Gymnázium Žatec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentská 1075
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 592

http://www.gymnaziumzatec.cz

Redaktoři

  • Mgr. Kamila Kuffová
  • PaedDr. Miroslav Řebíček

Naše škola se každoročně zaměřuje na všestranný rozvoj žáků a na podporu žáků talentovaných. V letošním školním roce jsme začali spolupracovat s Centrem pro talentovanou mládež, z. s. Uspořádali jsme během školního roku několik setkání pro rodiče a žáky a výsledkem je, že v novém školním roce 2019/2020 se několik žáků zapojí. Další novinkou je, že jsme v dubnu 2019 měli ve škole tzv. ochutnávku Feuersteinovy metody a v novém školním roce 2019/2020 bude naše kolegyně tuto metodu učit jako nepovinný předmět, zájem je opravdu velký.

Dále každoročně předkládáme svým žákům širokou nabídku kroužků: deskové hry, mladý žurnalista, šachový kroužek, piškvorky, kroužek pro zájemce o českou gramatiku a literární teorii. I v letošním roce jsme se věnovali také tanci a společenskému chování a pro žáky kvarty, kvinty a 1. ročníku jsme uspořádali Předtaneční kurz, který sklidil velký úspěch.

Již třetím rokem máme kroužek robotiky, ve kterém žáci pracují se stavebnicí Lego Mindstorms a nově i s Arduinem. Letos v červnu jsme se s tímto kroužkem zúčastnili již podruhé Robotického dne v Praze, byl to 16. ročník mezinárodní soutěže robotiky. Nesoutěžili jsme jen s Legem Mindstorms, ale i s roboty stavěnými v Arduinu. IQ koutek funguje také třetím rokem, neustále rozšiřujeme počet hlavolamů. Hlavolamy jsou volně k dispozici na chodbě a žáci si během přestávek u nich zkouší své schopnosti.

Naše škola pořádá pravidelně spoustu dalších aktivit, tradičně připravujeme a realizujeme účast talentovaných žáků na řadě soutěží: Logická olympiáda, soutěže organizované MŠMT, matematické a fyzikální soutěže (Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, matematická mezinárodní soutěž Adama Riese). Dále se každý rok účastníme Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu, Eurorebusu a dalších soutěží.

Naši žáci se zapojují se svými pracemi do SOČ a pravidelně postupují do vyšších kol soutěže. Letos, stejně jako vloni, jsme se probojovali do celostátního kola.

V oblasti jazyků připravujeme žáky na účast v soutěžích, účastníme se soutěží Angličtinář a Němčinář roku a řady literárních soutěží. Provádíme diferenciaci jazykově nadaných žáků, kteří procházejí rozšířenou výukou cizího jazyka. Pro zájemce pořádáme jazykové kurzy a zahraniční výjezdy. Letos jsme se nově zapojili do projektu Edison a máme rozjednaný Erasmus+.

Na naší škole se žáci mohou přihlásit do Klubu mladého diváka, se kterým vyjíždíme třikrát ročně do Prahy za zajímavými představeními. Zájem studentů je opravdu velký.

V neposlední řadě v hodinách občanské výchovy jsou naši studenti zvyklí zapojovat se do projektu Já občan, díky kterému se povedlo zrealizovat několik zajímavých studentských nápadů.

Mgr. Kamila Kuffová
učitelka ČJL-DEJ
V Žatci, 10. 6. 2019

» Archiv