Unicorn School, Šestajovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Lesní 816
Šestajovice
250 92


Kontakt

+420 608 231 209

https://www.unicornschool.cz

Redaktoři

  • Ing. arch. Nina Hedwic Hrdinová, Ph.D., MSc., DBA

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Metodou NTC Learning pracujeme od roku 2022. Metoda se stala součástí našeho Plánu péče a výchovy, od té doby je metoda náplní každodenního programu. Postupně všechny naše pečující osoby, které u nás na třídách pracují, jsou nebo budou v metodě proškoleny. Za tuto dobu jsme získali dostatek zkušeností, hlavně velmi oceňujeme, že je metoda určena pro všechny děti, tedy i pro naši věkovou kategorii dětí věku dětské skupiny. Převážnou část dne zabere nácvik a upevňování základních dovedností, zvýšenou pozornost věnujeme pohybovým aktivitám ve třídě i venku. Denně s dětmi provádíme rotace, rovnovážná a motorická cvičení, rozvíjíme slovní zásobu, paměti a logickému uvažování dětí, osvědčilo se nám nacvičování básniček a písniček podle obrázkových schémat, máme lektorku angličtiny na kroužky angličtiny. Odpolední čas trávíme logickými hrami, jichž máme opravdu dostatek. S předškoláky řešíme enigmatické hádanky, často stavíme v prostoru podle návodů, používáme různá zobrazení, pracujeme v ploše, ve čtvercové síti. Zavedli jsme si celoškolkový jednotný systém v učení se vlajkám a asociacím.

Naším posláním je kvalitní výuka s důrazem na individuální přístup k žákům a rozšířeným programem o výuku v uměleckých oborech. Vnímáme, že jsme důležitou součástí rozvoje osobnosti dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, budování základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství. Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým, dbáme na vhodné prostředí jak v interiéru školky, při pobytu venku na zahradě či v přírodě. Dbáme na zdravé stravování.

Ing. arch. Nina Hedwic Hrdinová, Ph.D., MSc., DBA
ředitelka
V Šestajovicích, 14. 11. 2023

» Archiv