MŠ Ukrajinská, Ostrava-Poruba

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Ukrajinská 1530-1531
Ostrava-Poruba
708 00


Kontakt

+420 775 560 533

https://msukrajinska.cz

Redaktoři

  • Barbora Hrdličková
  • Bc Kamila Knoppová

Naše mateřská škola má celkem 6 tříd. Malá budova je koncipována pro nejmenší děti, zpravidla od 2 do 4,5 let. Na budově jsou uzpůsobeny podmínky této věkové skupině i upravena organizace dne. Pro děti od 3,5 do zahájení povinné školní docházky jsou připraveny 4 třídy na velké budově. Toto věkové složení umožňuje sociální učení mladších od starších, a zároveň plně reflektuje potřeby jednotlivých dětí přiměřené jejich vývojové fázi. Pro zájemce o alternativní vzdělávání jsme v letošním školním roce od 1. 9. 2022 otevřeli třídu s Montessori prvky.

Po celý rok je maximálně využívána rozlehlá školní zahrada. Naše mateřská škola nabízí dětem možnost pravidelného využívání krásného moderního dopravního hřiště „Semaforek“ s funkční světelnou signalizací. Renovace proběhla díky participativnímu rozpočtu „Zelená Porubě“ a spolupráci s firmou Ostravské komunikace, která se i nadále spolupodílí na opravách a údržbě dopravního hřiště.

V rámci dopravní výchovy v mateřské škole jsou dětem zapůjčovány kola, koloběžky a odrážedla, čímž se u dětí přirozeně podporuje rozvoj fyzické zdatnosti a obratnosti. Dopravní výchovu zaštiťují metodičky dopravní výchovy a pravidelně se jí účastní i strážníci městské policie Ostrava.

Hřiště je zpřístupněno veřejnosti v rámci projektu „Otevřené zahrady“, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy. Děti zde mají možnost pravidelně procvičovat své povědomí o dopravě, dopravních předpisech a zásadách bezpečného chování v dopravním provozu. Rodiče se svými dětmi v rámci odpoledního provozu mohou využít i další herní prvky, které se zde nachází a strávit společně příjemné odpoledne.

Z dalších aktivit probíhajících na naší mateřské škole patří Hláskář podle metody D. B. Elkonina, kde se předškoláci připravují na čtení v podobě tréninku fonematického uvědomování. Základem čtení je luštění kódu, odhalení vztahu mezi písmeny a hláskami ve slovech.

Naše mateřská škola dlouhodobě pronajímá prostory organizaci „Anglicky s úsměvem“, která v MŠ již řadu let zajišťuje pro zájemce výuky angličtiny pro předškolní děti.

Mezi dopolední aktivity patří Metoda Dobrého startu, která je syntézou cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utváření sociálních vztahů. Přispívá k lateralizaci, vnímání tělesného schématu а k zlepšení vnímání pravolevé orientace nejen na vlastním těle, ale i v prostoru. Má zásadní vliv na rozvoj grafomotoriky, psychomotoriky, rytmizace a na motivaci k učení. Nezanedbatelný je i pozitivní emoční prožitek.

Nezapomínáme na sportovní aktivity – lyžařský výcvik, bruslení nebo třeba plavání. Učitelky MŠ vytváří příjemné a estetické prostředí s množstvím podnětů, které probouzí aktivní zájem a zvídavost dětí. Pohoda a dobrá nálada je u nás samozřejmostí.

V rámci projektu Svět na kolech se intenzivně věnujeme vyhledávání a podpoře dětí s nadáním. Projekt Svět na kolech realizujeme již od roku 2018. Je zaměřen na diagnostiku a rozvoj nadání dětí. Všechny tyto aktivity jsou dlouhodobě podporovány statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy.

Zaměřujeme se na rozvoj dovedností u dětí, které se jeví jako děti s nadáním v oblasti technické, polytechnické, matematicko – logické, přírodovědné, ale nezapomíná se ani na děti nadané v ostatních oblastech. Aktivity plníme individuálně v menších skupinkách, dle konkrétní činnosti a kompetence, kterou chceme zdokonalit.

Projekt Svět na kolech na naší mateřské škole zaštiťuje několik celoročních aktivit:

  • Šachy do škol. Již několikátým rokem jsme zapojeni do projektu Šachy do škol. Šachy patří mezi dětmi k oblíbeným aktivitám. Setkáváme se pravidelně každé úterý (čtvrtek) po 13 hodině. Celoroční snaha našich malých šachistů je zakončena šachovým turnajem „O vládce Šachohradu“, na který se s dětmi pečlivě připravujeme celý školní rok.
  • Klubík Svět na kolech. V rámci setkání s dětmi z Klubíku v dopoledních nebo odpoledních hodinách podnikáme zajímavé exkurze do muzeí (Železniční muzeum, Muzeum hraček, Hasičské muzeum , Technické museum v Kopřivnici), zážitkové program (Včelařský areál Chlebovice, výukové programy v ZOO Ostrava, Pevnost poznání v Olomouci, Klimkovický areál – Kdo hledá, ten najde, archeopark Chotěbuz), zapojujeme se do soutěže Pohár vědy (Leonardo, Kolem světa), návštěva VŠB-TUO s odborným programem - vývoj vozidla, programování robotických hraček (beebota, cubetto, ozoboti), stavby ze stavebnic Lego WeDo, Boffin …
  • Pravidelně se zapojujeme do aktivity Numeráčci, jejímž cílem je nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti ještě před vstupem do ZŠ.
  • V letošním školním roce také proběhly Deskové hry aneb táto, mámo pojd si hrát, kdy dětí s rodiči mohly strávit zábavné odpoledne.
Bc. Kamila Knoppová
koordinátor nadání
V Ostravě, 28. 2. 2023

» Archiv