MŠ Záhumenice, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Záhumenice 601/1
Brno – Horní Heršpice
619 00


Kontakt

+420 778 712 434

http://www.mszahumenice.unas.cz

Redaktoři

  • Hana Lejsková

Mateřská škola Brno, Záhumenice 1 pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Učíme se porozumět sami sobě, ostatním lidem a světu kolem sebe“ zaměřeného na estetické a morální hodnoty. Vizi vzdělávacího programu i nadále doplňují a podporují aktivity na podporu nadání, citovou výchovu, aktivní učení.

Dlouhodobá koncepce v oblasti nadaných dětí se věnuje i dalšímu vzdělávání pedagogů. Ve školním roce 2018/2019 byly přínosem v Brně na NIDV semináře s názvem„Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ“, a dále pak přednáška „Rozvoj nadaného dítěte v běžné MŠ“. 

Oblast sociálně-kulturní byla během školního roku 2018/2019 plně naplňována nejen v prostorách mateřské školy, ale i pro naše nejbližší spoluobčany obce Brna-jihu. V letošním školním roce děti secvičily hudební pohádku pana Jiřího Žáčka a Pavla Jurkoviče „Kašpárek v pekle“. Muzikálová pohádka proběhla za nástrojového doprovodu některých rodičů a prarodičů našich dětí. Děti si tak mohly vyzkoušet, jaké je to vystupovat s kapelou (housle, flétna, klávesy, kytara, buben, kotrabas). Pozvané hosty a posluchače zaujalo množství, jak mluveného, tak zpívaného textu, které se děti naučily. Nutno podotknout, že se nezalekly ani náročnější poezie brněnského básníka a spisovatele Jana Skácela: Proč ten ptáček z větve nespadne, Tohle draci nedovedou, Uspávanka se studánkou.  Uspávanka s popelčiným oříškem, Luna a pes. Konstatuji, že se děti učily s radostí a elánem sobě vlastním. Těší nás, že máme nadané děti, a nejen to nás naplňuje optimismem a chutí do další pedagogické práce.

K zamyšlení stojí i fakt, že dobré vzdělávací výsledky dosáhly i děti méně disponované. Učí se překonávat překážky, nebát se zapojit, přemýšlet, být trpělivé. Pochvalujeme si, že obdivuhodných výsledků dosáhly i tyto děti znevýhodněné.

Vzhledem k tomu, že naše MŠ nemá kroužky s cizími lektory, tak se někteří rodiče zajímají o různé zájmové aktivity pro své děti ještě v odpoledních a podvečerních hodinách mimo MŠ. Tyto mnohostranné aktivity vidíme jako prospěšné pro děti i jejich rodiče. Děti tráví více času s rodiči a o společné zážitky se dělí rodiče a poté i děti v MŠ – v diskusních kroužcích. To nás přivedlo k myšlence, aby byl výstup, úspěch dětí s diplomem, pohárem, fotem, obrázkem, viděn nejen na vývěsce v šatně, ale abychom byli i my pedagogové, přímo účastni těchto mnohých kulturních, sportovních vystoupení, utkání, soutěží, přehlídek, ocenění v odpoledních, podvečerních i víkendových hodinách. Zajímáme se o nadání dětí např. v baletu, v karate, v lyžování, v golfu, v tenise, ve výtvarných, hudebních soutěžích, v logických olympiádách. Tím tak získáváme užitečné podklady pro diagnostiku dítěte o jeho rozvoji a vzdělávacím pokroku. Děti i rodiče nám projevili upřímnou radost z naší přímé účasti i v jiném než školním prostředí a my máme zpětnou vazbu nejen na partnerskou spolupráci s rodiči.

Víme, že děti nepotřebují v MŠ dostatek a co nejvíce zájmových kroužků, ale především empatickou učitelku (srdcařku), stimulující bezpečné prostředí, nabídku, ale i prostor pro vlastní fantazii, kolektiv vrstevníků, pohodu a lásku.

Věřím v pozitivní přednastavení a vzájemnou motivaci. Praxí a zkušenostmi stále rozvíjíme svoje dovednosti a postoje. Zajímáme se ve výchově a vzdělávání i o situace, které jsou pro nás obtížné a složité! Když je zvládáme (přijetí), roste i naše sebedůvěra a ruku v ruce s ní jde i důvěra k ostatním. Důvěra k dětem, důvěra v naší instituci, důvěra v zaměstnance, důvěra v rodiče, důvěra ke zřizovateli, důvěra v odbor školství.

Vynasnažíme být dobrými učiteli nejen pro děti nadané a s potěšením pokračovat v příkladné, dlouholeté spolupráci s Mgr. Danou Havlovou – s Mensou ČR a také Hejného metodou.

V záložce Dokumenty najdete mj. popis učebních pomůcek, společenských her a odkazy na dvě videa z naší praxe v MŠ.

Hana Lejsková
ředitelka MŠ
V Brně, 12. 8. 2019

Rozvoj nadaných a talentovaných dětí v brněnské MŠ Záhumenice

21.9.2017 Hana Lejsková | Další informace...

Mateřská škola Záhumenice 1 v Brně je jednou z prvních školek, které s Mensou ČR oficiálně navázaly spolupráci. Celý pedagogický sbor prošel školením metody NTC Learning již v roce 2010 a průběžně se účastní nejen konferencí Mensa pro rozvoj nadání, ale i mnoha jiných užitečných školení zaměřených na rozvoj předškoláků.


Ukázka učebních pomůcek používaných v MŠ Záhumenice, Brno

21.9.2014 Hana Lejsková, Ludmila Vetterová | Další informace...

Prohlédněte si názorné výukové pomůcky a společenské hry, které s úspěchem používáme v naší MŠ.


Setkávání u deskových her

21.9.2014 Hana Lejsková | Další informace...

Ve školním roce 2013/2014 paní učitelka L. Vetterová vedla pravidelně 1x za 14 dní Klub deskových her pro skupinku předškoláků a vybraných dětí středního předškolního věku.


» Archiv