MŠ Jeseník, Křížkovského 1217, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Křížkovského 1217/2
Jeseník
790 01


Kontakt

+420 723 639 356

http://www.modraskolka.cz

Redaktoři

  • PhDr. Mgr. Gabriela Paděrová

Mateřská škola „Modrá školka“ provozuje již třetím rokem Klub Rozárka, který je součástí i SVP PV. Klub Rozárka napomáhá zvyšovat  IQ, u dětí. V Rozárce pracujeme s metodou NTC Systém of Learning. Jedná se o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení a aktivit, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku.

Během celoročního projektu Klubu Rozárka si děti především osvojily práci s abstraktními pojmy. Rozvíjely si vědomosti, dovednosti a schopnosti pomocí vědomostních her, kvízů, různých rébusů, křížovek, hádanek a pokusů.

Projekt velmi napomohl také ke zvýšení samostatnosti, sebevědomí dětí a sebehodnocení dětí. Současně rovněž velmi pozitivně rozvíjel u dětí myšení, logiku a dovednosti umět propojit získané znalosti a schopnosti s praktickými dovednostmi.

Do celého projektu byli současně zapojeni i rodiče, kteří s dětmi, v domácím prostředí, hráli společenské hry na rozvoj logického myšlení. Tyto hry si děti do MŠ následně přinesly a prezentovaly ostatním dětem. Děti měly možnost si tuto hru vyzkoušet, zahrát.   Součásti spolupráce s rodiči  byla společná fotografie při hrách s dětmi  a jejich  zpětná vazba.  Děti se naučily pracovat s informacemi, které využívaly k dosažení správného řešení vytýčeného problému. Úkolem děti bylo umět vyhledávat a vytvářet řešení, která byla funkční a využitelná. Naučily se pracovat s chybou a poučit se z ní. Rovněž si rozvíjely i digitální  gramotnost, a to na úkolech, které vyžadovaly plné soustředění a pozornost. Naše děti se zapojily do Logické olympiády, kde dosáhly dobrých výsledků.

Smyslem Klubu Rozárky bylo vyhledávat a nominovat děti mimořádně nadané, včetně následné identifikace. To se v letošním roce však nestalo. Žádné dítě nebylo PPP identifikováno, ale i přesto můžeme konstatovat, že došlo ke zlepšení v oblasti udělování odkladu povinné školní docházky.  Před vznikem  Klubu Rozárky v MŠ bylo uděleno dětem 11 odkladů povinné školní docházky. Po ročním působením tohoto klubu se tento počet snížil  na 8 dětí a v letošním školním roce dokonce na pouhé 2 odklady. V letoším školním roce se prvky metody NTC System of Learning snažíme zahrnovat pravidelně do vzdělávací nabídky pro děti  během celého dne pobytu v mateřské škole.

PhDr. Gabriela Paděrová
učitelka MŠ
V Jeseníku, dne 21. dubna 2024

» Archiv