Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Žižkova 980/55
Brno, Veveří
616 00


Kontakt

+420 549 122 011
+420 549 122 063

http://www.gml.cz

Redaktoři

  • Mgr. Roman Podlena

Jsme gymnázium osmileté (s rozšířenou výukou německého jazyka), šestileté bilingvní (francouzské) a standardní čtyřleté. Máme více než 850 studentů v 28 třídách. Snažíme se studenty vzdělávat v celé šíři vzdělávacího spektra všeobecného středoškolského vzdělávání, vzděláváme a vychováváme studenty i mimoškolně, podporujeme rozvoj nadaných studentů, ale současně podporujeme i studenty, kteří mají s nějakou látkou nebo předmětem potíže. Snažíme se o to, aby škola byla studentům při jejich studiu pomocníkem a partnerem.

Nadané studenty podporujeme individuálním přístupem ve výuce, podporou jejich mimoškolních aktivit jako jsou různé soutěže a olympiády. Ve školním roce 2016/2017 jsme opět, mimo jiné, otevřeli dva semináře Logiky, seminář Robotiky a kroužek Robotiky a kroužek šachu.

Naši studenti se zúčastnili řady zajímavých exkurzí (Temelín, Mauthausen a Linz, Slavonice, atomový kryt v Brně, Ústavní soud, laboratoře Ústavu fyziky materiálů ČSAV, Městské divadlo Brno, geografická exkurze na Bobravu, VIDA Centrum, brněnské planetárium, terénní exkurze do oblasti Moravského krasu) a přednášek a konferencí (projekt 100 vědců do středních škol, Sokrates, Ukrajina–Rusko, Vietnam – brána do Indočíny, Kluci jsou z Marsu a Holky z Venuše, Počítačové simulace ve fyzice, O státním rozpočtu a státním dluhu, Finanční gramotnost, Rakovina prsu, Sexuální výchova, Bezpečnostní situace ve světě, o československých legiích za 1. světové války, Zdravý životní styl, projekt AV ČR Člověk, Země, Vesmír), studovali CTY a účastnili se předmětových olympiád a různých soutěží – pIšQworky, Logická olympiáda, Bobřík informatiky, Náboj, Robosoutěž, Fotograf GML, Code week, celostátní kolo přeboru v šachu, Robotiáda, recitační soutěž Dětská scéna, Jugend debattiert international, matematický Klokan, AMAVET – a projektů (vzdělávacích, divadelních, ekologických) a dalších aktivit (dějepisné výpravy, Festival francouzského filmu, Bohemistický den na GML, Den offline, mezinárodní šetření PISA, festival studentského frankofonního) a mezinárodních pobytů a výměn (Rakousko, Německo, Francie, Anglie, Španělsko).

Naši pedagogové se zúčastnili řady konferencí (Konference učitelů matematiky v Pardubicích, Konference ILC učitelů AJ, Počítač ve škole), projektů (Informatikáři informatikářům, 100 vědců do středních škol, N-trophy ‘přírodní vědy’, projekt AV ČR Člověk, Země, Vesmír) a školení (Škola učitelů informatiky pořádaná MFF UK v Lipnici nad Sázavou, Robotický seminář na ČVUT a řada dalších).

Realizovali jsme různé projekty (nebo jsme se spolupodíleli) – Užití multimedií ve výuce na základních a středních školách, Informatikáři informatikářům, Mobilní laboratoř přírodovědných předmětů, Věci Rés a další.

Více informací najdete na webu školya v sekci Úspěchy a Aktuality.

Mgr. Roman Podlena
pedagog, metodik a koordinátor ICT
V Brně, 16. 9. 2017

» Archiv