MŠ GENIUS kindergarten Strašnice, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Světická 1229/8
Praha, Strašnice
100 00


Kontakt

+420 602 665 533

https://www.genius-school.cz

Redaktoři

  • Mgr. Petra Langerová

Soukromá GENIUS Mateřská škola zahájila svou činnost v květnu 2010. Pyšníme se vlastním školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání GENIUS MIND. Škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a opakovaně prošla kontrolami České školní inspekce s vynikajícím hodnocením. 

Naše koncepce vychází z odborné identifikace nadání každého dítěte a jeho cíleného rozvoje nejmodernějšími i ověřenými metodami prostřednictvím nadšeného týmu pedagogů. Každé dítě je génius a je na nás, abychom mu umožnili jeho potenciál objevit a rozvíjet, aby až vyroste, mohl plně uplatnit své přirozené nadání.

Zaměřujeme se na individuální péči a prožitkovou pedagogiku. Při výuce využíváme také pomůcky montessori pedagogiky a metodu Mensy NTC Learning. Zakládáme si na spolupráci s rodiči v jedinečném projektu „Jsme spolu”, v rámci nějž pořádáme různé dílny pro rodiče, společné akce, výlety i exkurze do jejich zaměstnání. Jsme tedy školkou otevřenou rodičům, rodiče mají přístup do výuky i do herny. Mohou se zapojit do programu či využít odpočinkový koutek a počkat na svoje dítko v křesílku. Pořádáme mnoho výletů, mezi pravidelné aktivity patří také pyžamkové noci, kdy ve školce přespíme přes noc a děti během večera plní různé bojové úkoly a hry.

Školka má kapacitu 32 dětí, věková hranice dětí se pohybuje od tří do šesti let věku.

V únoru 2020 jsme otevřeli druhou pobočku naší mateřské školy na Smíchově v krásných prostorách zrekonstruované prvorepublikové vily. Kapacita této pobočky je 60 dětí.

Spolupráce s Mensou ČR

Logické a matematické schopnosti u dětí rozvíjíme díky Montessori i vlastním pomůckám. Máme k dispozici různé logické hry, které hrajeme společně nebo individuálně (např. Digit, Tučňáci, Parkoviště aj.). Logiku rozvíjíme i dále v hodinách s vlastními pomůckami formou rozhovorů. Prostorovou představivost rozvíjíme pomocí stavebnic (například Kapla), používáme pracovní listy od paní Bednářové na rozvoj prostorového myšlení, bludiště a další podobné úkoly. Pozornost a postřeh trénujeme nejen při řízené činnosti, ale i například v pohybových aktivitách. Děti se učí spoluprací s mladšími spolužáky, zároveň se tím rozvíjí tolerance a trpělivost. Snažíme se o věcech společně debatovat, povídáme si v kroužku, vedeme rozhovory. Při tom používám správné formulace vět, skloňování slov… Zapojujeme také logopedickou prevenci a děti rovněž připravujeme na čtení a psaní.

Více informací o naší činnosti se dozvíte ve „zprávě o plnění spolupráce“ (záložka Dokumenty).

Mgr. Petra Langerová
ředitelka školy
GENIUS Mateřská škola o.p.s.

V Praze, dne 13. 5. 2020

Provozní doba

7:30–17:30


» Archiv