MŠ Veselá školka Šumperk

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Prievidzská 2613/1
Šumperk
787 01


Kontakt

+420 774 474 040

http://www.veseleskolky.cz

Redaktoři

  • Ivana Jiroušková, DiS.
  • Renata Kurečková
  • Mgr. Yvona Šimková

Mateřská škola Veselá školka, Prievidzská 1, 78701 Šumperk

 

Zpráva o činnosti
školky spolupracující s Mensou ČR

Vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání probíhá v naší MŠ skupinovou integrací dětí do běžné třídy. V této třídě jsou soustředěné speciální pomůcky, deskové hry a hry pro rozvíjení rozumových schopností dětí. Děti zde mohou také běžně po celý den využívat interaktivní tabuli. Péče o děti s MRN je celistvá a zahrnuje spolupráci s rodinou, ale také odborníky z pedagogicko- psychologické poradny. Péči nám usnadňuje spolupráce s Mensou ČR, která poskytuje proškolení pedagogů a pořádá konference, kam zve odborníky na péči o děti s MRN.

Ve školním roce 2018/2019 byly do třídy Včelky integrovány 4 děti s potenciálem mimořádného rozumového nadání. Ve třídě pracujeme s dětmi podle některých zásad programu „Začít spolu“, který obohacujeme o výuku podle metody NTC I., II. a III. S dětmi pracujeme intenzivně několikrát týdně, z toho 1x týdně hrají logické a didaktické hry, které rozvíjí jejich intelektové schopnosti. Běžnou každodenní praxí jsou u nás v MŠ cviky na procvičení rovnováhy a akomodaci oční čočky, rotace kolem své osy (cvičení s míčem, skákací panák, chůze po zvýšené rovině, pinkání do nafukovacích balonků, hry s padákem, trampolína, chůze po obrubníku, balanční kameny atd.) Pro myšlenkové mapy využíváme interaktivní tabuli, kresbu, kostky či velice oblíbenou robotickou včelku. Pravidelně navštěvujeme knihovnu, kde děti pracují s knihou a využívají různé atlasy.

Vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání jsme v letošním školním roce obohatili dvěma projekty. Prvním byl projekt „Pošta pro tebe“, který probíhal celý školní rok. Děti po celý rok posílaly pohledy ze svých výletů, dovolených, … a následně nás děti seznámily s místem, které navštívily. Na konci roku jsme všechny pohledy vystavily v šatně. Další projekt, který trval 5 týdnů se nazýval „Podzimní čarování v sadu a na zahradě“. Děti se pomocí smyslových orgánů učily poznávat podzimní plody vypěstované v sadu a na zahradě. Během činností v MŠ a vycházek do přírody děti pozorovaly měnící se přírodu a uvědomovaly si její zákonitosti. Záměrem bylo poznat podzimní přírodu, podzimní práce na poli a na zahrádce. Děti pozorováním, experimentováním, popisem obrázků, tříděním, různými výtvarnými a pracovními činnostmi jsme vedly k poznávání a ochraně přírody. Děti si vyzkoušely sušení ovoce a zeleniny, vytvořily ježka z brambor, vyřezávaly dýni, zatloukaly hřebíčky do jablka, tiskaly ovoce textilními barvami na tričko. Pohybově ztvárnily písničku „Šel zahradník do zahrady“, „Měla babky čtyři jablka“. Rodiče s dětmi se zapojily do projektu výrobou stolní hry, receptu, surovinami.

Při vzdělávání dětí spolupracujeme také s Pedagogicko-psychologickou poradnou, která nám děti diagnostikuje. Významná je také spolupráce s 6. Základní školou Šumperk, kam děti mohou docházet po skončení docházky v Mateřské škole Veselá školka. Na této základní škole je návaznost ve vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání.

Ivana Jiroušková, Dis.

učitelka MŠ

  1. 6. 2019

» Archiv