KinderGarten Budějovická, Praha 4

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Krčská 316/39
Praha 4
140 00


Kontakt

+420 608 914 433

http://www.kindergarten.cz/anglicke-skolky/praha-budejovicka/

Redaktoři

  • Ing. Pavla Máková

Jsme soukromá jazyková a anglická školka, zaměřující se na výuku angličtiny dětí ve věku od 18 měsíců do 7 let. Jsme zapsáni v rejstříku škol a školských zařízeních, což je zárukou odborného pedagogického personálu, kvalitního školního vzdělávací programu KinderGarten a bezpečného provozu.

V naší školce jsou děti rozděleny do jednotlivých tříd podle sociální zralosti a podle věku, maximálně po deseti na jednoho pedagoga, což nám umožňuje velmi efektivní rozvoj schopností a dovedností každého dítěte, vytvoření rodinného prostředí a individuální přístup k dětem.

Kromě českých pedagogů u nás vyučují i rodilí mluvčí, což je pro naše děti velkým přínosem, neboť anglický jazyk vnímají jako přirozený a zároveň jsou obohaceny o zkušenosti z mezinárodního prostředí.

Naší vizí jsou usměvavé a spokojené děti a jejich rodiče, ale také spokojení učitelé, kteří ke své práci přistupují zodpovědně a s láskou.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše mateřská škola spolupracuje s Mensou ČR již osmým rokem. Metodu Mensa NTC Learning zařazujeme do každodenního vzdělávacího programu, který začínáme volnou hrou, pokračujeme ranním cvičením, při kterém využíváme rehabilitační míče – overbally, chůzi po švihadle a po laně. Dále rádi cvičíme s tunely, balónky, terčíky a díky všem těmto pomůckám dokonale procvičíme celé tělo.

Do komunitního kruhu zařazujeme postřehové hry a skrývačky, nejprve poznáváme značky dětí, poté pracujeme se vzdělávacími kartami, značkami aut a vlajkami sousedních států. Velmi jsme si oblíbili výukové programy Logico Primo Logico Piccolo a Barevné kamínky na interaktivní tabuli, které rozvíjí logické dovednosti dětí zábavnou formou. 

V poznávání značek aut a jejich barev pokračujeme i během dopoledních procházek, dále procvičujeme rovnováhu chozením po čárách a obrubnících a užíváme si u těchto pokusů spoustu legrace. Také se učíme poznávat základní dopravní značky a snažíme se je velikostně I barevně porovnávat, se staršími dětmi pak odhadujeme jejich geometrické tvary. 

Do odpoledního programu jsme nově zařadili Dramatický klub, ve kterém se věnujeme vyprávění příběhů, pohádek a rozvoji komunikačních dovedností. Dále pokračujeme v odpoledním klubu Logohrátky, který dětem pomáhá při rozvoji řeči, představivosti a přispívá ke správnému dýchání, uvolňování a procvičování mluvidel. 

Ve školním roce 2021/2022 pokračujeme v poznávacích a postřehových hrách (abstraktní symboly, Brainboxy, pexesa, pexetria, Story cubes), dále zařazujeme do program pohybové hry – chůze po vyvýšené kruhové kladině, uvolňovací cviky pro správné držení tužky a uvolnění zápěstí. Často využíváme pracovní listy z edice Šimonovy listy a i časopisy pro děti, ze kterých čerpáme spoustu zajímavých nápadů. 

Činnosti celého týdne si pak připomeneme vytvořením myšlenkové mapy, a to kreslením, stříháním a lepením obrázků, které shrnují naše nejzajímavější poznatky a zážitky.

Ing. Pavla Máková
jednatelka společnosti
Mateřská škola Fun 4 kids, s.r.o.
V Praze, 31. 8. 2021

Provozní doba

od 7.30 do 18.00 hodin


» Archiv