MŠ Veselá školka Šumperk

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Prievidzská 2613/1
Šumperk
787 01


Kontakt

+420 774 474 040

http://www.veseleskolky.cz

Redaktoři

  • Mgr. Yvona Šimková

Vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání probíhá v Mateřské škole Veselá školka, ul. Prievidzská 1, v Šumperku v oddělení Včelky a to skupinovou integrací dětí do běžné třídy. Ve školním roce 2016/2017 bylo do běžné třídy Včelky, kde se nachází 24 dětí, integrováno 5 dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání. Ve třídě pracujeme s dětmi podle některých zásad programu „Začít spolu“, který obohacujeme o výuku podle metody NTC I., II. a III. S dětmi pracujeme intenzivně dle třídního vzdělávacího plánu, který obohacujeme o projektové učení a logické a didaktické hry, které rozvíjí intelektové schopnosti dětí. Běžnou každodenní praxí jsou u nás v MŠ například cviky na procvičení rovnováhy a akomodaci oční čočky, rotace kolem své osy (cvičení s míčem, skákací panák, chůze po zvýšené rovině, pinkání do nafukovacích balonků, hry s padákem, trampolína, chůze po obrubníku, balanční kameny atd.) Pro myšlenkové mapy využíváme interaktivní tabuli, kresbu, kostky či velice oblíbené robotické auto. Hrajeme různé hry např. na procvičení hlásek ve slově s využitím Piatnik Bomby, hry s písmeny a čísly, Kimovu hru. Luštíme také hádanky, křížovky, rébusy, sudoku, zkoušíme enigmatické hádanky. Pravidelně navštěvujeme knihovnu, kde děti pracují s knihou a využívají různé atlasy a encyklopedie. Navštěvujeme také různá zařízení, kde mají děti možnost vyrábět předměty z keramiky i jiných materiálů. V letošním roce jsme navštívili exkurze „O záchranářích“ a „O hasičích“. Studenti zdravotních škol nám upořádaly besedy „O zubní prevenci“ a „První pomoci“.

Dále jsou v této třídě soustředěné speciální pomůcky, deskové hry a hry pro rozvíjení rozumových schopností dětí. Děti zde mohou také běžně po celý den využívat interaktivní tabuli. Péče o děti s MRN je celistvá a zahrnuje spolupráci s rodinou, ale také odborníky z pedagogicko-psychologické poradny. Péči nám usnadňuje spolupráce s Mensou ČR, která poskytuje proškolení pedagogů a pořádá konference, kam zve odborníky na péči o děti s MRN. Mensa ČR pořádá logickou olympiádu, které se naše děti s potenciálem MRN zúčastnily v loňském roce. Při vzdělávání dětí spolupracujeme také s Pedagogicko-psychologickou poradnou, s paní PhDr. Drahomírou Jansovou, která nám děti nejen diagnostikuje, ale i v průběhu školního roku poskytuje odborné rady ve vedení dětí. Významná je také spolupráce s VI. Základní školou Šumperk, kam děti mohou docházet po ukončení docházky v Mateřské škole Veselá školka. Na této základní škole je návaznost ve vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání.

V letošním roce jsme vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání obohatili projektem s názvem „Kde jsme byli o prázdninách“ aneb „Poznáváme Česko“. Na téma i název projektu nás přivedly děti. Projekt tedy vznikl spontánně na začátku školního roku, kdy děti začaly vyprávět o tom, jak trávily prázdniny, kde všude byly, co viděly a hlavně co je nejvíc zaujalo. To nás přivedlo na myšlenku udělat projekt, ve kterém děti ve spolupráci s rodiči a pomocí nás pedagogů graficky ztvárnily místa svých prázdninových cest. Při poznávání měst jsme velkou pozornost věnovali také rodnému městu Šumperk. Při vycházkách do města děti poznávaly a pojmenovávaly významné budovy, které potom vyráběly polepováním papírových krabic rozmanitých tvarů a velikostí a tvořily makety celého náměstí Míru a okolí Vlastivědného muzea v Šumperku. Projekt jsme zakončili velkolepou výstavou všech výrobků a fotografií v novém informačním centru města Šumperk, kde si mohli celý projekt prohlédnout všichni rodinní příslušníci a celá široká veřejnost. Děti s nadšením ukazovaly výrobky všem návštěvníkům a pyšnily se celou výstavou, za kterou byly odměněny pamětním listem podepsaným starostou města panem Z. Brožem. Děti projekt předvedly také v divadle na 5. Akademii, kterou pořádá naše MŠ Veselá školka každoročně na závěr školního roku.

Šárka Veselovská, DiS.
učitelka MŠ Veselá školka
V Šumperku, 26. 6. 2017

» Archiv