GENIUS Mateřská škola o.p.s

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Světická 1229/8
Praha 10, Strašnice
100 00


Kontakt

+420 602 665 533

https://www.genius-school.cz

Redaktoři

  • Mgr. Petra Langerová

Soukromá GENIUS Mateřská škola zahájila svou činnost v květnu 2010. Pyšníme se vlastním školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání GENIUS MIND. Škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a opakovaně prošla kontrolami České školní inspekce s vynikajícím hodnocením. 

Naše koncepce vychází z odborné identifikace nadání každého dítěte a jeho cíleného rozvoje nejmodernějšími i ověřenými metodami prostřednictvím nadšeného týmu pedagogů. Každé dítě je génius a je na nás, abychom mu umožnili jeho potenciál objevit a rozvíjet, aby až vyroste, mohl plně uplatnit své přirozené nadání.

Zaměřujeme se na individuální péči a prožitkovou pedagogiku. Při výuce využíváme také pomůcky montessori pedagogiky a metodu Mensy NTC Learning. Zakládáme si na spolupráci s rodiči v jedinečném projektu „Jsme spolu”, v rámci nějž pořádáme různé dílny pro rodiče, společné akce, výlety i exkurze do jejich zaměstnání. Jsme tedy školkou otevřenou rodičům, rodiče mají přístup do výuky i do herny. Mohou se zapojit do programu či využít odpočinkový koutek a počkat na svoje dítko v křesílku. Pořádáme mnoho výletů, mezi pravidelné aktivity patří také pyžamkové noci, kdy ve školce přespíme přes noc a děti během večera plní různé bojové úkoly a hry.

Školka má kapacitu 30 dětí, věková hranice dětí se pohybuje od dvou do šesti let věku.

V únoru 2020 jsme otevřeli druhou pobočku naší mateřské školy na Smíchově v krásných prostorách zrekonstruované prvorepublikové vily. Kapacita této pobočky je 30 dětí. Následně v Září roku 2022 jsme otevřeli novou pobočku na Brumlovce a Základní školu v ulici Dolnokrčská.

Spolupráce s Mensou ČR

Všestranné nadání našich dětí rozvíjíme mnoha způsoby. Sociální zdatnost dětí posilujeme díky mnoha aktivitám konaných nejen na půdě MŠ (např. divadlo, návštěva zvířátek, dennodenně dochází k interakci mezi mladšími a staršími dětmi, děti si sami chystají obědy i svačiny atd.), ale i mimo ni (školka v přírodě, návštěva Technického muzea, stanice přírodovědců, výlety MHD, či nákup v nedalekém obchodě).
Stejně jako sociální oblast i ostatní oblasti nadání posilujeme v MŠ i mimo ni. Pokud nám to jen počasí dovolí, snažíme se výuku převést do venkovního prostředí. Aktivně do výuky zapojujeme metodu NTC learning, deskové hry, Montessori pomůcky, ale taktéž pomůcky, které si děti samy vyrobí (projektové karty, díky nimž si opakují výuku, hudební nástroje, knížky atd…).

V neposlední řadě zařazujeme do výuky i technické prvky jako je např. lego-robot, ozobot, či v loňském kalendářním roce získána 3D tiskárna.

Nedílnou součástí denního režimu dětí je pohyb, který je denně zařazován nejen dopoledne ale i odpoledne formou kroužků a klubíků.

Vše by nešlo bez týmu pedagogů, který je průběžně dovzděláván a školen, dle aktuálních potřeb naší MŠ a trendů ve vzdělávání.

Více informací o naší činnosti se dozvíte ve „zprávě o plnění spolupráce“ (záložka Dokumenty).

Bc. Michaela Ringmaierová
zástupkyně ředitelky
GENIUS Mateřská škola o.p.s.

V Praze, dne 3. 1. 2022

Provozní doba

7:30–17:30


» Archiv