MŠ Dětská, Ostrava-Poruba

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dětská 920/5
Ostrava-Poruba
708 00


Kontakt

+420 558 275 030

http://www.ms-detska.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lucie Pazderová

Provoz naší MŠ byl zahájen již před více než čtyřiceti lety, od svého počátku funguje MŠ jako čtyřtřídní s kapacitou 108 dětí. Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP „Rok plný zážitků“). Nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči (výuka angličtiny, šachů, keramika). Sportovní (plavání, bruslení, lyžování) i kulturní akce pro děti, přírodovědné výlety a terénní výukové programy, návštěvy divadelních představení, planetária, dopravního hřiště a různých dalších akcí pro děti. Na základě diagnostiky pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou. Tradicí je spolupráce se základní školou Dětská, ZUŠ, Střediskem přírodovědců, knihovnou, Centrem volného času.

Spolupráce s Mensou ČR

Ve školním roce 2022/2023 jsme pokračovali v každodenním zařazování prvků metody NTC ve všech třídách mateřské školy. Přirozený rozvoj hrubé motoriky podporujeme jak při ranních pohybových aktivitách, tak během pobytu na školní zahradě. Pro rozvoj koordinace a obratnosti se zaměřujeme na rovnovážná cvičení (chůze po laně, lavičce, balančních podložkách). Pravidelně zařazujeme rotace. K aktivaci plosky nohou u dětí používáme míčky, masážní podložky. Míčovým hrám se věnujeme převážně na školní zahradě.

Při dalších řízených i spontánních činnostech pracujeme s rytmizací slov, kterou využíváme zároveň při pohybových aktivitách nebo jako formu doprovodu k písním.

Dětem nabízíme konstruktivní hry, při kterých se učí stavět nebo skládat podle předlohy, dále paměťové hry, společenské hry (např. Pexetrio, Dobble).

Zejména předškolním, ale i mladším dětem je umožněna výuka šachů v rámci projektu Šachy do škol!!!, jehož je nositelem Středisko volného času Korunka. Šachová hra pomáhá dětem rozvíjet inteligenční kvocient (IQ); pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení. V červnu 2023 jsme se zúčastnili turnaje O šachovou Korunku, kde děti dosáhly velkého úspěchu a obsadily 3. místo.

Pravidelně využíváme badatelské koutky vybudované v rámci realizace projektu Zahrada ptáčka Zpěváčka. Jejich prostřednictvím děti rozvíjí základy vědeckého pozorování (např. práce s bezdrátovým mikroskopem).

Od dubna 2022 jsme zahájili v naší mateřské škole činnost klubu Koumáci. Prostřednictvím screeningu byly vybrány nadané a mimořádně nadané děti. Setkání „koumáků“ se koná jednou týdně dopoledne a trvá jednu hodinu. Primárně se schází nadané děti ve věku 3–7 let (v počtu 6–12). Aktivity jsou rozlišeny podle věku dětí, ale když mladší dítě hravě zvládá úkoly pro svou věkovou kategorii, jsou mu nabídnuty činnosti pro starší děti. Hlavní náplní klubu je předkládat nadaným dětem aktivity s vyšším stupněm obtížnosti, které jsou realizovány s využitím pestrých pomůcek a literatury. V rámci tohoto podnětného prostředí systematicky pracujeme s nadanými dětmi a dále jejich talent rozvíjíme v různých oblastech – např. Technika, Robotika, Digitální vzdělávání (Informační technologie), Přírodní vědy – základy programování, kódování, rozvoj kombinačních a logických schopností prostřednictvím pomůcek (zejména Roboti Photon Edu, programovatelná edukativní hračka Blue-Bot, programovací myška-robot Colby). Seznamujeme děti se základními fyzikálními, matematickými, biologickými zákonitostmi, zeměpisnými jevy, astronomií. Snažíme se o prolínání vědeckých poznatků do běžného života. Edukace probíhá převážně formou zábavných experimentů.

Mgr. Lucie Pazderová
administrativní pracovnice,
autorka projektu Koumáci
V Ostravě, 13. 6. 2023

» Archiv