Gymnázium Žatec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentská 1075
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 592

http://www.gymnaziumzatec.cz

Redaktoři

  • Mgr. Kamila Kuffová
  • PaedDr. Miroslav Řebíček

Naše škola se každoročně zaměřuje na všestranný rozvoj žáků a na podporu žáků talentovaných.  Kromě tradičních aktivit jsme v letošním školním roce 2019/2020 zavedli tři novinky.

Začali jsme vyučovat jako nepovinný předmět FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování, od příštího školního roku budeme mít tento předmět dokonce jako povinný.

Druhou novinkou bylo zavedení ročníkových prací pro septimu a 3. ročník. Tato aktivita se nám velice osvědčila, několik studentů se se svou prací přihlásilo do SOČ. Navzdory koronaviru proběhlo okresní I krajské kolo a naši studenti postoupili do celorepublikového finále. Z toho máme opravdu velkou radost.

Třetí novinkou bylo, že jsme se jako škola přihlásili do Lingvistické olympiády a naše studenty opravdu zaujala. 

Zajímavou akcí letošního školního roku bylo vydání almanachu Ad astra. Almanach vydáváme každých pět let, letos se věnuje úspěšným bývalým absolventům naší školy. Zároveň jsme se letos stali školou spolupracující s UJEP.

Dále každoročně předkládáme svým žákům širokou nabídku kroužků: deskové hry, šachový kroužek, piškvorky. 

Již čtvrtým rokem máme kroužek robotiky, ve kterém žáci pracují se stavebnicí Lego Mindstorms a nově i s Arduinem. Vzhledem ke koronavirové pandemii byly pozastaveny soutěže, takže jsme letos vynechali Mezinárodní soutěž v robotice.

IQ koutek, který funguje take už čtvrtým rokem, neustále doplňujeme novými hlavolamy. Ty jsou volně k dispozici na chodbě a žáci si během přestávek u nich zkouší své schopnosti. 

Naše škola pořádá pravidelně spoustu dalších aktivit, tradičně připravujeme a realizujeme účast talentovaných žáků na řadě soutěží: Logická olympiáda, soutěže organizované MŠMT, matematické a fyzikální soutěže (Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, matematická mezinárodní soutěž Adama Riese). 

Dále se každý rok účastníme Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu (letošní krajské kolo bylo přesunuto až na září 2020), Eurorebusu a dalších soutěží.

V oblasti jazyků připravujeme žáky na účast v soutěžích, účastníme se soutěží Angličtinář a Němčinář roku a řady literárních soutěží. Provádíme diferenciaci jazykově nadaných žáků, kteří procházejí rozšířenou výukou cizího jazyka. Pro zájemce pořádáme jazykové kurzy a zahraniční výjezdy. 

I letos máme rozjednaný Erasmus+, ale uvidíme, co se podaří zrealizovat, koronavirus samozřejmě zastavil i tuto aktivitu.

Na naší škole se žáci mohou přihlásit do Klubu mladého diváka, se kterým vyjíždíme třikrát ročně do Prahy za zajímavými představeními. Zájem studentů je opravdu velký.

V neposlední řadě v hodinách občanské výchovy jsou naši studenti zvyklí zapojovat se do projektu Já občan, díky kterému se povedlo zrealizovat několik zajímavých studentských nápadů.

Mgr. Kamila Kuffová
učitelka ČJL-DEJ
V Žatci, 18. 6. 2020

» Archiv