MŠ Koníček Pardubice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bulharská č.p. 119
Pardubice - Bílé Předměstí
530 03


Kontakt

+420 466 611 447
+420 731 415 386

http://www.mskonicek.cz

Redaktoři

 • Bc. Dagmar Jičínská

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Pardubice, Staňkova 128
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Mateřská škola Koníček je, ač uprostřed města, umístěna v krásném přírodním prostředí. Obýváme historickou budovu na břehu Matičního jezera, u které je prostorná stinná zahrada s bazénem. Prioritou zkušeného pedagogického sboru je pozvolná příprava Vašeho dítěte pro jeho další životní i vzdělávací cestu. Zaměření školy vede děti ke zdravému patriotismu - lásce k rodnému městu. Mimo běžná témata seznamujeme děti s historickým jádrem Pardubic, pověstmi i současným děním okolo nás.

V letošním roce již píši šestou zprávu o zapojení celé naší školy do mezinárodního projektu Mensa NTC Learning.

Naše práce se v průběhu let ustálila na opakujících se činnostech, které jsou obměňovány jen z části. Jsem přesvědčena, že není důležité vytvářet stále nové, ale spíše se snažit o nepolevující kvalitu stávajícího.

Základní kostra činnosti MŠ Koníček v projektu Mensa NTC Learning

 • Úvodní seznámení s projektem na celoškolní schůzce rodičů.
 • Svolání rodičovské schůzky pro ty, kteří se chtějí o metodě více dozvědět. Zde je předvedena ukázka didaktických materiálů a práce s nimi, rodiče jsou vyzváni k participaci na této metodě při hře se svým dítětem ve škole i mimo ni. Mají možnost si vypůjčit metodickou příručku „IQ dítěte – výzva pro rodiče“ a nově i její druhou část „Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou“.
 • Zařazování každodenní „NTC rozcvičky“ po příchodu dítěte do mateřské školy. Jde o výběr individualizovaného úkolu pro každé dítě zvlášť, který je realizován ze široké škály her doporučených dětskou Mensou.
 • Rozcvička začínající točením a dále všemožně posilující motoriku dětí.
 • Míče mají děti k dispozici během celého dne při všech přechodových činnostech.
 • Práce nejstarších dětí s tzv. třídním pexesem, velkou dřevěnou tabulí se samostatně otočnými políčky, kde se ukrývají obrázky dopravních značek, značky aut, vlajky vybraných států všech světadílů atp., zařazujeme zpravidla jednou za týden. 
 • Minimálně jednou týdně je zařazována Kimova hra bystrosti, v nejrůznějších obměnách: hračky, později jen obrázky, zmizení 1–5 věcí, přemístění, hra i s písmeny, Brain-Box atp.
 • Chůze po čarách je zařazena minimálně při každé návštěvě školní zahrady, kdy se děti přemisťují po barevné klikaté čáře své třídy.
 • Začátkem druhého pololetí je zařazen dvoutýdenní školní projekt s multikulturním tématem: „Cestujeme světadíly“, kterému je přizpůsoben i jídelníček školy. Aktivita je postavena na prožitku dětí, kdy bubnují, tančí na etnickou hudbu, kreslí, ale také vyhledávají v encyklopediích, orientují se v dětských atlasech a v nástěnné mapě.
 • Koncem školního roku je již pravidelně zařazen osvědčený školní projektový den „Menso-hrátky MŠ Koníček“. Děti ve skupinách zhruba po dvanácti s jednou učitelkou během celého dopoledne plní zábavné úkoly na logiku, postřeh i zručnost, které byly rozmístěny po celé škole i školní zahradě.
 • Navázali jsme také spolupráci se Základní školou Staňkova, která se rovněž účastní projektu s dětskou Mensou. Dle vyspělosti a zájmu našich dětí v některých letech uskutečňujeme společné projekty: „Planeta Země“ u nás v MŠ Koníček, nebo „Mensa NTC Learning ve škole“ v tělocvičně ZŠ. „Koníci a Zubři“ je projekt na orientaci podle mapy ve vnitřní části našeho starého města – zahrnuje plnění mnoha úkolů vztahujících se k historii města Pardubic.
 • Každoročně se ředitelka školy a její zástupkyně účastní konference pořádané Mensou ČR, která je obohacením pohledu na naši práci z jiné perspektivy.
Bc. Dagmar Jičínská
ředitelka Mateřské školy Koníček
V Pardubicích, 10. 6. 2018

» Archiv