ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

V Zahrádkách 1966/48
Praha 3
130 00


Kontakt

+420 284 680 004

https://www.zsjarov.cz

Redaktoři

 • Bc. Milada Suchá

Mateřská škola je součástí Základní školy Jarov, je čtyřtřídní: tři třídy jsou heterogenní, jedna třída je homogenní (předškolní děti ve věku 6–7 let). V každé třídě je 28 dětí. Naším cílem jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují MŠ s radostí a chutí poznávat nové, neobjevené a upevňovat to, co je již známé, osvojené. Snažíme se, aby naše MŠ a cíle ŠVP „Objevujeme svět kolem nás“ poskytovaly dítěti pevný základ pro jeho další vzdělávání a jeho život. Velká pozornost je věnována prevenci úrazů, slušnému a prosociálnímu chování. ŠVP je otevřen spolupráci s rodiči, jejich zapojení do projektů.

V předškolní třídě pracujeme metodou Mensa NTC Learning, kde využíváme prvky této metody – práce se symboly (vlajky, loga aut), podpora pohybových i logických aktivit…. 
Základní škola, jíž je mateřská škola součástí, je škola rodinného typu: je zde pouze 1. stupeň, bude také využívat prvky metody NTC Learning, a tak děti, které na naši základní školu přejdou, budou navazovat na zkušenosti z mateřské školy.

Naše MŠ vytváří následující podmínky pro vzdělávání nadaných dětí:

 • používáme prvky metody NTC Learning → práce se symboly – vlajky, loga aut
 • vlajky: seznamování s názvy, popis vlajky, objevování toho, co vlajka vypráví, asociace – zajímavosti k dané zemi/vlajce, pexeso, puzzle, Bingo, říkanky a zhudebněné říkanky k některým zemím, seznamování se s krátkými říkankami jinou řečí (např. maďarsky, portugalsky, slovensky, polsky….), Kimovy hry – co chybí, které vlajky byly ve skupině, které vlajky změnily místo….., malování vlajek, kresba zajímavostí (např. Finsko – Mumínci, Rusko – matrjošky, Česko – Karlův most….), tvoření vlajek ze stavebnic, určování první hlásky, slabik, zařazení tématu vlajek do matematické pregramotnosti, tvoření logických skupin vlajek s jedním nebo se dvěma shodnými rysy, objevování kolik řešení může mít např. která vlajky nepatří do řady, práce s knihou, atlasem, mapou…...aj.
 • zjišťování a předávání informací o dané zemi – dítě ve spolupráci s rodičem, pak dítě předává získané informace druhým dětem (s využitím vlastního obrázku, vytisklého obrázku, předmětu….)
 • zapojení rodičů – představení rodné země – vlajka, zajímavosti, jazyk, ochutnávka typického jídla
 • podpora logického uvažování
 • hry např. Logiko, logická kostka
 • tvoření různých logických řad
 • čtvercová síť
 • podpora samostatného myšlení dětí – názory, nápady – prostřednictvím otevřených otázek, knih – Slovo, slovíčko, otevři se maličko, hádanky, vymýšlení příběhu
 • práce s obrázky – nacházení co mají 2 obr. Společného, tvoření vět z obrázků…..
 • vtipy
 • čtení pohádek z různých zemí
 • práce s logy aut
 • grafomotorika
 • hra na tělo, rytmizace, pohyb
 • …...a mnoho dalšího

Pro děti zařazujeme i následující aktivity pro rozvoj nadání:

 • celoroční projekt:
  • Co vypráví vlajky aneb s vlajkami kolem světa
  • Spolupráce nejen s Bilingvní rodinou (zapojení rodičů)
  • Hrát si se slovem a otevřít ho, znamená najít odpověď
 • pokračování a vylepšování/obohacování jsoucích aktivit
 • práce se čtvercovou sítí
 • využití Blue Bot
 • zaměření na logické hry
 • nadále podporovat samostatné myšlení dětí – názory, nápady
 • podpora motoriky a dalších oblastí
Milada Suchá
učitelka
V Praze, 1. 11. 2023

» Archiv