Gymnázium Žatec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentská 1075
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 592

http://www.gymnaziumzatec.cz

Redaktoři

  • Mgr. Kamila Kuffová
  • PaedDr. Miroslav Řebíček

Prioritou naší školy je podporovat žáky ve všestranném rozvoji. Vyhledáváme nadané žáky, individuálně se jim věnujeme a podporujeme je.

Již čtvrtým rokem máme do výuky nižšího gymnázia zařazenu Metodu instrumentálního uvědomování, ve které nadále pokračujeme.  Zároveň už počtvrté naši žáci 3. ročníku a septimy píší ročníkovou práci. Tato aktivita se nám velice osvědčila, mnozí žáci se následně hlásí do SOČ, z jejich úspěchů máme radost.

Novinkou posledních dvou let je zapojení našeho gymnázia do projektu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - The Duke of Edinburgh’s Award), ve kterém jsme sice stále ještě nováčky, ale máme spoustu zapojených žáků, kteří plní bronzovou úroveň. Líbí se nám, že je tak vedeme k pravidelnému seberozvoji a k dobrovolnictví.

Dále mohou žáci na naší škole získat certifikát FCE, tuto nabídku hojně využívají.

Poslední novinkou je získání akreditace Erasmus+, čeká nás mobilita se žáky do Švédska.

Dále každoročně předkládáme svým žákům tradiční nabídku kroužků:

deskové hry, šachový kroužek, piškvorky, robotiku.

Již přes deset let máme školní noviny, redakci si vedou sami žáci.

IQ koutky, které máme v každém patře školy, neustále doplňujeme novými hlavolamy. Ty jsou volně k dispozici na chodbě a žáci si během přestávek u nich zkouší své schopnosti.

Každoročně podporujeme žáky v soutěžích: Logická olympiáda, Lingvistická olympiáda, soutěže organizované MŠMT, matematické a fyzikální soutěže (Klokan, Pythagoriáda.

Dále se každý rok účastníme Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu, Paměti národa, Eurorebusu a dalších soutěží.

V oblasti jazyků připravujeme žáky na účast v soutěžích,

účastníme se soutěží Angličtinář a Němčinář roku a řady literárních soutěží. Provádíme diferenciaci jazykově nadaných žáků, kteří procházejí rozšířenou výukou cizího jazyka. Pro zájemce pořádáme jazykové kurzy a zahraniční výjezdy.

Letitou oblíbenou aktivitou je Klub mladého diváka, se kterým vyjíždíme třikrát ročně do Prahy za zajímavými představeními.

Mgr. KamilaKuffová
učitelka ČJL - DEJ - MIU
V Žatci, 12. března 2024

» Archiv