MŠ Ottománek, Černošice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Střední 2121
Černošice
252 28


Kontakt

+420 603 745 576

http://www.ottomanek.cz

Redaktoři

 • Mgr. Vladimíra Ottomanská

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Mateřská škola Ottománek je soukromá školka, která je v provozu od roku 2008. Kapacita naší školky je 25 dětí – věkově smíšená třída. V dopoledním bloku s dětmi pracují podle konkrétního denního programu 2–3 paní učitelky. Tato organizace umožňuje věnovat se dětem individuálně a realizovat zajímavé a netradiční projekty. Protože chceme děti maximálně rozvíjet – a předškolní věk má zásadní význam pro rozvoj dítěte – spolupracujeme od roku 2010 s Mensou ČR a pracujeme podle metody NTC Learning.

Za tuto dobu se nám již podařilo shromáždit celou řadu zkušeností a postřehů:

 • způsob práce metodou NTC Learning velmi brzy odhalí nadané děti,
 • děti jsou při práci schopné soustředěně pracovat delší časový úsek,
 • pravidelným opakováním se lepší jejich rovnováha, hrubá i jemná motorika,
 • činnosti je baví (pracovní listy, enigmatické hádanky, myšlenkové mapy, hry s vlajkami…),
 • není třeba vynakládat velké finanční prostředky na nové pomůcky a materiály – stačí nápad,
 • činnosti lze citlivě zařadit v průběhu celého denního režimu,
 • učitelky musí být velmi kreativní.

Roční plán na školní rok 2019/20, který vychází ze ŠVP a sestavujeme jej s ohledem na projekt Mensa NTC, nesl název „Z pohádky do pohádky.“ Celoroční program ale nebyl sestaven z klasických pohádek, pro potřeby školky byly vytvořeny autorské pohádky ušité přesně „na míru“. Právě proto, že naše školka spolupracuje s Mensou ČR již řadu let, je při tvorbě celoročního plánu tato skutečnost zohledněna. A tak jsme si v září četli „Indiánskou pohádku“ a povídali si o kamarádství a rodině a taky Americe, v říjnu jsme se přesunuli do Řecka a seznámili se s pohádkou „Z olivového háje“, která nám přinesla povídání o zásadách správného stravování, životosprávě a zdravém životním stylu a samozřejmě taky o Řecku. Během roku jsme pak s pohádkami navštívili třeba Japonsko, Rusko, Slovensko, Norsko nebo Indii a vždy se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o jednotlivých státech a dalších tématech tak, aby byl naplněn RVP. Pohádek bylo celkem deset stejně jako je deset školních měsíců. Naše pohádkové dobrodružství nezastavila ani pandemie, protože jsme dětem společnými silami nahrávali nejrůznější videa a vypracovali zajímavé pracovní listy. Hledali jsme informace i v knihách, obrázkových atlasech a na mapě. Protože jsme z Čech vyráželi po celém světě, naučili jsme se spoustu nových vlajek.

V pohybových chvilkách jsme cestovali nejrůznějšími dopravními prostředky, takže jsme si zapamatovali řadu značek aut.

Při výtvarných činnostech jsme si namalovali obrázky typické pro jednotlivé státy – ruského cara, japonskou gejšu, vytvořili jsme ikebanu nebo norského skřítka. Na některé obrázky jsme si pak namalovali vlajku daného státu. 

Moc nás bavilo povídání o výživě a zdravém životním stylu vůbec. V dětské kuchařce jsme si našli několik jednoduchých receptů a sami si připravili výbornou zdravou svačinku! Taky jsme si povídali o typických jídlech v některých státech (Řecko, Amerika, Rusko, Norsko, Slovensko…) a porovnávali, která kuchyně je nejlepší a nejzdravější. Nakonec jsme si úplně sami upekli chleba a ruské pirohy! Do našich aktivit se snažíme rodiče zapojit co nejvíce. Doma závodíme, kdo umí více vlajek a značek aut, někdy se s rodiči radíme, kam bychom si mohli vyrazit na zajímavý výlet. Všichni máme ze společných akcí a zážitků velkou radost!

Vzhledem k tomu, že pracujeme s věkově smíšenou třídou dětí, jsou konkrétní činnosti odstupňovány svou náročností tak, aby odpovídaly věkovým možnostem dětí. Příprava činností a projektů ve školce v souladu s NTC klade podstatně větší nároky na přípravu učitelek. Zároveň je ale obohacuje a stále motivuje k hledání dalších originálních témat, nápadů, postupů. 

Všechny činnosti jsou zaznamenávány a pravidelně je doplňován Metodický zásobník-výkresy, pracovní listy, výrobky, enigmatické hádanky.

Celý rok jsme plnili úkoly a pravidelně si vedli záznamy do deníku tak, abychom se k projektu mohli kdykoliv v budoucnu vrátit.

Každý den do svého programu zařazujeme:

rotace:

 • každý den se točíme na jednu stranu,
 • jako pomoc pro nácvik rotací využíváme nejrůznější pomůcky, obrázky a „čarovné básničky“, které nás roztočí;

rovnovážná cvičení:

 • chodíme po cestičkách z nejrůznějšího náčiní – švihadla, lávky, obruče, kladinky, žebříky,
 • učíme se balancovat na pravé/levé noze,
 • k realizaci rovnovážných cvičení využíváme i nejrůznější terénní nerovnosti při pobytu venku;

motorická cvičení:

 • využíváme rozmanité náčiní (stuhy, drátěnky, švihadla, šátečky), hodně pracujeme s míčky a overbally – jednak se učíme základní pohybové dovednosti (házení a chytání), jednak hrajeme pohybové hry,
 • do cvičení pravidelně zařazujeme cvičení pro rozvoj spolupráce hemisfér (hra na tělo, rytmizace říkadel, cvičení ve dvojicích…),
 • výbornou zkušenost máme se cvičením jógy – nácvik základních póz a tzv. „pohádkové cvičení“,
 • součástí každého cvičení je závěrečná relaxace;

cvičení na rozvoj paměti a pozornosti:

 • individuálně i ve skupinkách při ranních hrách i v průběhu dne,
 • hry s pexesy, nejrůznějšími obrázky,
 • využití standardních didaktických pomůcek a her,
 • řazení, třídění, porovnávání,
 • práce s knihou – čtení pohádek charakteristických pro jednotlivé státy – typičtí hlavní představitelé;

práci s abstraktními symboly:

 • pravidelně opakujeme v nejrůznějších hrách a obměnách vlajky, značky aut, dopravní a turistické značky,
 • při realizaci sportovních klání (OH) pak piktogramy;

hudbu:

 • nácvik písní, rytmizace, rýmování, práce s hlasem, slabikami,
 • seznámení s notami,
 • poslech hudby – hudba typická pro jednotlivé státy, hymny.

V letošním roce jsme zkoušeli sestavovat myšlenkové mapy, práce děti velmi bavila. K některým tématům mají děti připravené pracovní listy.

Mgr. Vladimíra Ottomanská
ředitelka
V Černošicích, 12. 9. 2020

» Archiv