MŠ Drobeček, s.r.o., Plzeň

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Blatenská 1073/27a
Plzeň 2
326 00


Kontakt

+420 775 995 920
+420 608 268 362

http://www.skolkadrobecek.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Kateřina Paušová
  • Mgr. Gabriela Vášová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Easy Start, s.r.o., Plzeň
(škola spolupracující s Mensou ČR)

V MŠ probíhají aktivity Mensa NTC ve všech odděleních školky, a to na první i druhé úrovni.

Všechny děti (2–7 let) let se učí chodit po elipse, po čáře – hadovi, koordinují oko x ruka, trénují přihrávky míčem i kutálení míčem. Tyto činnosti provádíme denně v rámci ranní rozcvičky či odpoledního výukového bloku.

Mladší děti (2–5 let) poté pracují se značkami aut. Ke každé značce si doplní rým, který se naučí. Se značkou a rýmem dále pracují na procházkách – vyhledávají auta s odpovídající dopravní značkou, říkají si u nich rýmy, fotografují se u nich a osvojují si jejich vizuální a sluchovou podobu. Na značky se dělají i různé pohybové hry s hudbou, které jsou u dětí také velmi oblíbené. K těmto činnostem máme vyrobené karty aut – různých barev, na suchý zip připevňujeme poznávací značky. Současně tak trénujeme značku, rým i barvu, případně množství. Současně zapojujeme pravidelně do činnosti i točení kolem své osy, které postupně navyšujeme a zvedáme tak úroveň dětí – k točení využíváme plyšáky v ruce, aby děti věděly, za jakou rukou se mají točit – současně opakujeme pravou a levou ruku. Také využíváme podpůrných knih s hlavolamy, úkoly na procvičení mozku atd.

Předškolní děti (5–7 let) již mají zařazeny aktivity druhé úrovni – vlajky/státy. Děti pracují s různými druhy map, seznamují se s vlajkou státu, specifikami konkrétní země, jazykem, typickým jídlem atd. K tomu využíváme i pomůcky z Montessori pedagogiky – nejvíce tedy z oblasti Zeměpisu. Na každý stát máme připravené množství pomůcek, pracovní list apod., se kterým děti po určitou dobu pracují. Následně si poté celé desky se zpracovaným státem odnáší domů.

Současně jsme v roce 2018/2019 navázali spolupráci se zahraničními studenty v rámci Projektu Edison, kteří nám u starších dětí představili formou projektu svůj stát, naučili děti písničku ve svém jazyce, pár slov v cizím jazyce, opět si uvařili nějaký pokrm, různými technikami si vytvořili vlajku daného státu apod. Výstupem z těchto činností byl velký zpracovaný plakát, který následně zdobil prostory MŠ.

Mgr. Gabriela Vášová
ředitelka MŠ
V Plzni, 27. 8. 2019

» Archiv