Sportovní MŠ Človíček, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kunická 1568
Praha 10 - Hostivař
102 00


Kontakt

+420 776 143 015

http://www.sportovniskoly.cz/materska-skola-hostivar/

Redaktoři

  • Mgr. Petra Rybáčková
  • Ing. Radim Skalický

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
Sportovní ZŠ Človíček, Praha
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Naše soukromá základní škola Človíček a mateřské školy se zaměřují na všestranný pohybový a sportovní rozvoj dětí a rozvoj nadaných a talentovaných dětí v předškolním věku a dále na 1. stupni ZŠ.

Od prvního proškolení v roce 2012 jsme začali pracovat a uplatňovat principy metody NTC systému učení. Prvky této metody jsou průběžně vkládány do denního režimu řízených i volných činností. Pedagogové jsou průběžně proškolováni, ať už organizací Mensa či kolegyněmi, které školení absolvovaly.

V práci s dětmi využíváme činnosti se zákazovými značkami, značkami aut s asociačními hádankami zejména ve věkové skupině dětí 3- 5 let. Se staršími dětmi ve věkové skupině od 5 let výše také pracujeme s vlajkami států, hádankami, náročnějšími deskovými a společenskými hrami. Veškeré činnosti a aktivity jsou propojeny. Výborně se daří v rámci výtvarných činností navazovat a využívat příběhy a kreslení komiksů, rozvíjet myšlenkové mapy. Děti pracují také v programech Proškoly.cz s testy dětských schopností a testech pro nejmenší.

Ve spolupráci s Dětskou Mensou doplňujeme internetové stránky, zasíláme fotografie z aktivit souvisejících nejen z NTC systémem učení, ale také s posilováním kognitivních dovedností.

V prostorách škol v rámci tvůrčích dílen s rodiči pořádáme několikrát do roka odpoledne s šachovými turnaji a šachovou školou, se společenskými hrami a rébusy a hádankami. Také ve spolupráci s IQ parkem pořádáme výstavy s exponáty, hádankami a hlavolamy. S Logopedickou společností Miloše Sováka spolupracujeme na výběrech vhodných her a rozvoji schopností dětí.

Mladý kolektiv výborné party a profesionálních učitelek, učitelů, trenérek a trenérů zajišťuje sehraný tým s kvalitním zázemím. Víme, že pohyb, řeč a myšlení spolu úzce souvisí, a proto je našim cílem vychovávat a vzdělávat děti rovnoměrně ve složce pohybové i rozumové tak, aby z malého Človíčka vyrostl kvalitní Člověk.

Mgr. Marie Sobotová
vychovatelka ve školní družině
Ve Praze, 14. 3. 2017

Provozní doba

 Po-Pá: 7:00 - 17:00


» Archiv