MŠ Čs. exilu, Ostrava-Poruba

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Čs. exilu 670/18
Ostrava - Poruba
708 00


Kontakt

+420 725 460 597
+420 732 813 939

http://www.skolkaexilu.cz

Redaktoři

  • Nikol Zdráhalová
  • Romana Žyrková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Při naší pedagogické činnosti spolupracujeme s řadou organizací, institucí i osobností, které jsou velkým zdrojem cenných informací, zkušeností a dalšího potenciálu, tolik potřebného k realizaci vytčených cílů.

Systematicky rozvíjíme pět klíčových oblastí výchovně-vzdělávacího procesu školy:

  • Vybavenost školy - celková MTZ včetně implementace moderních technologií do vzdělávání
  • Pedagogové - lidské zdroje, DVPP, systém vedení a řízení MŠ
  • Výchovné aspekty - vnitřní klima školy, pozitivní vztahy mezi všemi v MŠ, eliminace negativních jevů a faktorů
  • Vzdělávací aspekty - kvalita, obsah a realizace výchovně - vzdělávací práce
  • Public Relation školy - prezentace školy, spolupráce s rodiči a dalšími subjekty, členství v projektech a sdruženích

V roce 2018 využila škola dotace z prostředků Statutárního města Ostravy Talentmanagment 2018.

Talent centrum, které nově pracuje v MŠ, umožňuje nadaným dětem rozvinout maximálně svůj potenciál. Iniciuje systematické vzděláváni pedagogů s cílem rozpoznávat nadané děti a dále rozvíjet jejich možnosti a schopnosti ruku v ruce se zajímavou motivací. Talent centrum také rozvíjí vzájemnou spolupráci a kooperaci mezi partnery ve vzdělávání (rodiče, školy jednotlivých stupňů apod.) Talent centrum je postupně vybavováno nejmodernějšími pomůckami, které obohacují práci pedagogů jednotlivých tříd a motivují tak k dalším poznávacím procesům nejen děti s nadáním.

Všechny aktivity probíhají pod vedením školního koordinátora nadání, pod nímž pracují pedagogové – třídní koordinátoři nadání. Jednou měsíčně se scházejí a vzájemně se inspirují, předávají si zkušenosti. V rámci prohlubování vzdělání našich pedagogických pracovníků jsme ve školce organizovali společně s Mensou ČR 24 hodinové školení zaměřené na práci s metodou NTC Learning. Talent centrum vytvořilo prostor pro setkávání nadaných dětí s rodiči a pedagogy. V roce 2018 proběhlo celkem 15 společných akcí, kterých se zúčastnilo 123 dětí se svými rodiči, z toho 4 workshopy se zaměřením na rozvoj dovedností dětí. Uskutečnili jsme besedu rodičů s psychologem PhDr. Janem Svobodou.

Koordinátoři nadání jednotlivých tříd organizují aktivity, které vedou k uspokojení specifických vzdělávacích potřeb nadaných dětí prostřednictvím bohatě strukturovaného prostředí a podnětů, které pak vedou ke změně pohledu nadaných dětí na mateřskou školu. Rozvíjejí smyslové vnímání, fantazii, senzomotorické dovednosti, nervovou koordinaci, intelekt, myšlení, tvořivost, technickou představivost a také smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc. Nabízíme denně 2-3 polední aktivity pro „nespavce“, které dle zájmu dětí rozvíjejí jejich nadání. Například se jedná o deskové hry, šachy, malého badatele, přírodovědce, arteterapii, keramiku, či pohybové aktivity – tanec, sportovní oblast – cvičení na nářadí, cvičení se sportovním náčiním, lezení na horolezecké stěně.

Dalším úkolem koordinátorů nadání je nabízet aktivity pro rodiče a děti, které podporují systematickou a komplexní péči o nadané děti v dalším rozměru – přenos motivačních možností do rodiny.

Pravidelná odpolední setkávání pod pracovním názvem „Malý konstruktér“ využívají kvalitní výukové zázemí, inspirují rodiče, jaké hračky, jsou vhodné pro rozvíjení rozumového potenciálu jejich dětí. Zveme rodiče, kteří společně se svými dětmi mohou využít konstruktivní hry a stavebnice, hry pro rozvoj logického myšlení a předmatematických schopností.

Každý měsíc také pořádáme Klub nadaných děti, který mohou navštívit i děti z jiných MŠ.

Na webu skolkaexilu.cz je „Poradna pro rodiče nadaných dětí“, kde zveřejňujeme informace pro rodiče. Zároveň na našem facebooku poskytujeme informace o podpoře nadání.

PaedDr. Dana Schönová
ředitelka MŠ
 
Mgr. Radka Foltová
zástupkyně ředitelky MŠ
 
V Ostravě-Porubě, 8. 4. 2019

Provozní doba

Mateřská škola je v provozu od 6:00 do 16:30 hod


» Archiv