KinderGarten Budějovická, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Krčská 316/39
Praha 4
140 00


Kontakt

+420 608 914 433

http://www.kindergarten.cz/anglicke-skolky/praha-budejovicka/

Redaktoři

  • Ing. Pavla Máková

Jsme soukromá jazyková a anglická školka, zaměřující se na výuku angličtiny dětí ve věku od 18 měsíců do 7 let. Jsme zapsáni v rejstříku škol a školských zařízeních, což je zárukou odborného pedagogického personálu, kvalitního školního vzdělávací programu KinderGarten a bezpečného provozu.

V naší školce jsou děti rozděleny do jednotlivých tříd podle sociální zralosti a podle věku, maximálně po deseti na jednoho pedagoga, což nám umožňuje velmi efektivní rozvoj schopností a dovedností každého dítěte, vytvoření rodinného prostředí a individuální přístup k dětem.

Kromě českých pedagogů u nás vyučují i rodilí mluvčí, což je pro naše děti velkým přínosem, neboť anglický jazyk vnímají jako přirozený a zároveň jsou obohaceny o zkušenosti z mezinárodního prostředí.

Naší vizí jsou usměvavé a spokojené děti a jejich rodiče, ale také spokojení učitelé, kteří ke své práci přistupují zodpovědně a s láskou.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše mateřská škola spolupracuje s Mensou ČR již sedmým rokem. Metodu Mensa NTC Learning zařazujeme do každodenního vzdělávacího programu. Náš denní program začínáme volnou hrou, pokračujeme ranním cvičením, které jsme v tomto roce rozšířili o cvičení s rehabilitačními míči – overbally a chůzi po laně. Dále využíváme ke cvičení tunely, švihadla, balónky, terčíky a díky všem těmto pomůckám dokonale procvičíme celé tělo.

Do komunitního kruhu zařazujeme postřehové hry, nejprve poznáváme školkové značky dětí, poté pracujeme s vlajkami sousedních států a značkami aut. Velmi jsme si oblíbili výukové programy Logico Primo, Logico Piccolo a program Barevné kamínky na interaktivní tabuli, které rozvíjí logické dovednosti dětí zábavnou formou. 

V poznávání značek aut a jejich barev pokračujeme i během dopoledních procházek, dále procvičujeme rovnováhu chozením po čárách a obrubnících a užíváme si u těchto pokusů spoustu legrace. Také se učíme poznávat různé dopravní značky a snažíme se je velikostně i barevně porovnávat, se staršími dětmi pak odhadujeme jejich geometrické tvary. 

Do odpoledního programu jsme nově zařadili Čtenářský klub, ve kterém se věnujeme čtení pohádkových příběhů, poté se učíme příběhy stručně převyprávět svými slovy a navrhovat jejich jiné možné konce. I v tomto roce pokračujeme v Logohrátkách a logopedických hádankách, které dětem pomáhají při rozvoji řeči, představivosti a přispívají ke správnému dýchání, uvolňování a procvičování mluvidel. 

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v poznávacích a postřehových hrách (abstraktní symboly, Brainboxy, pexesa, pexetria, Story cubes), dále zařazujeme do program pohybové hry – chůze po vyvýšené kruhové kladině, uvolňovací cviky pro správné držení tužky a uvolnění zápěstí. Často využíváme pracovní listy z edice Šimonovy listy a časopisy pro děti, ze kterých čerpáme spoustu zajímavých nápadů. 

Činnosti celého týdne si pak připomeneme vytvořením myšlenkové mapy, a to kreslením, stříháním a lepením obrázků, které shrnují naše nejzajímavější poznatky a zážitky.

Ing. Pavla Máková
jednatelka společnosti
V Praze, 31. 8. 2020

Provozní doba

od 7.30 do 18.00 hodin


» Archiv