MŠ Veselá školka Šumperk

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Prievidzská 2613/1
Šumperk
787 01


Kontakt

+420 774 474 040

http://www.veseleskolky.cz

Redaktoři

  • Ivana Jiroušková, DiS.
  • Renata Kurečková
  • Mgr. Yvona Šimková

Mateřská škola Veselá školka, Prievidzská 1, 78701 Šumperk

 

Zpráva o činnosti
školky spolupracující s Mensou ČR

Vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání probíhá v naší MŠ skupinovou integrací dětí do běžné třídy. V této třídě jsou soustředěné speciální pomůcky, deskové hry a hry pro rozvíjení rozumových schopností dětí. Děti zde mohou také běžně po celý den využívat interaktivní tabuli. Péče o děti s MRN je celistvá a zahrnuje spolupráci s rodinou, ale také odborníky z pedagogicko- psychologické poradny. Péči nám usnadňuje spolupráce s Mensou ČR, která poskytuje proškolení pedagogů a pořádá konference, kam zve odborníky na péči o děti s MRN.

Ve školním roce 2018/2019 byly do třídy Včelky integrovány 4 děti s potenciálem mimořádného rozumového nadání. Ve třídě pracujeme s dětmi podle některých zásad programu „Začít spolu“, který obohacujeme o výuku podle metody NTC I., II. a III. S dětmi pracujeme intenzivně několikrát týdně, z toho 1x týdně hrají logické a didaktické hry, které rozvíjí jejich intelektové schopnosti. Běžnou každodenní praxí jsou u nás v MŠ cviky na procvičení rovnováhy a akomodaci oční čočky, rotace kolem své osy (cvičení s míčem, skákací panák, chůze po zvýšené rovině, pinkání do nafukovacích balonků, hry s padákem, trampolína, chůze po obrubníku, balanční kameny atd.) Pro myšlenkové mapy využíváme interaktivní tabuli, kresbu, kostky či velice oblíbenou robotickou včelku. Pravidelně navštěvujeme knihovnu, kde děti pracují s knihou a využívají různé atlasy.

Vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání jsme v letošním školním roce obohatili dvěma projekty. Prvním byl projekt „Pošta pro tebe“, který probíhal celý školní rok. Děti po celý rok posílaly pohledy ze svých výletů, dovolených, … a následně nás děti seznámily s místem, které navštívily. Na konci roku jsme všechny pohledy vystavily v šatně. Další projekt, který trval 5 týdnů se nazýval „Podzimní čarování v sadu a na zahradě“. Děti se pomocí smyslových orgánů učily poznávat podzimní plody vypěstované v sadu a na zahradě. Během činností v MŠ a vycházek do přírody děti pozorovaly měnící se přírodu a uvědomovaly si její zákonitosti. Záměrem bylo poznat podzimní přírodu, podzimní práce na poli a na zahrádce. Děti pozorováním, experimentováním, popisem obrázků, tříděním, různými výtvarnými a pracovními činnostmi jsme vedly k poznávání a ochraně přírody. Děti si vyzkoušely sušení ovoce a zeleniny, vytvořily ježka z brambor, vyřezávaly dýni, zatloukaly hřebíčky do jablka, tiskaly ovoce textilními barvami na tričko. Pohybově ztvárnily písničku „Šel zahradník do zahrady“, „Měla babky čtyři jablka“. Rodiče s dětmi se zapojily do projektu výrobou stolní hry, receptu, surovinami.

Při vzdělávání dětí spolupracujeme také s Pedagogicko-psychologickou poradnou, která nám děti diagnostikuje. Významná je také spolupráce s 6. Základní školou Šumperk, kam děti mohou docházet po skončení docházky v Mateřské škole Veselá školka. Na této základní škole je návaznost ve vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání.

Ivana Jiroušková, Dis.

učitelka MŠ

  1. 6. 2019

Pouť vesmírem

14.6.2022

 

POUŤ VESMÍREM A BÁDÁNÍ LIDSKÝM TĚLEM.

 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk Prievidzská je zaměřená na vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání (dále jen MRN). Děti jsou integrovány do běžné třídy mateřské školy. Ve třídě jsou k dispozici speciální pomůcky, deskové hry a hry rozvíjející rozumové schopnosti u dětí. Ke vzdělávání děti používáme interaktivní tabuli, kterou máme k dispozici na třídě. Úzce spolupracujeme s rodinou a pedagogicko – psychologickou poradnou. Významná je také spolupráce s 6. Základní školou Šumperk, kam děti mohou docházet po skončení docházky v Mateřské škole Veselá školka. Na této základní škole je návaznost ve vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání.

    Ve školním roce 2021/2022 s potenciálem MRN pokračovaly 2 děti a během 1. pololetí školního roku bylo diagnostikováno  dalších 6 dětí s potenciálem MRN. Ve třídě pracujeme s dětmi podle některých zásad programu „Začít spolu“, který obohacujeme o výuku podle metody NTC I., II., III. S dětmi pracujeme několikrát týdně a dle vlastní volby si děti vybírají logické a didaktické hry. Každodenně děti cvičí rovnováhu a akomodaci oční čočky.

    Během školního roku 2021/2022 se děti věnovaly 2 projektům. První projekt se týkal poznání Vesmíru. Úkolem bylo děti seznámit s hlavními znaky vesmíru, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, planetou Zemí. Postupně jsme s dětmi odhalovali jednotlivé planety sluneční soustavy, jejich velikost, tvar, vlastnosti. Jaká je obyvatelnost jednotlivých planet. Zabrousili jsme lehce do vesmírného programu.

    Ve druhém projektu, který byl celoroční, jsme zabrousili do tajů lidského těla. Jak funguje lidské tělo, jsme se snažili ukázat formou praktických ukázek a vlastního prožitku jako bylo třeba měření krevního tlaku, masáž srdce na figuríně, statistika v měření lidské teploty, sádrování kamaráda.….. Jednou z praktických ukázek bude rekonstrukce rozhovoru: volající – dispečer záchranné služby (seznámení s chováním v krizové situaci). V rámci fungování lidského těla jsme referovali o vyvážené stravě a pohybu.

 

Zpracovala: Renata Kurečková.

Učitelka MŠ.


» Archiv