MŠ Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Karla Havlíčka Borovského 1527
Sokolov
356 01


Kontakt

+420 359 808 404

https://msborovskeho.webnode.cz

Redaktoři

  • Jitka Podlipská

Jsme trojtřídní mateřská škola rodinného typu. Třídy máme rozdělené podle věku dětí. Mateřská škola je umístěna mezi nemocnicí a ulicí K. H. Borovského. Nachází se v centru města. Kolem školky je prostorná členitá zahrada s krytou terasou a dětskými herními prvky. Zahradu využíváme celoročně nejen k volným hrám dětí, ale i k plnění úkolů ŠVP (poznávání, pozorování, objevování, experimentování, hledání souvislostí, pohybové aktivity aj.) Krytou terasu využíváme i za nepříznivého počasí. Velmi si zakládáme na úzké, otevřené a přátelské spolupráci s rodiči.

Pravidelně modernizujeme nejen prostory školy, ale i materiální vybavení (didaktické, výtvarné a pracovní pomůcky, dětské knihovny i odbornou literaturu pro pedagogy, tělovýchovné pomůcky, hračky).  Sledujeme trendy a vývoj ve společnosti, ve školství, učitelky se pravidelně vzdělávají. Nové poznatky přenášíme do své pedagogické práce. Upřednostňujeme prožitkové učení, které zakládáme na praktických činnostech, zkušenostech a tvořivosti dětí. Snažíme se o to, aby byly děti samostatné a na vše si přišly samy – s ohledem na jejich individuální potřeby. Učitelky jsou průvodci a pomocníky. Vymýšlíme pro děti zajímavé a pestré činnosti, tak, abychom rozvíjeli celou dětskou osobnost. Do těchto činností se zapojuje celý kolektiv, i rodiče.

Miroslava Záleská
ředitelka MŠ
V Sokolově, 5. 10. 2021

» Archiv