Sportovní MŠ Človíček, Praha 10

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kunická 1568
Praha 10, Hostivař
102 00


Kontakt

+420 774 545 761

https://mshostivar.sportovniskoly.cz

Redaktoři

  • Mgr. Petra Rybáčková
  • Ing. Radim Skalický

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
Sportovní ZŠ Človíček, Praha 10
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Sportovní ZŠ a MŠ Človíček je soukromá škola rodinného typu pro děti ve věku od 3 do 7 let, děti od 2 let bereme do výše kapacity. Naše MŠ má 2 třídy a v každé z ní se nachází 25 dětí se 2 učitelkami. Děti jsou rozdělené do třídy dle věku od (2) 3 do 4,5 let a od 4 do 6 let.

Zakládáme si nejen na tom, abychom dětem poskytly kvalitní vzdělávání, ale chceme být nejen dětem, ale i zákonným zástupcům plnohodnotnými partnery. Při vzdělávání dbáme na respektování přirozených potřeb dítěte, dbáme na jeho individuální zvláštnosti a rodinné zvyklosti. Jelikož máme celé dopoledne dvě učitelky na třídě, snažíme se s dětmi pracovat více individuálně.

Děti vedeme k samostatnému, logickému myšlení, podporujeme jejich vzájemnou komunikaci, ale i spolupráci a komunikaci mezi dětmi samotnými. Třídy neustále vybavujeme různými učebními pomůckami – encyklopediemi, deskovými hrami, ale i novým sportovním vybavením. Třída starších dětí, kterou mají možnost navštěvovat však i děti mladší, je vybavena interaktivní tabulí. Děti kromě tohoto mají možnost procvičovat své znalosti za pomocí počítače a zakoupeného programu. V dětech se snažíme vzbudit zájem o svět, v letních měsících se snažíme s dětmi pobývat co nejvíce na výletech – ať už v přilehlém lesoparku nebo vyjíždíme do divadel, za poznáním historie atd.

Do obou tříd v rámci dopoledního programu dochází vždy 1krát týdně rodilá mluvčí, která s dětmi hraje různé hry, nacvičuje na školní představení pro rodiče či s nimi něco tvoří. V rámci odpoledních hodin spolupracujeme s lektorkou, která s dětmi komunikuje o pokusech, děti mají možnost si vždy nějaký vědecký pokus vyzkoušet a zároveň je staví před problémové řešení situace, kdy děti přemýšlí, co by se asi mohlo stát, kdyby....Mladší děti ve třídě mají vytvořený vědecký koutek, kde mají k dispozici lupy, které používají nejen při výletech, ale i v mateřské škole při běžných aktivitách.

Předškoláci mají každý den „přípravu na školu“, kdy pracují pouze oni na rozvoji jemné motoriky, grafomotoriky, pracují s různými abstraktními symboly, hrají deskové hry zaměřené na logiku, rozvoj slovní zásoby, paměť či si zkoušejí různé enigmatické hádky aj. Mateřská škola nabízí v odpoledních hodinách různé kroužky – zaměřené na sport, logiku či se děti věnují uměleckým aktivitám.

Pro předškolní děti, které se chystají do školy pořádáme „školy nanečisto“, kde mají možnost si vyzkoušet něco nového.

Mgr. Petra Rybáčková
ředitelka Sportovní ZŠ a MŠ Človíček
V Praze dne 15. března 2024

Provozní doba

 Po-Pá: 7:00 - 17:00


» Archiv