NestLingue Montessori, Praha 4

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mezi Rybníky 244
Praha – Šeberov
149 00


Kontakt

+420 777 277 980

http://www.nestlingue.cz

Redaktoři

  • Klára Markuciová

Jsme mezinárodní školka a jesličky rodinného typu. Již dvanáct let patříme mezi vyhledávané školky v Praze a okolí. Naším cílem je podpora přirozeného rozvoje dětí, jenž se opírá o vlastní zkušenost, soběstačnost, sebedůvěru, vzájemný respekt a lásku. Dětem je k dispozici dvojjazyčné anglicko-české prostředí.

Citlivě připravené prostředí napomáhá dětem objevovat a rozvíjet dovednosti v mnoha oblastech. Praktický život – rozvíjí základní motorické dovednosti, jemné motoriky, schopnost péče o vlastní osobu a své tělo, péče o své okolí, cvičení sociálních vztahů a cvičení kontroly pohybu. Smyslová výchova – rozlišování, srovnávání, třídění, pojmenovávání či popisování smyslových vjemů z různých hledisek (např. délky, šířky, teploty, hmotnosti, atd.). Jazykové dovednosti v anglickém a českém jazyce ve třech úrovních. V oblasti mluveného slova, rozvoje psaní a čtení. Matematika – přijmutí konceptu počtu, symbolu, posloupnosti a početních operací. Pokládáme základy pro zeměpis, přírodovědu, umění, výtvarnou a hudební výchovu.

Výchovně vzdělávací činnosti pro děti jsou úzce spojené s prací s vlastním tělem, rozvíjením smyslů, vlastní volby a bez zakoušení strachu z chyby.

Ve spolupráci s Dětskou Mensou se v pravidelných každodenních blocích věnujeme s dětmi práci v propojováním obou mozkových hemisfér skrze:

  • Stimulaci chodidel – chůze na boso na různém povrchu, chůze ve vodě, v blátě, ve sněhu, po větvích či nepříjemném povrchu,
  • Motorická cvičení – rotace kolem své osy, chůze po lanu, kladině, čáře. Rozvíjení rovnováhy na bilančních deskách, skrze výskok, skákání, chůzi na nerovném povrchu, kutálení se (válení sudů), tancování, prolézání, opičí dráhy, labyrinty, lanové dráhy, chůzi po lávových kamenech, cvičení procvičující vpravo/vlevo, nahoře/dole. Při míčových hrách procvičujeme akomodaci oční čočky. 
  • Práci s asociacemi – co zastupuje (např. ryba zastupuje život ve vodě, člověk život na planetě zemi atd. asociace k dané věci (např. K – kůň, modrá – voda).
  • Poznávání objektů v praxi – na procházce např. názvy aut, vnímání věcí podle tvaru, barvy, písmene, atd. povídat si o věcech, které jsou nám blízko.
  • Abstraktní hry – např. honěná, kdy domeček je např. nějaký evropský stát, ochutnávání jídla, třídění zvuků v hudbě, třídění zvuků zvířat, atd.
  • Práci s myšlenkovými mapami a pomalu integrujeme i enigmatické hádanky.

Co jsme dělali ve školním roce 2019/2020?

Školní rok 2019/2020 byl v mnohém pro školku nový, s ohledem na celospolečenskou pandemickou situaci. Byl velmi dynamický a nevyzpytatelný. Bylo třeba provést mnoho změn v organizaci a uspořádání programu vzdělávacích činností a upravit život školky tak, aby bylo možné děti dále rozvíjet ve zdraví, klidu a bezpečí.

Musíme s velkou radostí konstatovat, že zapojování metody NTC do vzdělávacího programu, je opravdu naprosto unikátní a ve velmi rychlém čase směřuje u dětí k prokazatelně lepším výsledkům, než když jsme s metodou nepracovali. Pravidelně pracujeme s kartičkami vlajek států, značek aut a dopravních značek.

Letos jsme se věnovali tříbení smyslů. Práci jsme rozdělili na pět měsíců, podle počtu smyslů – zrak, hmat, sluch, čich, chuť. V rámci zrakového vnímání jsme rozlišovali rozměry, barvy a tvary. U hmatového vnímání jsme se soustředili na vnímání hmotnosti, teploty, prostorové vnímání, vnímání objektů 3D, rozlišování tvarů, geometrických těles či semínek. U sluchového vnímání jsme pracovali se sluchovými válečky, zvuky z přírody i ze světa lidí a zvonky. Čich jsme rozvíjeli s nezakrytýma i zakrytýma očima. Zkoumali jsme vůně ovoce, zeleniny, koření, aroma esencí, ale i rostlin, květin, listů a jehličí. Chuťové vnímání bylo spojeno se vším, co nám prošlo ústy, ve kterých jsme zkoušeli chutě, které známe, ale i chutě, které neznáme, jako například orientální koření či exotické ovoce. Zjistili jsme, že když máme zaryté oči či zacpaný nos, vnímáme chutě úplně jinak, než když jsou všechny ostatní smysly k dispozici.

Při pobytu venku jsme cíleně zařazovali všechny rotační a rovnovážná cvičení a hry s míči. Obměňovali jsme velikosti míčů, barevnost, a materiál (plastové, gumové, papírové, látkové, plněné odlišným materiálem pro studium hmotnosti, zvuku schopnosti urazit vzdálenost apod.). Míče jsme používali i v souvislosti s procvičováním slovní zásoby, reakce na předešlou hlásku nebo jiné hry se slovy.

Je nám velkým potěšením vidět součinnost obou mozkových hemisfér u dětí, kterou vnímáme zejména v jejich kreativně v řešení problémů a v nalézání originálního způsobu dosahování cílů.

Klára Markuciová
ředitelka školky
V Praze, 12. 3. 2021

» Archiv