Centrum pro talentovanou mládež

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Lohniského 898/1
Praha 5
152 00


Kontakt

+420 603 442 040

http://www.ctm-academy.cz

Redaktoři

  • Ing. Jeanne Bočková, MBA
  • Bc. Kateřina Tomková

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) nabízí programy pro studenty základních škol a středoškoláky od roku 2010. Je spolupracující organizací The College Board (USA) pro organizaci AP zkoušek v České republice a na Slovensku.

CTM vzniklo na míru studentům, kteří potřebují individuální a flexibilní přístup ke vzdělávání. Naše online řešení poskytuje jedinečnou a inovativní vzdělávací zkušenost všem dětem od druhého stupně základních škol či víceletých gymnázií po maturanty. A to vždy tak, abychom respektovali jejich vlastní učební tempo a chuť se vzdělávat v oboru, který je baví a přitom se výrazně zlepšit v angličtině.

Digitální vzdělávání CTM Online je unikátní a nemá v České republice konkurenci. Studenti, kteří se chtějí vzdělávat v konkrétním oboru nebo se posunout v angličtině, mají u CTM špičkovou péči a individuální přístup. Proto se CTM může pyšnit narůstajícím počtem studentů a neobvykle vysokou mírou úspěšnosti dokončení online kurzů – 90 %.

Většina našich studentů míří po střední škole na ty nejprestižnější univerzity v Čechách i v zahraničí, na různé stáže nebo výměnné pobyty během studia. Proto je pro ně důležité dostat se mezi špičky ve vybraném oboru a v angličtině. Studium na CTM Online tyto dvě věci kombinuje v té nejlepší kvalitě. Každému studentovi se věnuje instruktor, který dohlíží na hladký průběh studia, motivuje a podává zpětnou vazbu. 

Mapa absolventů>>

Studentům se tak dostane špičkové vzdělání v oboru, který je baví a ve kterém chtějí dále pokračovat. Díky zkušenosti s CTM se dostanou k novým akademickým příležitostem. Rádi bychom tyto příležitosti poskytovali co největšímu počtu studentů, a proto jsou pro nás důležité možnosti stipendií, které studentům můžeme nabízet.

Studium u CTM vyhledává každoročně vyšší počet studentů. Nové studenti získáváme nejen díky výborným referencím, ale také díky vzrůstající poptávce po individuálním studiu převyšujícím školní osnovy a informatickém myšlení obecně.

Kurzy CTM se od běžných MOOC kurzů liší extrémně vysokou mírou dokončení. Běžné MOOC kurzy dokončí v průměru 20 % studentů, u kurzů CTM je to 90 %. Je to i díky přidané hodnotě ve formě instruktorské podpory a kvalitě kurzů obecně.

Široká nabídka témat

Nabízíme přes 100 online kurzů v angličtině nejrůznějších zaměření, od matematiky po tvůrčí psaní. Začít doporučujeme jednoduššími kurzy (3 - 6 měsíců) a dopracovat se až do náročných AP online kurzů (trvají 7 až 12 měsíců), které jsou přípravou na složení mezinárodních oborových Advanced Placement zkoušek (obdoba oborové mezinárodní maturity).

Kurzy pro mladší studenty zaberou kolem 2-3 hodin týdně. AP online kurzy mohou vyžadovat i 10 hodin týdně studia. Studenti opravdu proniknou do zvoleného oboru a zároveň si osvojí studium v anglickém jazyce. To pak zúročí při dalším studiu nebo ve své profesní dráze.

Propojujeme formální a neformální vzdělávání. Spolupracujeme se školami, ty využívají kurzy CTM jako doplněk výuky či jako individuální studijní plány pro nadané nebo jako volitelný předmět. I pro studenty ze škol, které nezačleňují CTM do výuky je důležité, aby jejich škola byla s CTM v kontaktu. Už jen kvůli náročnosti studia nebo vzájemné podpoře studenta.

Hlavní zájem studentů je o přírodovědné a technické obory, matematiku a informační technologie, ale také o kurzy makroekonomie, mikroekonomie či psychologie, které nejsou v rozšířené podobě součástí českých středoškolských školních osnov.

Prohlédnout si katalog kurzů>>

Perfektní odborná angličtina

Ať už je téma jakékoli, odborná angličtina provází většinu studentů vysokou školou a pak i profesí. Nejnovější odborné články, výzkumy a literatura je v angličtině, což je oproti střední škole s angličtinou 3x týdně velký rozdíl. Nemluvě o studentech, kteří zamíří studovat do zahraničí nebo na studijní stáž, pro ně bude angličtina klíčová i mimo jejich alma mater. Se CTM Online mohou do odborné angličtiny začít pronikat již žáci od cca 11 let (2. stupeň ZŠ) a na střední škole mít odbornou angličtinu, se kterou mohou pracovat ve výzkumných týmech, snadno číst vědeckou literaturu a vyriovnají se jak vzděláním v oboru tak odbornou angličtinou nejlepším studentům ve světovém měřítku.

Studijní návyky

Plánování času a studijní autonomie, to jsou dvě dovednosti, které rozlišují úspěšné a neúspěšné studenty. Čím dříve si je osvojí, tím snadnější pro ně bude přechod na univerzitu se zcela jiným přístupem k získávání informací a struktuře vyučování.

Schopnost učit se samostatně, pracovat se zdroji a online nástroji, to jsou základní dovednosti pro učení ve 21. století. CTM klade vysoký důraz na tyto složky studia, proto se řadí mezi špičku v digitálním vzdělávání nejen v České republice. 

Nejčastější otázky o online studiu>>


» Archiv