MŠ Nedašovská, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Nedašovská 328
Praha 5
155 21


Kontakt

+420 213 214 500

https://zsamszlicin.edupage.org/?

Redaktoři

  • Alena Stýblová

Mateřská škola Nedašovská je součástí ZŠ Praha Zličín. Nacházíme se v klidném prostředí městské části Praha Zličín. Výhodou této školky je bezbariérový přístup a přírodní zahrada se vzrostlými stromy. Od ledna 2022 je v MŠ 5 tříd s kapacitou 140 dětí. Ve školce dbáme na pohybový rozvoj dětí a respektujeme jejich individualitu. Děti v naší školce mají k dispozici odborné učebny, které pravidelně navštěvují – odbornou učebnu kuchyňky, dílny a pokusů. Děti rozvíjí nejen sebedůvěru, sebeobsluhu, motoriku či logické myšlení, ale také digitální gramotnost se základy programování. S dětmi paní učitelky probírají neotřelá a zajímavá témata a dbají na prožitkové učení

Školka pracuje s metodou NTC Learning, Hejného metodou, začleňujeme centra aktivit či senzory play. Děti mají dostatečný prostor pro své vyjádření a přemýšlení. Učíme je, že chyba nás posouvá dál a otevírá nám nové možnosti. Respektujeme individualitu dětí a jejich potřeby. Školka upustila od frontální výuky a pravidelně pracuje s dětmi v malých skupinkách, dle jejich věku či možnostech jazykových/vědomostních.

Alena Stýblová
zástupkyně ředitele
V Praze, 10.5.2024

» Archiv