Mateřská školka Andělská, z.ú., Praha 21 – Újezd nad Lesy

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Čenovická 1085
Praha 21 – Újezd nad Lesy
190 16


Kontakt

+420 728 060 615

https://www.skolka-andelska.cz

Redaktoři

  • Ing. arch. Nina Hedwic Hrdinová, Ph.D., MSc., DBA

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
Unicorn School, Šestajovice
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Naším posláním je kvalitní výuka s důrazem na individuální přístup k žákům a rozšířeným programem o výuku v uměleckých oborech. Vnímáme, že jsme důležitou součástí rozvoje osobnosti dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, budování základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství. Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým, dbáme na vhodné prostředí jak v interiéru školky, při pobytu venku na zahradě či v přírodě. Dbáme na zdravé stravování.

Učitelé z naší dětské skupiny se angažují ve skupinách pro mimořádně nadané děti, čtenářskou a matematickou gramotnost a polytechnickou výchovu. Společně s ostatními učiteli o naše znalosti a dovednosti podělit i s rodinami dětí. Ve školce experimentujeme i s novými způsoby výuky předmatematické gramotnosti v rámci ABAKU. S dětmi si hrajeme s příklady a nemáme strach z počítání.

Na všech našich třídách se věnujeme metodě NTC Learning. U těch nejmenších dětí cvičíme akomodaci čočky a rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku. U dětí starších cvičíme značky aut a dopravní značení. U předškoláků se věnujeme vlajkám a enigmatickým hádankám. Všichni naši učitelé budou postupně proškoleni metodou NTC Learning.

Ing. arch. Nina Hedwic Hrdinová, Ph.D., MSc., DBA
ředitelka
V Šestajovicích, 14. 11. 2023

» Archiv