NestLingue Montessori, Praha 4

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mezi Rybníky 244
Praha – Šeberov
149 00


Kontakt

+420 777 277 980

http://www.nestlingue.cz

Redaktoři

  • Klára Markuciová

Jsme mezinárodní školka a jesličky rodinného typu. Již dvanáct let patříme mezi vyhledávané školky v Praze a okolí. Naším cílem je podpora přirozeného rozvoje dětí, jenž se opírá o vlastní zkušenost, soběstačnost, sebedůvěru, vzájemný respekt a lásku. Dětem je k dispozici dvojjazyčné anglicko-české prostředí.

Citlivě připravené prostředí napomáhá dětem objevovat a rozvíjet dovednosti v mnoha oblastech. Praktický život – rozvíjí základní motorické dovednosti, jemné motoriky, schopnost péče o vlastní osobu a své tělo, péče o své okolí, cvičení sociálních vztahů a cvičení kontroly pohybu. Smyslová výchova – rozlišování, srovnávání, třídění, pojmenovávání či popisování smyslových vjemů z různých hledisek (např. délky, šířky, teploty, hmotnosti, atd.). Jazykové dovednosti v anglickém a českém jazyce ve třech úrovních. V oblasti mluveného slova, rozvoje psaní a čtení. Matematika – přijmutí konceptu počtu, symbolu, posloupnosti a početních operací. Pokládáme základy pro zeměpis, přírodovědu, umění, výtvarnou a hudební výchovu.

Výchovně vzdělávací činnosti pro děti jsou úzce spojené s prací s vlastním tělem, rozvíjením smyslů, vlastní volby a bez zakoušení strachu z chyby.

Ve spolupráci s Dětskou Mensou se v pravidelných každodenních blocích věnujeme s dětmi práci v propojováním obou mozkových hemisfér skrze:

  • Stimulaci chodidel – chůze na boso na různém povrchu, chůze ve vodě, v blátě, ve sněhu, po větvích či nepříjemném povrchu,
  • Motorická cvičení – rotace kolem své osy, chůze po lanu, kladině, čáře. Rozvíjení rovnováhy na bilančních deskách, skrze výskok, skákání, chůzi na nerovném povrchu, kutálení se (válení sudů), tancování, prolézání, opičí dráhy, labyrinty, lanové dráhy, chůzi po lávových kamenech, cvičení procvičující vpravo/vlevo, nahoře/dole. Při míčových hrách procvičujeme akomodaci oční čočky. 
  • Práci s asociacemi – co zastupuje (např. ryba zastupuje život ve vodě, člověk život na planetě zemi atd. asociace k dané věci (např. K – kůň, modrá – voda).
  • Poznávání objektů v praxi – na procházce např. názvy aut, vnímání věcí podle tvaru, barvy, písmene, atd. povídat si o věcech, které jsou nám blízko.
  • Abstraktní hry – např. honěná, kdy domeček je např. nějaký evropský stát, ochutnávání jídla, třídění zvuků v hudbě, třídění zvuků zvířat, atd.
  • Práci s myšlenkovými mapami a pomalu integrujeme i enigmatické hádanky.

Co jsme dělali ve školním roce 2022/2023?

I v letošním školním roce jsme s nadšením každodenně pracovali s metodou NTC.

Ve vnitřních prostorách třídy jsme letos pokračovali se zeměmi Evropy. Tentokrát jsme věnovali pozornost namísto vlajkám, názvům jednotlivých států. (tzn. čtení a psaní písmenek v nich) Současně s tím jsme se detailněji seznámili s Českou republikou a prozkoumali její kraje. Všechny mapy si děti namalovaly a nakonec odnesly domů.

Pravidelně jsme věnovali pozornost cvičením na propojování mozkových hemisfér a vytvářeli hudebně- pohybové a relaxační chvilky. Toto vše jsme podložili hudbou s frekvencemi na vlně 432 Hz.

Při pobytu venku jsme se věnovali pohybovým, rovnovážným, rotačním a motorickým aktivitám, které se staly kořenovou činností, pro tento školní rok. Děti zdají se být více rozptýlené než v dřívějších letech, což přikládáme k současnému nejistému celospolečenskému dění, a tak jim venkovní pohybové činnosti napomáhaly ke zpřítomnění se v těle a prohloubení dovedností, které vedou k lepší pozornosti.

  • rovnovážná cvičení – práce s čárou, lanem, překážkami, přírodní nerovností a balancování na jedné či druhé noze.
  • rotační cvičení – každý den točení na jednu stranu, otáčení obrázků a měnění vizuálního pole. motorická cvičení – kutálení, stretching, podávání, házení, chytání, štafetové a míčové hry, cvičení prostorové orientace, první / poslední, nad / pod, vpravo / vlevo, před, za, vedle, cvičení podle instrukce
Klára Markuciová
ředitelka školky
V Praze, 13. 4. 2023

» Archiv