Sportovní MŠ Človíček, Praha 10

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kunická 1568
Praha 10, Hostivař
102 00


Kontakt

+420 774 545 761

https://mshostivar.sportovniskoly.cz

Redaktoři

  • Mgr. Petra Rybáčková
  • Ing. Radim Skalický

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
Sportovní ZŠ Človíček, Praha 10
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Sportovní ZŠ a MŠ Človíček je soukromá škola rodinného typu pro děti ve věku od 3 do 7 let, děti od 2 let bereme do výše kapacity. Naše MŠ má 2 třídy a v každé z ní se nachází 25 dětí se 2 učitelkami. Děti jsou rozdělené do třídy dle věku od (2) 3 do 4 let a od 4 do 7 let. 

Zakládáme si nejen na tom, abychom dětem poskytly kvalitní vzdělávání, ale chceme být nejen dětem, ale i zákonným zástupcům plnohodnotnými partnery. Při vzdělávání dbáme na respektování přirozených potřeb dítěte, dbáme na jeho individuální zvláštnosti a rodinné zvyklost. Jelikož máme celé dopoledne dvě učitelky na třídě, snažíme se s dětmi pracovat více individuálně.

Děti vedeme k samostatnému, logickému myšlení, podporujeme jejich vzájemnou komunikaci, ale i spolupráci a komunikaci mezi dětmi samotnými. Třídy neustále vybavujeme různými učebními pomůckami – encyklopediemi, deskovými hrami, ale i novým sportovním vybavením. Třída starších dětí, kterou mají možnost navštěvovat však i děti mladší, je vybavena interaktivní tabulí. Děti kromě tohoto mají možnost procvičovat své znalosti za pomocí počítače a zakoupeného programu. V dětech se snažíme vzbudit zájem o svět, v letních měsících se snažíme s dětmi pobývat co nejvíce na výletech – ať už v přilehlém lesoparku nebo vyjíždíme do divadel, za poznáním historie atd. Do starší třídy dochází rodilý mluvčí, který s dětmi hraje různé hry, nacvičuje na školní představení pro rodiče či s nimi něco tvoří. V rámci odpoledních hodin spolupracujeme s lektorkou, která s dětmi komunikuje o pokusech, děti mají možnost si vždy nějaký vědecký pokus vyzkoušet a zároveň je staví před problémové řešení situace, kdy děti přemýšlí, co by se asi mohlo stát, kdyby....Mladší děti ve třídě mají vytvořený vědecký koutek, kde mají k dispozici lupy, které používají nejen při výletech, ale i v mateřské škole při běžných aktivitách.

Předškoláci mají každý den „přípravu na školu“, kdy pracují pouze oni na rozvoji jemné motoriky, grafomotoriky, pracují s různými abstraktními symboly, hrají deskové hry zaměřené na logiku, rozvoj slovní zásoby, paměť či si zkoušejí různé enigmatické hádky aj.

Mateřská škola nabízí v odpoledních hodinách různé kroužky – zaměřené na sport, logiku či se děti věnují uměleckým aktivitám.

Mgr. Petra Rybáčková
zástupkyně ředitele MŠ
Ve Praze, 1. 3. 2022

Provozní doba

 Po-Pá: 7:00 - 17:00


» Archiv