Gymnázium Žatec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentská 1075
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 592

http://www.gymnaziumzatec.cz

Redaktoři

  • Mgr. Kamila Kuffová
  • PaedDr. Miroslav Řebíček

Naše škola se zaměřuje na všestranný rozvoj žáků a podporu žáků talentovaných. Každoročně předkládáme svým žákům širokou nabídku kroužků: deskové hry, mladý žurnalista, šachový kroužek, kroužek pro zájemce o českou gramatiku a literární teorii. Letos jsme nově zavedli kroužek robotiky, kde žáci pracovali se stavebnicí Lego Mindstorms. Kroužek je mezi žáky velmi oblíbený a bude pokračovat v následujícím roce.

Letošní novinkou bylo také zavedení IQ koutku. Nakoupili jsme různé hlavolamy, které jsme umístili na chodbě a žáci je během přestávek řeší. Tento projekt se setkal s velkým nadšením a u hlavolamů je stále plno. I tuto aktivitu budeme dále rozvíjet. Novou aktivitou letošního roku byly dvě čtenářské soutěže – Znáte svět Harryho Pottera? a Knihy J. R. R. Tolkiena, obě měly u žáků velkou odezvu.

Naše škola pořádá spoustu pravidelných aktivit, tradičně připravujeme a realizujeme účast talentovaných žáků na řadě soutěží: Logická olympiáda, soutěže organizované MŠMT, matematické a fyzikální soutěže (Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, matematická mezinárodní soutěž Adama Riese, Jáma lvová). Každoročně se účastníme Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu, Eurorebusu a dalších soutěží. Naši žáci se zapojují se svými pracemi do SOČ a pravidelně postupují do vyšších kol soutěže.

V oblasti jazyků připravujeme žáky na účast v soutěži Puškinův památník, účastníme se soutěží Angličtinář a Němčinář roku a řady literárních soutěží – letos nově soutěže Nebojte se Polednice, kterou naši studenti vyhráli. Provádíme diferenciaci jazykově nadaných žáků, kteří procházejí rozšířenou výukou cizího jazyka. Pro zájemce pořádáme jazykové kurzy a zahraniční výjezdy.

Na naší škole se žáci mohou přihlásit do Klubu mladého diváka, se kterým vyjíždíme třikrát ročně do Prahy za zajímavými představeními.

V neposlední řadě v hodinách občanské výchovy jsou naši studenti zvyklí zapojovat se do projektu Já občan, díky kterému se povedlo zrealizovat několik zajímavých studentských nápadů – budky pro ptáky, hraní divadla v mateřské školce, pomáhání seniorům apod.

Mgr. Kamila Kuffová
učitelka ČJL-DEJ
V Žatci, 25. 7. 2017

» Archiv