KinderGarten Budějovická, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Krčská 316/39
Praha 4
140 00


Kontakt

+420 608 914 433

http://www.kindergarten.cz/anglicke-skolky/praha-budejovicka/

Redaktoři

  • Ing. Pavla Máková

Jsme soukromá jazyková a anglická školka, zaměřující se na výuku angličtiny dětí ve věku od 18 měsíců do 7 let. Jsme zapsáni v rejstříku škol a školských zařízeních, což je zárukou odborného pedagogického personálu, kvalitního školního vzdělávací programu KinderGarten a bezpečného provozu.

V naší školce jsou děti rozděleny do jednotlivých tříd podle sociální zralosti a podle věku, maximálně po deseti na jednoho pedagoga, což nám umožňuje velmi efektivní rozvoj schopností a dovedností každého dítěte, vytvoření rodinného prostředí a individuální přístup k dětem.

Kromě českých pedagogů u nás vyučují i rodilí mluvčí, což je pro naše děti velkým přínosem, neboť anglický jazyk vnímají jako přirozený a zároveň jsou obohaceny o zkušenosti z mezinárodního prostředí.

Naší vizí jsou usměvavé a spokojené děti a jejich rodiče, ale také spokojení učitelé, kteří ke své práci přistupují zodpovědně a s láskou.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše mateřská škola spolupracuje s Mensou ČR již pátým rokem. Metodu Mensa NTC Learning zařazujeme do každodenního vzdělávacího programu. Začínáme ranním cvičením, které jsme obohatili o opičí dráhy složené ze švihadel, tunelu, balónků a padáku, díky kterým procvičíme rovnováhu těla, pravou a levou hemisféru a akomodaci oka.

Během dopoledních vycházek chodíme po čárách a obrubnících, snažíme se střídat nohy při chůzi do schodů a užíváme si u těchto pokusů spoustu legrace, vše doplňujeme říkankami a písněmi. Se staršími dětmi poznáváme barvy a značky aut a tím sklízíme uznání od kolemjdoucích. Také poznáváme různé druhy stromů a rostlin, jejich listy a plody a snažíme se je porovnávat. Pozorujeme naše okolí, např. rodinné a obytné domy a učíme se na těchto stavbách rozpoznávat geometrické tvary. 

V ranním kruhu s dětmi hodnotíme předešlé činnosti, každé dítě má prostor vyjádřit svůj názor a sdělit ostatním své zážitky. Celý týden shrneme v pátek vytvořením myšlenkové mapy, do které kreslíme, stříháme a nalepujeme obrázky, které nám připomenou nejzajímavější zkušenosti.

Nově jsme do našeho programu zařadili Logohrátky a logopedické hádanky, které dětem pomáhají při rozvoji řeči, představivosti a přispívají ke správnému dýchání, uvolňování a procvičování mluvidel. Zapojujeme i hudební nástroje, kdy při hře na flétnu či klavír děti mohou rozvíjet svou tvořivost a fantazii, odhodit stud a tančit podle rytmu. 

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v našem odpoledním Mensa klubu, kde nás nejvíce baví pohybové hry – chůze po vyvýšené kruhové kladině, po švihadle, s terčíkem na hlavě z bodu A do bodu B, prostorová orientace – hledání předmětů, barev, změn ve třídě, třídění a řazení předmětů – malé, velké kostky, korálky, geometrické tvary. Dále rádi poznáváme abstraktní symboly (značky aut, vlajky, dopravní značky) a hrajeme si s Brainboxy, pexesy, pexetriem, Story cubes, Bombou a hrami na procvičení smyslů. Do tohoto klubu zařazujeme i grafomotorické listy a uvolňovací cviky pro správné držení tužky a uvolnění zápěstí. Často využíváme i časopisy pro děti, ze kterých čerpáme spoustu zajímavých pracovních listů např. Čtyřlístek, Informatorium školy mateřské, Děti a příroda, Počítání pro předškoláky.

Velmi jsme si oblíbili výukové programy Barevné kamínky na interaktivní tabuli a Logico Piccolo, které rozvíjí dovednosti dětí zábavnou formou.

Ing. Pavla Máková
jednatelka společnosti
Mateřská škola Fun 4 kids, s.r.o.
V Praze, 31. 8. 2018

Provozní doba

od 7.30 do 18.00 hodin


» Archiv