Gymnázium Žatec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentská 1075
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 592

http://www.gymnaziumzatec.cz

Redaktoři

  • Mgr. Kamila Kuffová
  • PaedDr. Miroslav Řebíček

Naše škola se zaměřuje na všestranný rozvoj žáků a na podporu žáků talentovaných. Každoročně předkládáme svým žákům širokou nabídku kroužků: deskové hry, mladý žurnalista, šachový kroužek, piškvorky, kroužek pro zájemce o českou gramatiku a literární teorii. V letošním roce jsme se věnovali také tanci a společenskému chování a pro žáky kvarty jsme uspořádali Předtaneční kurz, který sklidil velký úspěch.

V loňském roce jsme zavedli kroužek robotiky, ve kterém žáci pracují se stavebnicí Lego Mindstorms. Letos v červnu jsme se s tímto kroužkem zúčastnili Robotického dne v Praze, byl to 15. ročník mezinárodní soutěže robotiky. Akce studenty nadchla natolik, že v příštím roce již nechtějí stavět roboty jen z Lega, ale povýšíme úroveň a bude se programovat Arduino. I další loňská novinka – IQ koutek – sklízí své ovoce a během letošního roku se repertoár hlavolamů na chodbách opět rozrostl.

Naše škola pořádá spoustu pravidelných aktivit, tradičně připravujeme a realizujeme účast talentovaných žáků na řadě soutěží: Logická olympiáda, soutěže organizované MŠMT, matematické a fyzikální soutěže (Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, matematická mezinárodní soutěž Adama Riese, Jáma lvová). Každoročně se účastníme Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu, Eurorebusu a dalších soutěží. Naši žáci se zapojují se svými pracemi do SOČ a pravidelně postupují do vyšších kol soutěže.

V oblasti jazyků připravujeme žáky na účast v soutěži Puškinův památník, účastníme se soutěží Angličtinář a Němčinář roku a řady literárních soutěží. Provádíme diferenciaci jazykově nadaných žáků, kteří procházejí rozšířenou výukou cizího jazyka. Pro zájemce pořádáme jazykové kurzy a zahraniční výjezdy.

Na naší škole se žáci mohou přihlásit do Klubu mladého diváka, se kterým vyjíždíme třikrát ročně do Prahy za zajímavými představeními.

V neposlední řadě v hodinách občanské výchovy jsou naši studenti zvyklí zapojovat se do projektu Já občan, díky kterému se povedlo zrealizovat několik zajímavých studentských nápadů – budky pro ptáky, hraní divadla v mateřské školce, pomáhání seniorům apod.

Mgr. Kamila Kuffová
učitelka ČJL-DEJ
V Žatci, 2. 7. 2018

» Archiv