MŠ Drobeček, s.r.o., Plzeň

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Blatenská 1073/27a
Plzeň 2
326 00


Kontakt

+420 775 995 920
+420 608 268 362

http://www.skolkadrobecek.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Kateřina Paušová
  • Mgr. Gabriela Vášová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Easy Start, s.r.o., Plzeň
(škola spolupracující s Mensou ČR)

V MŠ probíhají aktivity Mensa NTC ve všech odděleních školky, a to na první i druhé úrovni.

V rámci ranní rozcvičky či odpoledního výukového bloku provádíme se všemi dětmi od 2 do 7 let zdravotní pohybové činnosti. Zaměřujeme se především na nácvik správného dýchání, držení těla, na aktivizaci a zpevnění hlubokého stabilizačního systému a na cvičení plosky nohou. Neopomíjíme ani chůzi po elipse, po čáře, koordinaci oko x ruka, rotaci okolo své osy a nácvik kutálení a přihrávky míčem. Tyto aktivity zapojujeme do běžných činností během celého týdne.

S mladšími dětmi od 2 do 5 let pracujeme se značkami aut. Ke každé značce si říkáme rým, který se společně učíme. Se značkou a rýmem dále pracujeme na procházkách, vyhledáváme auta s odpovídající dopravní značkou, říkáme si u nich rýmy, fotografujeme se u nich a osvojujeme si tak jejich vizuální a sluchovou podobu.

Dále má každý značka auta svoji silnici ve tvaru hlásky, na kterou začíná daná značka auta. Například u značky Ford jsme vyrobily silnici do tvaru hlásky „F“. Poté jsme si vždy vyrobily i auto dané značky, s kterým si děti mohou hrát na vyrobené silnici.

Velkou součástí projektu jsou také dopravní značky, které zapojujeme během procházky či při jízdě autobusem. V tomto věku se jedná o semafor (světla), přechod pro chodce a jiné dopravní značky, které se mohou týkat i dětí.

S předškolními dětmi od 5 do 7 let vytváříme celoroční projekt „státy a jejich vlajky“, ve kterém si zpracováváme „lapbooky“, tedy výukové knihy. Z daného státu vždy zahrnují to nejdůležitější a nejzajímavější přehlednou a hravou formou. Děti pracují s různými druhy map, seznamují se s vlajkou státu, památkami, specifikami konkrétní země, jazykem, měnou, hymnou, typickým jídlem atd. K tomu využíváme i pomůcky z Montessori pedagogiky – nejvíce tedy z oblasti zeměpisu.

Při seznamování s jednotlivými státy rozvíjíme předmatematické a předčtenářské dovednosti a také dbáme na rozvoj řeči a jazyk dětí. Dále se zaměřujeme na správný úchop tužky a s tím související grafomotorické cvičení.  V některých případech rozvíjíme výtvarné a hudební dovednosti. Celý blok je tedy zaměřen komplexně na rozvoj dítěte.

Mgr. Gabriela Vášová
ředitelka MŠ
V Plzni, 16. 3. 2022

» Archiv