MŠ Veselá školka Šumperk

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Prievidzská 2613/1
Šumperk
787 01


Kontakt

+420 774 474 040

http://www.veseleskolky.cz

Redaktoři

  • Ivana Jiroušková, DiS.
  • Renata Kurečková
  • Mgr. Yvona Šimková

V naší mateřské škole se specializujeme na vzdělávání dětí mimořádně rozumově nadaných ve třídě Včelky. Filozofie naší mateřské školy vychází z programu Začít spolu a dětem jsou nabízeny činnosti v centrech aktivit. Tyto činnosti a aktivity jsou plánovány tak, aby dokázaly uspokojit touhu po zvídavosti dětem s mimořádným rozumovým nadáním a zároveň podporovaly intelektovou stimulaci ostatních dětí.

V druhé polovině školního roku jsme se zaměřili na využití robotických hraček a spolupráci dětí při jejich programování. Děti začaly častěji využívat USB mikroskop, který máme propojený s interaktivní tabulí. Velmi je baví zkoumat různé materiály a povrchy, či vymýšlet různé pokusy a ty následně zkoumat. K dispozici jsou dětem samozřejmě i další hry a hračky rozvíjející jejich logické uvažování, promýšlení postupů, vymýšlení různých řešení.

Kromě výše uvedených činností pořádáme jednou týdně pro vytipované děti nadstandardní aktivitu Malý Vědec, ve které se podrobněji zabýváme vynálezy, které podstatně ovlivnily lidstvo. Mezi další vynálezy, kterým jsme se podrobněji věnovali, byl knihtisk, čas a mikroskop. Děti měly opět možnost si vyzkoušet různé zajímavé a netradiční pokusy.

V rámci našeho dlouhodobého projektu „Letem světem“ jsme prozkoumali Antarktidu a Austrálii, nyní se věnujeme Asii. Do projektu jsme zapojili i rodiče, mají možnost s dětmi vyrobit jakýkoliv výrobek, týkající se daného kontinentu a přinést jej do školky. Vyrobené dekorace vystavujeme v šatně mateřské školy. Závěrem roku plánujeme udělat malou vernisáž všech výrobků. Děti se v rámci tohoto projektu také pustily do výroby vlajek všech států světa, které umisťují na velkou mapu světa, kterou si společně vyrobily.

Dalším spuštěným dlouhodobým projektem je „Putování včelky Áji“, který je zaměřen na poznávání našeho města a na spolupráci s rodinou. Děti si nosí domů na týden plyšovou včelku Áju a mají za úkol ji vzít na oblíbená historická místa našeho města, seznámit a vyfotit ji se známými významnými lidmi a fotografie nalepit do putovního deníku.

Bc. Božena Bára Václavková
učitelka MŠ
V Šumperku, 17. 3. 2023

LETEM SVĚTEM.

26.6.2023 | Další informace...

Projekt byl zaměřen na orientaci v prostoru i rovině (mapy), na spolupráci ve skupince, ale pracovat a rozhodovat se i sám za sebe. Rozvoj úcty a pokory k životu ve všech jeho formách. A samozřejmě rozvíjet dětskou fantazii a představivost, zvídavost a nebát se projevit svůj názor.


» Archiv