MŠ Koníček Pardubice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bulharská 119
Pardubice – Bílé Předměstí
530 03


Kontakt

+420 466 611 447
+420 731 415 386

http://www.mskonicek.cz

Redaktoři

  • Bc. Dagmar Jičínská

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Pardubice, Staňkova 128
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Mateřská škola Koníček je, ač uprostřed města, umístěna v krásném přírodním prostředí. Obýváme historickou budovu na břehu Matičního jezera, u které je prostorná stinná zahrada s bazénem. Prioritou zkušeného pedagogického sboru je pozvolná příprava Vašeho dítěte pro jeho další životní i vzdělávací cestu. Zaměření školy vede děti ke zdravému patriotismu - lásce k rodnému městu. Mimo běžná témata seznamujeme děti s historickým jádrem Pardubic, pověstmi i současným děním okolo nás.

Letos se již po sedmé ohlížím za uplynulým rokem, kdy jsme plnili náš vlastní program, vyplývající z mezinárodního projektu Mensa NTC Learning. Naše činnost je ve stručnosti popsána v Ročence 2018 Mensy ČR.

Práce s touto metodou je systematicky rozvržena do celého dne pobytu dítěte v mateřské škole a nároky se s ubíhajícími měsíci školního roku zvyšují. Podepřeny jsou v závěru školního roku i celoškolními akcemi: Cestujeme světadíly, Menso-hrátky MŠ Koníček, či společným projektem se ZŠ Staňkova.

Novinkou letošního roku je otevření tzv. „experimentální pracovny“ pro děti navštěvující poslední ročník MŠ Koníček. Jde o samostatnou místnost, kde je umístěno několik náročnějších konstruktivních stavebnic, které je nutno sestavovat podle daného návodu. To od dětí vyžaduje nejen větší soustředění, vynalézavost, ale především logické myšlení: co je třeba udělat dříve, co počká – tedy samostatně myslet několik kroků dopředu. V jiné části pracovny je vyčleněný prostor pro „bádání“ – s množstvím lup, dětských mikroskopů, předpřipravených vzorků atp.

Do této pracovny se vejde menší počet dětí, které o to lépe dokážou spolupracovat. Vstup do pracovny si samy děti musí zajistit umístěním své fotografie pod fotografii pracovny, a zároveň si ověřit i daný počet dětí, který do pracovny smí jít (porovnáním počtu fotografií dětí s číslem či puntíky pod fotografií učebny). 

Kdo se nevejde, nebo nemá zájem, ten si vybírá z výtvarného nebo čtenářského koutku, koutku individuálních her, či jde sportovat do přilehlé tělocvičny. Koutky jsou rozmístěny v prostoru několika místností Písmenkové třídy a v zásadě odpovídají členění podle druhů inteligencí dle Gardnera.

V březnu letošního roku jsem se s kolegyní opět účastnila inspirativní konference, kterou pořádala Mensa ČR. Přesto, že praxe preprimárního školství je zmiňována jen v nepatrném zlomku přednášek, byla tato konference pro nás přínosná pro uvědomění si začlenění práce mateřských škol do kontextu celého školství i pro náš osobní rozvoj.

Bc. Dagmar Jičínská
ředitelka Mateřské školy Koníček
V Pardubicích, 9. 6. 2019

» Archiv