MŠ Dětská, Ostrava-Poruba

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dětská 920/5
Ostrava-Poruba
708 00


Kontakt

+420 558 275 030

http://www.ms-detska.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lucie Pazderová

Provoz naší MŠ byl zahájen již před více než čtyřiceti lety, od svého počátku funguje MŠ jako čtyřtřídní s kapacitou 108 dětí. Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP „Rok plný zážitků“). Nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči (výuka angličtiny, šachů, keramika). Sportovní (plavání, bruslení, lyžování) i kulturní akce pro děti, přírodovědné výlety a terénní výukové programy, návštěvy divadelních představení, planetária, dopravního hřiště a různých dalších akcí pro děti. Na základě diagnostiky pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou. Tradicí je spolupráce se základní školou Dětská, ZUŠ, Střediskem přírodovědců, knihovnou, Centrem volného času.

Zejména předškolním dětem v MŠ Dětská byla umožněna výuka šachů v rámci projektu Šachy do škol!!!, jehož je nositelem Středisko volného času Korunka. Šachová hra pomáhá dětem rozvíjet inteligenční kvocient (IQ); pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení. Badatelské koutky vybudované v rámci realizace projektu Zahrada ptáčka Zpěváčka jsou pravidelně využívány. Jejich prostřednictvím děti rozvíjí základy vědeckého pozorování (práce s bezdrátovým mikroskopem aj.) V rámci sportovních dní pořádaných partnerskou organizací FC Poruba jsou vytipováni žáci se sportovním nadáním, kterým je následně nabídnuto dále svůj talent rozvíjet pod vedením odborných trenérů.

Od dubna 2022 jsme zahájili v naší mateřské škole činnost klubu Koumáci. Prostřednictvím screeningu byly vybrány nadané a mimořádně nadané děti. Setkání „koumáků“ se koná jednou týdně dopoledne a trvá jednu hodinu. Primárně se schází nadané děti ve věku 3–7 let (v počtu 6–12). Aktivity jsou rozlišeny podle věku dětí, ale když mladší dítě hravě zvládá úkoly pro svou věkovou kategorii, jsou mu nabídnuty činnosti pro starší děti.

Hlavní náplní klubu je předkládat nadaným dětem aktivity s vyšším stupněm obtížnosti, které jsou realizovány s využitím pestrých pomůcek a literatury. V rámci tohoto podnětného prostředí systematicky pracujeme s nadanými dětmi a dále jejich talent rozvíjíme v různých oblastech – např. Technika, Robotika, Digitální vzdělávání (Informační technologie), Přírodní vědy – základy programování, kódování, rozvoj kombinačních a logických schopností prostřednictvím pomůcek (zejména Roboti Photon Edu,  programovatelná edukativní hračka Blue-Bot, programovací myška-robot Colby). Seznámení se základními fyzikálními, matematickými, biologickými zákonitostmi, zeměpisnými jevy, astronomií. Prolínání vědeckých poznatků do běžného života. Edukace probíhá převážně formou zábavných experimentů.

Budeme pokračovat v započatých aktivitách – klub Koumáci, badatelské koutky atd. Máme v plánu úzce spolupracovat s rodinami nadaných dětí s cílem poskytnout maximální množství informací o možnostech rozvíjení nadání jejich dětí v domácích a mimoškolních podmínkách s možnou návazností do základního vzdělávání. Dále spolupracovat s odborníky v rámci vzdělávacích akcí pro pedagogy i vzdělávacích a výukových programů pro děti.

Mgr. Lucie Pazderová
administrativní pracovnice,
autorka projektu Koumáci
V Ostravě, 29. 8. 2022

» Archiv