MŠ Sedmikráska, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Železničářská 1930/12
České Budějovice
370 06


Kontakt

+420 724 095 098

https://www.ms-sedmikraska.cz

Redaktoři

  • Bc. Eva Horvátová

Mateřská škola Sedmikráska se nachází v Suchém Vrbném. Jedná se o místní část města České Budějovice. Tato oblast je specifická, zastavěná převážně zástavbou rodinných domů. Žije zde mnoho rodin, jejichž děti navštěvují některou z našich školek již jako třetí generace. Naše mateřská škola je také specifická tím, že se skládá ze tří odloučených pracovišť. Pracoviště Železničářská 12 je největší z našich školek. Jsou zde umístěné 4 třídy, současně zde sídlí vedení MŠ. Další odloučená pracoviště se nacházejí na adrese V. Špály 7 a Krokova 9. Obě tato pracoviště mají 2 třídy a samostatné školní kuchyně. Všechna pracoviště mají homogenní třídy. Naše vize je: „Šťastné, spokojené a zvídavé dítě, které se těší do školky“. Nikdy nemůžeme nahradit rodinu dítěte, ale můžeme a vytváříme prostředí vlídnosti, důvěry a akceptace dítěte v jeho celistvosti. Rodina je pro nás partnerem a v rámci oboustranného partnerství můžeme společně pomoci dítěti rozvíjet jeho potenciál v úctě a důvěře.

Individuální práce s dětmi, který vykazují známky nadanosti: práce s digitálními (ICT) pomůckami, nabídka vhodných dětských knih – encyklopedie a atlasy, podpora zvídavosti a objevování, vzdělávání formou pokusů a zážitkové pedagogiky, nabídka náročnějších vzdělávacích aktivit dle zájmu dětí, návštěva muzeí a hvězdárny a planetária, vzdělávací výlety a vyučování formou projektových dnů.

Vedeme děti i zákonné zástupce nadaných dětí citlivě k potřebě spolupráce a diagnostiky dítěte u specialistů (pedagogicko-psychologická poradna, psycholog). Tímto způsobem máme již v péči dvě nadané děti s podpůrným opatřením.

Bc. Eva Horvátová
vedoucí učitelka
V Českých Budějovicích, 14. 4. 2023

» Archiv