ZŠ Česká Ves

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Makarenkova 414
Česká Ves
790 81


Kontakt

+420 584 428 170
+420 603 388 378

http://www.zsceskaves.cz

Redaktoři

 • Gabriela Janáčiková
 • Mgr. Leona Steigerová

Patříme mezi školy, které se věnují žákům nadaným. Tradičně již několik let se zúčastňujeme celorepublikové soutěže Logická olympiáda.

V tomto školním roce 2016/2017 vznikla na naší škole skupinka, která sdružuje nadané a mimořádně nadané žáky. Skupinku navštěvuje celkem 6 dětí ze 3.–5. třídy. Práce v naší skupince se řídí specifickými požadavky jednotlivých žáků a je založena na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb žáků. Díky spolupráci třídních učitelů žáků mohu plánovat a realizovat takové činnosti, které žáky zaujmou a pomohou naplňovat jejich potřebu poznání. Cílem kroužku je nabídnout těmto dětem širokou škálu činnosti, aby si našly svůj prostor pro rozvoj svého talentu. A jaké úkoly řešíme?

 • IQ test
 • Modelujeme Platónova tělesa
 • Skládáme Kolumbovo vejce
 • Řešíme úlohy „Za pět minut zvoní“ z časopisu Rodina a škola
 • Úlohy z „Matematického klokana“
 • Řešíme sudoku, Test logického myšlení
 • Prěkládáme anglické texty
 • Hrajeme Brainbox „Svět“ a „Matematika v kostce“
 • Test ze čtenářské gramotnosti
 • Řešíme úlohy z Pythagoriády

Mgr. Ivana Hundáková 

Zajímavosti ze Školního klubu a kroužku Šikula

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školní klu 55 žáků. Zaměřila jsem se na environmentální výchovu, pohybové aktivity propojené se znalostmi zdravovědy. Pravidelné odpolední schůzky šikovných ,,klubáků“ probíhaly ve čtvrtek. Letos se nás scházelo osmnáct. Mezi mnoha akcemi a soutěžemi jsme se také zapojili do Korespondenční soutěže, Vaření se zdravou pětkou – Udělej radost svačinkou, Táhneme za jeden provaz. Akci předcházela návštěva Záchranné služby v Jeseníku a profesionálních hasičů. Oblíbená jarní etapa Flóra v Olomouci byla ohrožena. Tak jak to v našem kraji bývá – u nás sníh, v Olomouci jaro. Nakonec se Den Země opravdu vydařil. V rámci klubových aktivit jsme pracovali na bylinkové zahrádce, sportovali v areálu školy. Plánuji zahájit činnost kroužku zaměřeného na deskové hry pro žáky prvního i druhého stupně.

Gabriela Janáčiková
vychovatelka ve školním klubu
V České Vsi, 6. 12. 2017

» Archiv