MŠ Záhumenice, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Záhumenice 601/1
Brno – Horní Heršpice
619 00


Kontakt

+420 543 251 379

http://www.mszahumenice.unas.cz

Redaktoři

  • Hana Lejsková

Vyhodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školním roce 2016/2017 ukazuje, že  díky pokračující a dobře nastavené spolupráci s Mensou ČR dochází v mateřské škole na Záhumenici k posunům v pozitivním slova smyslu. Vzhledem k tomu, že jsou zdůvodnění a východiska, na nichž stojí dosavadní koncepční materiály MŠ stále aktuální, rozhodli jsme se vize a cíle směrem k nadaným dětem, které již dlouhodobě realizujeme, i nadále rozvíjet.

Snažíme se vytvářet podmínky, nabídku, činnosti s ohledem na individuální možnosti dětí a hlavně jejich zájem. Pokračujeme v navázané spolupráci s h-mat.cz, společností zabývající se matematikou prof. Hejného. Při ověřování příručky s pracovním názvem „Matematika všemi smysly aneb Hejného matematika v MŠ“ se prostřednictvím hry těšíme na prostředí krychlových staveb, krokování, dřívek, autobusu a mnohé další. Děti v matematickém prostředí experimentují, objevují a získávají zkušenosti především samy a s radostí. Pane profesore, díky!

Chceme v naší mateřince hledat v individualitě dítěte něco, v čem je schopné vyniknout a dát mu šanci ukázat to před ostatními.

Významnost jednoho z cílů v našem programu, jehož smysl spočívá také ve vyhledávání a včasném předkládání vhodných estetických podnětů (hudebních, výtvarných literárních) přivedlo nadané děti k těmto úspěchům a výsledkům.

Výstava kreslených obrázků v prostorách MŠ s názvem „Autosalon Filipa Běhavého“ zvýšila motivaci chlapce a měla kladnou odezvu, reakci a uznání u dětí ve třídě i jejich rodičů. Po té byl jeden z obrázků na základě prožitkového učení oceněn ve výtvarné soutěži u Městské policie Brno. Čtyřletý Filip získal 1. místo za obrázek „Odtahové služby“ a byl součástí výstavy Vánoce na brněnské radnici. Také výstava obrázků na krajské konferenci k nadaným dětem v Brně na Nové radnici přinesla obdiv od odborníků v zastoupení Pedagogické fakulty. Obdivovali nejen výtvarné ztvárnění, ale i propracování detailů, které svědčí o věkově nadstandardní schopnosti chlapce pozorovat. Zaslouženou radost přinesla také národní soutěž Toyoty, ve které Filip obsadil ve své kategorii  v celorepublikovém kole 1. místo za obrázek „Automobil budoucnosti“ a postupuje do celosvětového finále.

Naši školkovou galerii zkrášlily a velmi citlivě obohatily děti Zahrádkovy, a to četbou veršů Jana Skácela z knihy Básně pro děti. Malá Apolenka předčítala dětem i dospělým „Uspávanku se studánkou“ – a Metůdek (její starší, pětiletý bratříček) četl i recitoval s jistotou a jemností sobě vlastní „Uspávanku s Popelčiným oříškem“. Máme nezapomenutelné literární zážitky. Budeme se i nadále snažit, aby naše školka vynikala lidskostí a opravdovostí a aby naše cíle nás vedly k tomu, že práce není marná a má smysl.

V záložce Dokumenty najdete mj. popis učebních pomůcek, společenských her a odkazy na dvě videa z naší praxe v MŠ.

Hana Lejsková
ředitelka MŠ
V Brně, 3. 9. 2017

Rozvoj nadaných a talentovaných dětí v brněnské MŠ Záhumenice

21.9.2017 Hana Lejsková | Další informace...

Mateřská škola Záhumenice 1 v Brně je jednou z prvních školek, které s Mensou ČR oficiálně navázaly spolupráci. Celý pedagogický sbor prošel školením metody NTC Learning již v roce 2010 a průběžně se účastní nejen konferencí Mensa pro rozvoj nadání, ale i mnoha jiných užitečných školení zaměřených na rozvoj předškoláků.


Ukázka učebních pomůcek používaných v MŠ Záhumenice, Brno

21.9.2014 Hana Lejsková, Ludmila Vetterová | Další informace...

Prohlédněte si názorné výukové pomůcky a společenské hry, které s úspěchem používáme v naší MŠ.


Setkávání u deskových her

21.9.2014 Hana Lejsková | Další informace...

Ve školním roce 2013/2014 paní učitelka L. Vetterová vedla pravidelně 1x za 14 dní Klub deskových her pro skupinku předškoláků a vybraných dětí středního předškolního věku.


» Archiv