MŠ Drobeček, s.r.o., Plzeň

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Blatenská 1073/27a
Plzeň 2
326 00


Kontakt

+420 775 995 920
+420 608 268 362

http://www.skolkadrobecek.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Kateřina Paušová
  • Mgr. Gabriela Vášová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Easy Start, s.r.o., Plzeň
(škola spolupracující s Mensou ČR)

V MŠ probíhají aktivity Mensa NTC ve všech odděleních školky, a to na první i druhé úrovni.

Všechny děti (od 2 let do 7 let) se učí chodit po elipse, po čáře – hadovi, koordinují oko x ruka, trénují přihrávky míčem i kutálení míčem. Tyto činnosti provádíme denně v rámci ranní rozcvičky či odpoledního výukového bloku.

Mladší děti (od 2 do 5 let) poté pracují se značkami aut. Ke každé značce si doplní rým, který se naučí. Se značkou a rýmem dále pracují na procházkách – vyhledávají auta s odpovídající dopravní značkou, říkají si u nich rýmy, fotografují se u nich a osvojují si jejich vizuální a sluchovou podobu. Na značky se dělají i různé pohybové hry s hudbou, které jsou u dětí také velmi oblíbené. K těmto činnostem máme vyrobené karty aut – různých barev, na suchý zip připevňujeme poznávací značky. Současně tak trénujeme značku, rým i barvu, případně množství. Současně zapojujeme pravidelně do činnosti i točení kolem své osy, které postupně navyšujeme a zvedáme tak úroveň dětí – k točení využíváme plyšáky v ruce, aby děti věděly, za jakou rukou se mají točit – současně opakujeme pravou a levou ruku. Také využíváme podpůrných knih s hlavolamy, úkoly na procvičení mozku atd.

Předškolní děti (od 5 do 7 let) již mají zařazeny aktivity druhé úrovni – vlajky/státy. Děti pracují s různými druhy map, seznamují se s vlajkou státu, specifikami konkrétní země, jazykem, typickým jídlem atd. K tomu využíváme i pomůcky z Montessori pedagogiky – nejvíce tedy z oblasti Zeměpisu. Současně jsme začali spolupracovat s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v rámci projektu Sousední světy – Nachbarwelten: Ukážu ti svůj svět. V rámci projektu navštěvují naši školku každý týden po dobu 6 týdnů speciálně vyškolení pedagogové z Česka a Německa tzv. medinauti a přiblížují dětem a pedagogům hravou formou sousední země a jejich jazyk (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Společně realizují česko-německé aktivity a jednoduché jazykové a mediální projekty, jejichž cílem je odstranit ostych z poznávání sousední země a jejího jazyka a ukázat dětem, jak kreativně a smysluplně lze používat moderní média. Paní učitelky poté navazují dalšími státy v podobném duchu.

Také vyučujeme kroužek „Figurková školička – učíme děti myslet“. Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 3 do 8 let, jakýchkoli duševních dispozic. Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku (celý text je na http://skolicka.figurka.net). Děti každou hodinu čeká nový příběh odehrávající se v šachovém království, ve kterém jsou skryty logické úkoly a hádanky (kompetence k řešení problému aj.). Děti pomocí písně, dřevěných rozkládacích šachových figur, velké látkové pochozí šachovnice, barevných žetonů, provázků a jiných pomůcek řeší úlohy. Na konci hodiny již pracují samostatně s cvičebnicí, kde je úkol graficky zaznamenán. K celé metodice je k dispozici i podpora pro interaktivní tabuli.

Mgr. et Bc. Kateřina Paušová
lektor AJ a vedoucí aktivit pro nadané děti
V Plzni, 5. 6. 2018

» Archiv