Gymnázium Žatec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentská 1075
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 592

http://www.gymnaziumzatec.cz

Redaktoři

  • Mgr. Kamila Kuffová
  • PaedDr. Miroslav Řebíček

Zakládáme si na tom, že se naše škola každoročně zaměřuje na všestranný rozvoj žáků a na podporu talentovaných žáků. Proto jsme se snažili – koronaviru navzdory – o naše žáky pečovat i v tak podivném roce, jakým rok 2021 bezesporu byl.

Jakmile jsme v září 2020 vstoupili společně se žáky do školy, jeli jsme na plný plyn, což se nám vyplatilo, a na říjnové uzavření škol jsme byli připraveni. Jsme pyšní na to, jak jsme žáky velice rychle zaškolili v programu Microsoft Teams a zahájili jsme on-line výuku na jednotné platformě.

Než se školy zavřely, začali jsme prvním rokem v primě vyučovat jako povinný předmět FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování, z čehož máme velkou radost a postupně rozšiřujeme počet pedagogů, kteří FIE vyučují.

Vloni jsme zavedli povinné ročníkové práce pro septimu a 3. ročník. Tato aktivita se nám velice osvědčila, naši žáci se opět přihlásili do SOČ. On-line proběhlo okresní i krajské kolo, Právě v krajském kole naši žáci slavili úspěchy – získali dvě 1. místa a tři 2. místa. I při distanční výuce naši žáci skvěle obstáli.

Jako každý rok fungoval i letos klub deskových her – sice v omezeném provozu dle epidemiologické situace – ale hráli jsme. Tento klub je na naší škole již od roku 2007 a stále je hojně navštěvován.

Již popáté jsme otevřeli kroužek robotiky, ve kterém žáci pracují se stavebnicí Lego Mindstorms. V robotice se ale bohužel pracovalo jen v září 2020.

IQ koutek, který jsme ve škole před pěti lety vytvořili, neustále doplňujeme novými hlavolamy.

Několik let využíváme program ZAV a učíme naše žáky psát všemi deseti, neboť máme pocit, že tato dovednost už patří ke gramotnosti žáků.

Naše škola pořádá pravidelně spoustu aktivit, tradičně připravujeme a realizujeme účast talentovaných žáků na řadě soutěží: Logická olympiáda, Lingvistická olympiáda, soutěže organizované MŠMT, matematické a fyzikální soutěže (Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, matematická mezinárodní soutěž Adama Riese). 

Některé soutěže proběhly on-line, některé byly posunuty o rok – například Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu, ve které jsme v červnu 2021 zabodovali a jdeme do listopadového finale.

V oblasti jazyků připravujeme žáky na účast v soutěžích, účastníme se soutěží Angličtinář a Němčinář roku a řady literárních soutěží. Provádíme diferenciaci jazykově nadaných žáků, kteří procházejí rozšířenou výukou cizího jazyka. Pro zájemce pořádáme jazykové kurzy a zahraniční výjezdy. Ty se ale vzhledem k epidemii letos nekonaly.

Na naší škole se žáci mohou přihlásit do Klubu mladého diváka, se kterým vyjíždíme třikrát ročně do Prahy za zajímavými představeními. Zájem studentů je opravdu velký. Bohužel ani jedno divadelní představení KMD se ve školním roce 2020/2021 nepovedlo zrealizovat.

Mgr. Kamila Kuffová
učitelka ČJL-DEJ
V Žatci, 23. 6. 2021

» Archiv