MŠ Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Karla Havlíčka Borovského 1527
Sokolov
356 01


Kontakt

+420 359 808 404

https://msborovskeho.webnode.cz

Redaktoři

  • Jitka Podlipská

Jsme trojtřídní mateřská škola rodinného typu. Třídy máme rozdělené podle věku dětí. Mateřská škola je umístěna mezi nemocnicí a ulicí K. H. Borovského. Nachází se v centru města. Kolem školky je prostorná členitá zahrada s krytou terasou a dětskými herními prvky. Zahradu využíváme celoročně nejen k volným hrám dětí, ale i k plnění úkolů ŠVP (poznávání, pozorování, objevování, experimentování, hledání souvislostí, pohybové aktivity aj.) Krytou terasu využíváme i za nepříznivého počasí. Velmi si zakládáme na úzké, otevřené a přátelské spolupráci s rodiči.

Pravidelně modernizujeme nejen prostory školy, ale i materiální vybavení (didaktické, výtvarné a pracovní pomůcky, dětské knihovny i odbornou literaturu pro pedagogy, tělovýchovné pomůcky, hračky).  Sledujeme trendy a vývoj ve společnosti, ve školství, učitelky se pravidelně vzdělávají. Nové poznatky přenášíme do své pedagogické práce. Upřednostňujeme prožitkové učení, které zakládáme na praktických činnostech, zkušenostech a tvořivosti dětí. Snažíme se o to, aby byly děti samostatné a na vše si přišly samy – s ohledem na jejich individuální potřeby. Učitelky jsou průvodci a pomocníky. Vymýšlíme pro děti zajímavé a pestré činnosti, tak, abychom rozvíjeli celou dětskou osobnost. Do těchto činností se zapojuje celý kolektiv, i rodiče.

Spolupráce s Mensou Česko

Metoda NTC Learning se stala součástí každodenních vzdělávacích činností v našich třídách v průběhu celého dne. Kromě činností denně vykonávaných provádíme cviky, hry a aktivity na rozvoj hrubé a jemné motoriky, akomodaci oka, vymýšlíme činnosti podporující logické myšlení, kreativitu a sebevyjádření, abstraktní myšlení, fantazii, řešíme hádanky, snažíme se pochopit souvislosti (např. mozaiky, třídění, navlékání, hry s přírodninami, plošné a prostorové vytváření, vybarvování, modelování, vývojová posloupnost, svět pod mikroskopem, kutálení míče, chůze po zvýšené rovině, po laně, obrubníku, aj.). Ke stimulaci využíváme interaktivní tabule, smart hry, robotické hračky, didaktické pomůcky rozvíjející paměť, pozornost, postřeh, zrakové a sluchové rozlišování, logické myšlení, řešení hádanek. Děti se učí základům programování.

I naše doplňkové a mimoškolní aktivity přispívají k celkovému rozvoji dětí a obsahují prvky učení metodou NTC. Dvakrát ročně vyjíždíme s dětmi na rekreační pobyty do hor, týdně výuka AJ, hry na flétnu, plavání, sebeobrana.  Svou kreativitu uplatňují děti ve výtvarných soutěžích a fyzickou zdatnost na sportovních akcích.  Žáci ze ZŠ Švabinského Sokolov pro naše děti připravili zajímavé fyzikální a chemické pokusy, které nám předvedli na školní zahradě.

Ve spolupráci s Mensou Česko se na konci školního roku uskutečnilo v mateřské škole testování dětí – IQ testy. Zájem z řad rodičů byl překvapující. Několik dětí mělo velmi dobré výsledky a jeden chlapec se v celorepublikovém hodnocení umístil v první desítce.

Jitka Podlipská
učitelka MŠ
V Sokolově, 23. 10. 2023

» Archiv