MŠ Ottománek, Černošice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Střední 2121
Černošice
252 28


Kontakt

+420 603 745 576

http://www.ottomanek.cz

Redaktoři

 • Mgr. Vladimíra Ottomanská

Mateřská škola Ottománek je soukromá školka, která je v provozu od roku 2008. Kapacita naší školky je 25 dětí – věkově smíšená třída. V dopoledním bloku s dětmi pracují podle konkrétního denního programu 2–3 paní učitelky. Tato organizace umožňuje věnovat se dětem individuálně a realizovat zajímavé a netradiční projekty. Protože chceme děti maximálně rozvíjet – a předškolní věk má zásadní význam pro rozvoj dítěte – spolupracujeme od roku 2010 s Mensou ČR a pracujeme podle metody NTC Learning.

Za tuto dobu se nám již podařilo shromáždit celou řadu zkušeností a postřehů:

 • způsob práce metodou NTC Learning velmi brzy odhalí nadané děti,
 • děti jsou při práci schopné soustředěně pracovat delší časový úsek,
 • pravidelným opakováním se lepší jejich rovnováha, hrubá i jemná motorika,
 • činnosti je baví (pracovní listy, enigmatické hádanky, myšlenkové mapy, hry s vlajkami…),
 • není třeba vynakládat velké finanční prostředky na nové pomůcky a materiály – stačí nápad,
 • činnosti lze citlivě zařadit v průběhu celého denního režimu,
 • učitelky musí být velmi kreativní.

Roční plán na školní rok 2017/18, který vychází ze ŠVP a sestavujeme jej s ohledem na projekt Mensa NTC, nesl název „Putování se zvířaty“. Celý rok byl rozdělen do čtyř celků podle ročních období. V jednotlivých obdobích nás školkovým programem provázela konkrétní zvířata, která s sebou přinesla spoustu nových věcí. Hned na podzim nás navštívili pejsek, jelen, ježek a ještěrka. A tak jsme si povídali o přátelství, výživě, důležitosti pohybu a podzimní přírodě. Hledali jsme informace i v knihách, obrázkových atlasech a na mapě, protože jsme z Čech vyráželi po celé Evropě. Naučili jsme se spoustu nových vlajek, střídali jsme dopravní prostředky a cestou viděli hodně osobních aut. Zapamatovali jsme si i hromadu značek aut! 

V pohybových chvilkách jsme hráli na cestování a přejížděli jsme podle vlajek z jednoho evropského státu do druhého. 

Při výtvarných činnostech jsme si namalovali obrázek pejska a vymýšleli, ze které země může být. Na obrázek jsme si pak namalovali vlajku tohoto státu. 

Moc nás bavilo povídání o výživě a zdravém životním stylu vůbec. V dětské kuchařce jsme si našli několik jednoduchých receptů a sami si připravili výbornou zdravou svačinku! Taky jsme si povídali o typických jídlech v některých evropských státech (Itálie, Francie, Rakousko, Slovensko…) a porovnávali, která kuchyně je nejlepší a nejzdravější. Nakonec jsme do školky pozvali maminky, aby nám pomohly upéci koláč!

Do našich aktivit se snažíme rodiče zapojit co nejvíce. Doma závodíme, kdo umí více vlajek a značek aut, někdy se s rodiči radíme, kam bychom si mohli vyrazit na zajímavý výlet. Všichni máme ze společných akcí a zážitků velkou radost!

Vzhledem k tomu, že pracujeme s věkově smíšenou třídou dětí, jsou konkrétní činnosti odstupňovány svou náročností tak, aby odpovídaly věkovým možnostem dětí. Příprava činností a projektů ve školce v souladu s NTC klade podstatně větší nároky na přípravu učitelek. Zároveň je ale obohacuje a stále motivuje k hledání dalších originálních témat, nápadů, postupů. 

Všechny činnosti jsou zaznamenávány a pravidelně je doplňován metodický zásobník – výkresy, pracovní listy, výrobky, enigmatické hádanky.

Každý den do svého programu zařazujeme:

rotace 

 • každý den se točíme na jednu stranu
 • jako pomoc pro nácvik rotací využíváme nejrůznější pomůcky, obrázky a „čarovné básničky“, které nás roztočí

rovnovážná cvičení 

 • chodíme po cestičkách z nejrůznějšího náčiní – švihadla, lávky, obruče, kladinky, žebříky
 • učíme se balancovat na pravé/levé noze
 • k realizaci rovnovážných cvičení využíváme i nejrůznější terénní nerovnosti při pobytu venku

motorická cvičení 

 • využíváme rozmanité náčiní (stuhy, drátěnky, švihadla, šátečky), hodně pracujeme s míčky a overbally – jednak se učíme základní pohybové dovednosti (házení a chytání), jednak hrajeme pohybové hry
 • do cvičení pravidelně zařazujeme cvičení pro rozvoj spolupráce hemisfér (hra na tělo, rytmizace říkadel, cvičení ve dvojicích…)
 • výbornou zkušenost máme se cvičením jógy – nácvik základních póz a tzv. „pohádkové cvičení“
 • součástí každého cvičení je závěrečná relaxace 

cvičení na rozvoj paměti a pozornosti 

 • individuálně i ve skupinkách při ranních hrách i v průběhu dne
 • hry s pexesy, nejrůznějšími obrázky
 • využití standardních didaktických pomůcek a her
 • řazení, třídění, porovnávání
 • práce s knihou – čtení pohádek charakteristických pro jednotlivé státy – typičtí hlavní představitelé

práci s abstraktními symboly

 • pravidelně opakujeme v nejrůznějších hrách a obměnách vlajky, značky aut, dopravní a turistické značky
 • při realizaci sportovních klání (OH) pak piktogramy

hudbu

 • nácvik písní, rytmizace, rýmování, práce s hlasem, slabikami
 • seznámení s notami
 • poslech hudby – hudba typická pro jednotlivé státy, hymny

V letošním roce jsme zkoušeli sestavovat myšlenkové mapy, práce děti velmi bavila.

K některým tématům mají děti připravené pracovní listy.

Mgr. Vladimíra Ottomanská
ředitelka
V Černošicích, 19. 1. 2019

» Archiv