Svět vzdělání, z. s.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Průchozí 4447/2
Prostějov
796 01


Kontakt

+420 603 726 030

http://svetvzdelani.cz

Redaktoři

  • Ing. Tomáš Blumenstein
  • Ing. Martina Hrůzová
  • Mgr. Kristýna Kočí

Na základních školách v několika městech otevíráme třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. Jedná se o navázání na běžný studijní program první třídy konkrétní základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. Angličtinu vyučuje profesionální lektorka. Výuka je 3 hodiny týdně v půlených skupinách (11 dětí). Dále je přidána 1 hodina matematiky a logiky a 1 hodina osobnostního a psychologického rozvoje.

Z běžného vyučovacího základu jsou nadstandardně půleny 3 hodiny výuky - matematiky a českého jazyka. Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Financování nadstandardních výukových hodin a půlených hodin je z měsíčních příspěvků rodičů. Výuka Angličtiny bude systematicky směřovat k certifikovaným zkouškám Cambridge English po třetí a páté třídě.

Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči. Tento koncept vznikl v roce 2013 na ZŠ J. Železného v Prostějově, kde aktuálně připravují otevření čtvrtého ročníku (viz Třída Prostějov).

Ing. Tomáš Blumenstein
ředitel Svět vzdělání, z. s.

» Archiv