MŠ Hornická 43a, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hornická 2679/43a
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00


Kontakt

+420 596 621 005
+420 602 412 569

http://mshornicka.cz

Redaktoři

  • Bc. Petra Mařáková

Naše mateřská škola je dlouhodobě vysoce profesně ceněným zařízením. Klademe důraz na individualizovanou podporu maximálního možného rozvoje potenciálu každého dítěte. Ve spolupráci s rodinami je naším cílem pomoci vytvářet dětem silnou, zdravě-sebevědomou, sociálně a emočně zralou osobnost s vysokými morálními hodnotami schopnou vstupovat a udržovat hluboké mezilidské vztahy. S dětmi se věnujeme rozličným aktivitám s využitím bohatých zkušeností s polytechnickou výchovou, prvků Montessori pedagogiky, věnujeme se výuce šachů a rozvoji logických a rozumových dovedností. Při mnohých aktivitách spolupracujeme s blízkou ZŠ a plně využíváme místa našeho města s možnostmi vzdělávání jako Dolní oblast Vítkovic, Zoo Ostrava, Ostravské muzeum, přírodní rezervace v této oblasti apod. 

Ve školce již 3. rokem funguje Průzkumnický klubík pro nadané a mimořádně nadané děti. Cílem je vyhledávání, rozvoj a podpora talentu již v předškolním věku. Edukace pedagogického sboru, rodičů a spolupráce s rodiči i s místními ZŠ a středisky volného času. Ve třídách zavádíme využití metody NTC učení za podpory Mensy ČR, ale také Montessori pedagogiku. Děti jsou nominovány třídními učitelkami ze všech tříd MŠ a na společných setkáních prozkoumávají svět rozmanitými způsoby nad rámec vzdělávání ve svých třídách dle jejich individuálních zájmů a potřeb. Encyklopedie, mapa, souřadnicová síť, logické hry, to vše je nám blízké, při pokusech si své nápady ověříme a seznámíme se i s digitálními pomocníky – moderními roboty a tablety. S klubíkem vyrážíme i na řadu výletů za zážitkovým vzděláváním.

Bc. Petra Mařáková
koordinátorka nadání a učitelka
V Ostravě, 13. 9. 2023

» Archiv