MŠ Čs. exilu, Ostrava-Poruba

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Čs. exilu 670/18
Ostrava - Poruba
708 00


Kontakt

+420 725 468 220
+420 602 525 436

http://www.skolkaexilu.cz

Redaktoři

  • Nikol Zdráhalová
  • Romana Žyrková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. Exilu je sedmitřídní mateřské škola, sídlištního typu, která ve svém vzdělávacím programu vychází z inovativního Programu podpory zdraví. Součástí mateřské školy je Talent centrum, které umožňuje dětem rozvinout maximálně svůj potenciál. Pracovny MŠ jsou vybaveny kvalitními učebními pomůckami, které obohacují práci pedagogů a motivují děti k dalším poznávacím procesům. Jejich nabídku dále rozšiřujeme, a to i do venkovních prostor mateřské školy.

V roce 2022 využila škola dotace z prostředků Statutárního města Ostravy. V rámci dotovaného projektu bylo vytvořeno nové pracovní místo pro děti, venkovní staveniště a dílna, ve které probíhají převážně skupinové aktivity zaměřené na aktivní motivaci dětí ke zvýšení zájmu o polytechnickou výchovu a pracovní gramotnost dětí v MŠ. Děti se učily samostatně pracovat dle procesuálních schémat, porovnávat realitou s návrhem – tedy zobrazovanou realitou. Navíc děti, díky skupinové činnosti, rozvíjely dovednost kooperace a komunikace. Pomocí situačního učení a vlastního prožitku byly seznamovány s jednotlivými konstrukčními zákonitostmi, ale také s přírodovědnými jevy (např. s gravitací, sedimentací, změnou skupenství apod.). V neposlední řadě byly vedeny k samostatnosti, udržovat čistotu a hygienické návyky, dodržovat bezpečnost při experimentální výuce. 

Metoda NTC learning je průběžně propagována mezi další pedagogické pracovníky v jednotlivých třídách, a také mezi rodiči. Vzdělávání pedagogů má za úkol rozpoznat nadané děti a dále rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. V každé třídě působí koordinátoři nadání, kteří organizují tematické aktivity, které vedou k uspokojení specifických vzdělávacích potřeb nadaných dětí prostřednictvím bohatě strukturovaného prostředí a podnětů. Rozvíjejí smyslové vnímání, fantazii, senzomotorické dovednosti, nervovou koordinaci, intelekt, myšlení, tvořivost, technickou představivost, a také smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc. Nabízíme denně odpolední aktivity, které rozvíjejí nadání dětí. Například se jedná o deskové hry, šachy, malého badatele, arteterapii, keramiku, angličtinu či pohybové aktivity – tanec, cvičení na nářadí, lezení na horolezecké stěně, JUDO. Ve spolupráci s Mensou ČR a na žádost rodičů, bylo uskutečněno orientační měření IQ u dětí od 5 do 7 let. Rodiče dle svého uvážení poskytli škole výsledky měření svých dětí.

Klub nadaných dětí pořádáme vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci. Kapacita klubu je od tohoto školního roku omezena na 12 dětí, aby bylo v maximální míře dosaženo individuálního přístupu. Nicméně se Klubu nadaných dětí mohou účastnit také děti z jiných MŠ. 

Na webu skolkaexilu.cz je Poradna pro rodiče, kde zveřejňujeme zkušenosti, názory – proč a jak rozvíjet rozumový potenciál dětí. Informace o podpoře nadání naleznou rodiče také na facebooku školy.

Nikol Zdráhalová
učitelka a koordinátorka nadání
V Ostravě, 14. 4. 2023

Provozní doba

Mateřská škola je v provozu od 6:00 do 17:00 hod.


» Archiv