Mateřská škola umělecká – MuŠka, Praha 10

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Edisonova 27/21
Praha 10 – Petrovice
109 00


Kontakt

+420 774 426 009

https://www.muskaskolka.cz

Redaktoři

  • Jana Křížová, dipl. um.

Jsme akreditovaná školka s uměleckým vzdělávacím programem. Kapacita školky je 30 dětí celkem. Máme třídu nejmenších dětí ve věku 2–3 roky, česko-uměleckou třídu pro děti ve věku 3–6 let a anglicko-uměleckou třídu pro děti ve veku 3–6 let. Klademe velký důraz na výchovu dětí prostřednictvím prožitků a zážitků s oblasti uměleckých činností.

Paní učitelky se věnují dětem velice individuálně, a ve volných chvílích rozvíjejí nadané děti pomocí různých logických i strategických her, v práci s těmito dětmi využíváme myšlenkových map a dalších činností.

Spolupráce s Mensou ČR

V naší mateřské škole již dva roky pracujeme s metodou NTC při každodenních činnostech ve vnitřních prostorách školky (např. divadlo, návštěva zvířátek, projektové dny vedené externími pedagogy s kooperaci s učitelkami naší MŠ, ,..), venku na školní zahradě i mimo mateřskou školku (pravidelné výlety, školka v přírodě, koncerty školky, ...).

V průběhu každodenní činností se snažíme děti maximálně vést k samostatnosti a dopřát jim možnost volby vybrat si z několika připravených aktivit. U každé aktivity se s dětmi zastavíme, vysvětlíme, a děti se věnují tomu co je zajímá. Mezi oblíbené hry, které dětem pravidelně nabízíme jsou Logico a Mini Luk, u dětí hry velmi oblíbené. Rozvíjíme soustředění, logické myšlení, hledání souvislostí atd.

Děti vedeme k zájmu o četbu. Předčtenářskou gramotnost rozvíjíme každodenním čtením pohádek a příběhů, učením se básniček, čtením kreslených příběhů. Ve školce máme vybudovanou pěknou knihovnu, která je dětem volně dostupná. Pravidelně také navštěvujeme místní knihovnu, která je jen 200 m od naší školky.

Na začátku každého školního roku jsme si vybrali děti, které splňují předpoklady pro definici nadaných dětí, kterým se věnujeme intenzivněji v rámci kroužku s názvem Klub nadaných dětí, ve kterém paní učitelka s dětmi hrála náročnější deskové hry zamřené na logické myšlení a strategie. V tomto kroužku bylo zapsáno šest dětí povětšinou předškolního věku a deskové hry je velmi bavily. Na každé úterý, kdy tento kroužek probíhal, se velmi těšily. Od rodičů jsme dostali skvělé zpětné vazby, jak zvládají hrát s dětmi deskové hry, které nejsou vyloženě pro malé děti, a že z toho mají radost. 

Toto vše by nešlo bez proškoleného týmu pedagogů, který je průběžně dovzděláván a proškolen podle aktuálních potřeb naší školky a trendů ve vzdělávání.

Jana Křížová
ředitelka školky
V Praze, 14. 11. 2022

» Archiv