GENIUS Mateřská škola o.p.s

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Světická 1229/8
Praha 10, Strašnice
100 00


Kontakt

+420 602 665 533

https://www.genius-school.cz

Redaktoři

  • Mgr. Petra Langerová

Metoda NTC Learning je zařazována do programu na všech pobočkách GENIUS Mateřských škol.

Pravidelnou součástí ranního kruhu jsou rotace kolem své osy a chůze po provaze. Do výuky začleňujeme programování robotické včely - Bee bot a Lego Robota, kde děti rozšiřují své znalosti především v matematicko logické oblasti, zároveň však prohlubují svou představivost a verbální komunikaci. Děti jsou k výuce ve všech oblastech motivovány i v rámci projektové výuky dle zadaných témat.

Z oblasti environmentální výchovy s dětmi pěstujeme bylinky a zeleninu ve vyvýšených záhonech, o které děti v průběhu roku samy pečují.

V rámci cestovatelského klubu děti pravidelně pracují s abstraktními pojmy, s vlajkami, zvyky a tradicemi spojenými s danou zemí. Rádi zde pracují i s encyklopediemi a ostatními knihami.

V rámci anglického programu děti prohlubují své jazykové dovednosti, nacvičují básně a písně v angličtině, připravují tematické projekty.

Během hudební výchovy je do výuky začleněna dechová průprava, hra na flétnu, klávesy, Boomwhackers, Orffovy nástroje.

Na procvičení hrubé motoriky pedagogové dětem připravují různé druhy opičích drah, rozcvičky, ale i jógové sestavy, nevynechávají však ani tradiční metody tělocviku.

Všem dětem po dosažení věku 4 let je prováděna diagnostika potenciálu, která nám následně umožňuje rozvíjení primárně silných stránek dětí tak, aby jejich potenciál byl maximálně využit. Ke každému dítěti přistupujeme s respektem jeho jedinečné osobnosti.

Všeobecně u dětí rozvíjíme logické myšlení, vyvozování důsledků, vhodnost chování, přirozenosti, sebehodnocení a nastavení správných hodnot.

Jitka Platilová
zástupkyně ředitelky v MŠ Genius
V Praze dne 5. března 2024

Provozní doba

7:30–17:30


» Archiv