MŠ Chorušice, p.o. (okr. Mělník)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Chorušice 99
Chorušice
277 37


Kontakt

+420 725 926 447
+420 725 901 363

http://www.skolkachorusice.cz

Redaktoři

  • Bc. Naďa Jelínková

Naše MŠ se nachází na klidném místě, uprostřed obce Chorušice. Je to školka pro děti z naší obce a okolních vesnic (Zahájí – Velkého Újezda – Choroušek), ale přivítáme mezi sebou rádi i děti z jiných částí Mělnicka. Máme dvě třídy. Jednu třídu s kapacitou 19 dětí od 4 do 6 let. Druhá třída s kapacitou 13 dětí je určena převážně pro dvouleté. Naším cílem je mít školku „rodinného typu", kde se všichni znají a pomáhají si. Snažíme se přistupovat k dětem individuálně a plně se jim věnovat, abychom zajistili nejen jejich všestranný rozvoj, ale také podchytili a dále rozvíjeli jejich specifické dovednosti a znalosti.

Naše školka je od března 2020 zařazena mezi školky spolupracující s Mensou. Dvě naše učitelky absolvovaly všechny stupně školení o metodě NTC. Na základě této spolupráce jsme založili v naší školce Klub nadaných dětí. K rozvoji nadání a talentu máme k dispozici didaktické pomůcky a hry, tablety, interaktivní tabuli, mikroskop, klavír, enigmatické hádanky, logické a paměťové hry, kartičky se značky aut a mnoho dalšího.

Velký důraz klademe na rozvoj hrubé motoriky – pohybové aktivity. Cílem je osvojení správného držení těla a správný rytmus chůze získává nové pohybové a senzomotorické dovednosti. Také zařazujeme každý den cviky na propojení hemisfér.

Dále rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Cílem tohoto vzdělávání je rozvíjet tuto dovednost pomocí soustředěného naslouchání, zapojení se do vyprávění a následné diskuse s prožitkem k danému tématu.

Naše školka se zapojila v září 2021 do Logické olympiády zaměřená na postřeh a rychlost úsudku.

Činnost klubu nadaných dětí jsme museli omezit kvůli protiepidemickým opatřením souvisejícím s COVID-19.

Slávka Rašáková
učitelka
V Chorušicích, 21. 11. 2021

» Archiv