Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Žižkova 980/55
Brno, Veveří
616 00


Kontakt

+420 549 122 011
+420 549 122 063

http://www.gml.cz

Redaktoři

  • Mgr. Roman Podlena

Jsme gymnázium osmileté (s rozšířenou výukou německého jazyka), šestileté bilingvní (francouzské) a standardní čtyřleté. Máme více než 850 studentů v 28 třídách. Snažíme se studenty vzdělávat v celé šíři vzdělávacího spektra všeobecného středoškolského vzdělávání, vzděláváme a vychováváme studenty i mimoškolně, podporujeme rozvoj nadaných studentů, ale současně podporujeme i studenty, kteří mají s nějakou látkou nebo předmětem potíže. Snažíme se o to, aby škola byla studentům při jejich studiu pomocníkem a partnerem.

Nadané studenty podporujeme individuálním přístupem ve výuce, podporou jejich mimoškolních aktivit jako jsou různé soutěže a olympiády. Ve školním roce 2021/2022 jsme opět, mimo jiné, otevřeli seminář Robotiky a kroužek šachu. 

Naši studenti se zúčastnili řady zajímavých, přednášek a konferencí, sportovních a literárních akcí a soutěží.

Z námi pořádaných zmíním pravidelnou soutěž Fotograf GML, každoroční šifrovací soutěž ŠiML a již XXII. ročník Polymnie – školní soutěže v přednesu básní, básniček nebo próz nebo textu dramatického.

Naši studenti se účastnili předmětových olympiád (lingvistická, ekonomická, dějepisná, matematická, z českého jazyka, chemická, ze španělského jazyka, chemická, zeměpisná, biologická, z francouzského jazyka, z anglického jazyka, fyzikální) a překladatelských a dalších soutěží – Překladatelské soutěže Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v různých jazycích, překladatelské soutěže Juvenes Translatores, Dne s překladem na Ostravské univerzitě, soutěž Best in English, Soutěž v angličtině Into the wild with english guide, konverzační soutěže Deutscholympiade, debatní soutěže Jugend debattiert international, konverzační soutěže v AJ a v NJ, debatní soutěže v NJ, dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR, Mathématiques sans Frontières, soutěže v předčítání poezie ve francouzštině a také Středoškolského přeboru jednotlivců v šachu, divadelního festivalu v Pardubicích, soutěže „Společně v Evropě“ a esejistické soutěže „Cena Bronislavy Muellerové“.

Dále se naši studenti zúčastnili (obvykle každoročně) těchto soutěží: Logická olympiáda, pIšQworky, Fyziklání, MaSo, Klokan, Bobřík informatiky, Bystré hlavy, MathRace a mnoha dalších.

Účastníme se nebo organizujeme menší či větší projekty jako a další aktivity (DoFe, Dotkni se vesmíru, dějepisné výpravy, Festival francouzského filmu, Bohemistický den na GML, dílna tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy, mezinárodní šetření PISA, Jsem mladý vědec! pořádanou Akademií věd ČR, divadelní festival v Bělehradu, festival studentského frankofonního divadla, Letní počítačová škola pro studentky na FIT VUT Brno) a mezinárodních pobytů a výměn (Rakousko, Německo, Francie, Anglie, Španělsko, Lichtenštejnsko).

Naši pedagogové se zúčastnili řady konferencí (Konference ILC učitelů AJ, Počítač ve škole), projektů a školení (Škola učitelů informatiky pořádaná MFF UK v Lipnici nad Sázavou, Robotický seminář na ČVUT, Finanční gramotnost).

Více informací najdete na webu školy a v sekcích Úspěchy a Aktuality.

Mgr. Roman Podlena
pedagog, metodik a koordinátor ICT
V Brně, 22. 6. 2022

» Archiv