MŠ Chorušice, p.o. (okr. Mělník)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Chorušice 99
Chorušice
277 37


Kontakt

+420 725 926 447
+420 725 901 363

http://www.skolkachorusice.cz

Redaktoři

  • Bc. Naďa Jelínková

Naše MŠ se nachází na klidném místě, uprostřed obce Chorušice. Je to školka pro děti z naší obce a okolních vesnic (Zahájí – Velkého Újezda – Choroušek), ale přivítáme mezi sebou rádi i děti z jiných částí Mělnicka. Máme dvě třídy. Jednu třídu s kapacitou 19 dětí od 4 do 6 let. Druhá třída s kapacitou 13 dětí je určena převážně pro dvouleté. Naším cílem je mít školku „rodinného typu", kde se všichni znají a pomáhají si. Snažíme se přistupovat k dětem individuálně a plně se jim věnovat, abychom zajistili nejen jejich všestranný rozvoj, ale také podchytili a dále rozvíjeli jejich specifické dovednosti a znalosti. V loňském roce se nám díky tomuto přístupu a screeningové metodě NOMI a NTC povedlo identifikovat jedno mimořádně nadané dítě. Ekologickou výchovu zajišťujeme ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec a jsme zapojeni do programu EKOŠKOLA. Podporujeme u dětí také polytechnické vzdělávání a proto jsme součástí projektu Malá technická univerzita. Používáme interaktivní tabuli, kterou jsme pořídili v prosinci 2016. Dále dětem nabízíme jednoduchou formou výuku anglického a německého jazyka a dny canisterepie. V roce 2019 jsme z dotace Zjednodušeného vykazování pořídili 16 tabletů pro předškoláky. ICT vzdělávání probíhá každou středu 45 minut pod vedením vyškolených učitelek. V roce 2019 jsme se také zapojili do projektu globálního vzdělávání pro předškolní děti. První seznámení s tématem globáního vzdělávání proběhlo v rámci školení Světová škola .Cílem je poskytnout dětem informace a rozvíjet jejich dovednosti tak, aby byly schopny utvořit si vlastní názor na dění kolem sebe, obhájit ho a na základě něj zaujmout pozitivní aktivní občanský postoj. 

Každý rok jezdíme díky příspěvku od obce Chorušice na plavecký výcvik a letos již podruhé pojedeme na školu v přírodě. Logopedická prevence je pravidelnou součástí režimu dne a probíhá individuálně v logopedické učebně.

O děti se po celý rok s láskou starají tři paní učitelky, chůva pro nejmenší a asistent pedagoga. Děti s poruchou vývoje řeči vzdělává speciální pedagog.

Poskytujeme podmínky pro vzdělávání nadaných dětí navštěvujících naši školku ale i pro ostatní nadané děti z okolí. Máme nově založený KLUB NADANÝCH DĚTÍ. Jde o pravidelná setkání nadaných dětí předškolního věku. Účelem je podchytit skupinu nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Důležitým prvkem klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. Setkáváme se 1x týdně v mateřské škole Chorušice a náplní jsou především aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, experimenty či logické a deskové hry.

Od března 2020 jsme zařazeni mezi školky spolupracují s Menzou ČR. 
 

K rozvoji nadání a talentu u dětí máme k dispozici didaktické pomůcky a hry, tablety, počítač, interaktivní tabuli, mikroskop, klavír, enigmatické hádanky a mnoho dalšího. 

K identifikaci nadání používáme několik metod. 

1. systematické sledování výkonů dětí v průběhu předškolního vzdělávání v naší mateřské škole
2. dotazník dle materiálů PhDr. Hříbkové, Csc.
3. metodou NTC
 

 

Bc. Naďa Jelínková
ředitelka MŠ
V Chorušicích, 23. 6. 2019

» Archiv