky kloubů, cvičení a hry s míči, kuličkové dráhy
 • Jemná motorika – šátky, práce s různými materiály, plastelína, kinetický písek, papír, těsto, kresba do mouky, motání klubíček
 • Hry se slovy, přesmyčky, hledání významů, schovávání ve slově
 • Fyzikální a chemické pokusy
 • Vaření

Průběžné tvoření pomůcek k činnostem NTC (labyrinty, sudoku…), výběr hraček a pomůcek aktivující myšlení a motoriku.

Veškeré činnosti zařazujeme v průběhu celého dne, objevují se v řízených činnostech, v prostorách školky, při pobytu venku, na vycházkách, při pohybových chvilkách, v komunikativních kruzích, při klidových činnostech u odpočívání, frontální činn., cílená skupina při řízených vzdělávacích činnostech.

Účast na projektech:

 • Školní rok 2019/20: projekt Mediální gramotnost předškolních dětí Slezské univerzity v Opavě – účast jedné třídy – aktivní účast dětí, práce s PC, IT tabulí, spolupráce s rodiči, nahrávání dětí univerzitou pro metodické účely.
 • Školní rok 2021/22: projekt Okap II. Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě. Aktivní účast dětí v poznávání chemických, fyzikálních a přírodovědných souvislostí – zájem, spolupráce.
 • Školní rok 2021/22: zařazení komunikace v anglickém jazyce přirozeně v každodenních činnostech – již dobrá reakce při pohybu, společenské fráze, dotazy zatím jen malá skup. dětí, rodiče pozitivně přijali. 

Školní rok 2019/20: Rovněž se další čtyři pedagogové účastnili 12hodinové aktivity v rámci akce „Mensa do školky“ pořádané MAS spolu s MŠ Hradec nad Moravicí.

Klára Kopecká Vilčová
učitelka
V Opavě, 17. 2. 2022

» Archiv