MŠ Koníček Pardubice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bulharská č.p. 119
Pardubice - Bílé Předměstí
530 03


Kontakt

+420 466 611 447
+420 731 415 386

http://www.mskonicek.cz

Redaktoři

  • Bc. Dagmar Jičínská

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Pardubice, Staňkova 128
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Mateřská škola Koníček je, ač uprostřed města, umístěna v krásném přírodním prostředí. Obýváme historickou budovu na břehu Matičního jezera, u které je prostorná stinná zahrada s bazénem. Prioritou zkušeného pedagogického sboru je pozvolná příprava Vašeho dítěte pro jeho další životní i vzdělávací cestu. Zaměření školy vede děti ke zdravému patriotismu - lásce k rodnému městu. Mimo běžná témata seznamujeme děti s historickým jádrem Pardubic, pověstmi i současným děním okolo nás.

Letos uskutečněná spolupráce se ZŠ Staňkova

Společný projekt: Planeta Země

Letos se naše škola vrátila ke spolupráci se Základní školou Staňkova – s paní učitelkou Pravcovou, která letos učí ve 2. třídě.

Paní učitelka nejdříve dětem v předstihu zadala samostatné úkoly týkající se charakteristiky života na různých kontinentech naší planety.

My, v MŠ Koníček, jsme prožili dva krásné týdny s naším již tradičním multikulturním projektem školy „Cestujeme světadíly“, kterého se účastní i naše kuchyně.

Děti, které přišly oblečené v barvě probíraného světadílu, si vyrobily pasy, kam dostaly razítko odpovídající navštívenému kontinentu, vlastnoručně postaveným letadlem se přenesly do kýžené lokality a pak už následovala samostatná práce s dětskými atlasy, kdy určily světadíl dle obrysu, vyhledávaly, kdo tam žije, co tam roste, velké stavby a to vše zanášely do obří nástěnné mapy světa. Ostatní náplň už byla prožitková: bubnování na drumbeny, tanec domorodců dle etnické hudby, chůze v deštném pralese, stopování a lov zvířat, jedení hůlkami, vyzkoušení si kaligrafie, výroba čínského draka, zkouška čajového obřadu, poslech krátkých příběhů vztahujících se k životu v jednotlivých zemích, prohlídka donesených předmětů a knih. Zakončení cesty bylo kresbou do pasu toho, co na které dítě z daného kontinentu nejvíce zapůsobilo.

S touto výbavou se naše děti rozdělily na skupinky k jednotlivým světadílům, k nim se přidali školáci a společným úsilím vytvořili krásné výstupy: velký obrys každého světadílu, kam dokreslili či nalepili výběrem z donesených či připravených obrázků a předmětů.

Z každé práce se mělo dát vyčíst, jací lidé tam žijí (rasy) či žili, co jedí a čím, co tam roste, jaká tam žijí zvířata a jaká byla postavena zajímavá stavba či symbol.

Na společném projektu byla však nejdůležitější spolupráce našich a školních dětí, která vznikala pomalu, ale nakonec dopadla velmi dobře. Alespoň naše děti na ni stále vzpomínají.

Letos uskutečněný projektový den

Menso-hrátky MŠ Koníček

Tento projektový den připravily učitelky Pohádkové třídy v rámci týdenního školního projektu „Týden dětské radosti“ – okolo Dne dětí.

Děti ve skupinkách po zhruba dvanácti s jednou paní učitelkou během celého dopoledne plnily zábavné úkoly na logiku, postřeh i zručnost, které byly rozmístěné po celé škole i školní zahradě.

Každodenní aktivity s NTC

NTC rozcvička

Každodenní ranní individualizovaný úkol pro všechny předškolní děti, realizovaný výběrem z široké škály nabídky her, doporučených Dětskou Mensou.

Třídní pexeso

Námětem jsou dopravní značky, značky aut, vlajky států ze všech světadílů, kdy děti určují ze kterého světadílu ten či onen stát je, případně dodávají co je tam zajímavého.

Rozcvičky

Rozcvičky začínají vždy točením a v průběhu je kladen důraz na práci s míči. Ostatními cviky posilujeme motoriku dětí.

Kimovy hry bystrosti

V nejrůznějších obměnách i obtížnostech, kdy si děti kolektivně či ve skupinkách cvičí postřeh.

Chůze po čarách

Při každé návštěvě školní zahrady se děti přemisťují po barevné klikaté čáře své třídy.

Práce s rodiči

Začátkem školního roku byla svolána schůzka pro všechny zájemce z řad rodičů, kteří se chtějí o metodě NTC Learning dozvědět více. Proběhla i ukázka didaktických materiálů a práce s nimi. Rodiče byli vyzváni k participaci na této metodě při hře se svým dítětem ve škole i mimo ni (chůze po venkovních barevných čárách, hry s míčem, logické vyhledávání informací v dětských knihách atd.).

Rodiče naší školy mají možnost si vypůjčit metodickou příručku „IQ dítěte – výzva pro rodiče“ od jednoho ze zakladatelů této metody, Dr. Ranka Rajoviče i další odbornou literaturu zabývající se rozvojem myšlení dětí.

Bc. Dagmar Jičínská
ředitelka Mateřské školy Koníček
V Pardubicích, 3. 7. 2017

» Archiv