ZŠ Didaktis, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bzenecká 4226/23
Brno-Vinohrady
628 00


Kontakt

+420 725 694 926

http://www.zsdidaktis.cz

Redaktoři

 • Mgr. Andrea Kalusová
 • Mgr. Marie Kudrová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Nadání žáků je třeba systematicky rozvíjet. Naše škola podporuje vzdělávání intelektově nadaných dětí těmito způsoby: 

 • Sestavujeme individuální rozvojový plán. V rozvojovém plánu jsou nadanému dítěti nastaveny takové vzdělávací cíle, které jsou pro něj dostatečně motivující výzvou.
 • Vytváříme bezpečné prostředí, založené na respektujícím přístupu, srozumitelné komunikaci, funkčních pravidlech chování a podpoře zdravých vztahů ve skupině.
 • U nadaného žáka rozvíjíme také jeho volní vlastnosti, aby své nadání dokázal v budoucnu využít v profesním i osobním životě.
 • Učivo nadaným žákům v rámci učiva daného ročníku obohacujeme a prohlubujeme, abychom se vyhnuli úskalím jejich akcelerace (přeskočení ročníku) – nadané žáky začleňujeme do běžné třídy.
 • Používáme promyšlený systém víceúrovňového hodnocení, které dává nadaným žákům reálnou možnost zažívat ve škole úspěch.
 • Pracujeme se vzdělávacími materiály nakladatelství Didaktis, které jsou vhodné pro práci s rozumově nadanými.
 • Nadaným z jednotlivých ročníků připravujeme dopolední blok Koumák, kde se setkávají žáci stejného věku a dostávají řadu impulsů, výzev a úkolů pro všestranný rozvoj jejich logického myšlení. Součástí tohoto bloku je i účast na výstavách, exkurze a vzdělávací programy.
 • Do výuky zařazujeme bloky pro nadané, v nichž spojujeme žáky s diagnostikovaným nadáním z více ročníků.
 • V odpoledním čase pořádáme v naší škole řadu zájmových kroužků, ve kterých nadané děti mohou rozvíjet svá specifická nadání.
 • V prostorách naší školy se pravidelně koná pod záštitou Mensy rovněž Klub nadaných dětí.
 • Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou na ulici Kohoutova
 • Ve školním roce 2021-2022 jsme uskutečnili řadu aktivit a do života uvedli několik projektů, které podpořily rozvoj (nejen) intelektově nadaných dětí z naší školy i mimo ni.

Škola se zaměřuje na výuku skupinovou, kooperativní i na individuální rozvoj, např. osobními projekty. Třídní učitelé v případě potřeby využívali konzultaci s garantem péče o nadané. Využívány byly i studijní materiály a pomůcky pro děti, jejich nabídka se letos významně rozrostla a doplnila.

Další možnost rozvoje poskytuje výuka pod pojmem Koumák (42 dětí 1.-5. ročníku), jehož koncepce byla letos upravena tak, aby byla mezi ročníky lepší návaznost.

V Koumákovi měla největší úspěch stavební výzva Věže. Po prozkoumání principů výškových staveb na věžích z celého světa děti "založily firmu", která měla postavit co nejvyšší věž. Musely však pracovat s omezenými materiálovými, lidskými a časovými zdroji.

Týmy rychle přicházely na to, že:

 1. když chybí čas, je nutná spolupráce úplně všech,
 2. když schází materiál, je potřeba změnit technologii stavby a
 3. pokud se věž hroutí, pomůže myslet na fyzikální zákony.

Každý ročník měl k dispozici jiný materiál, a tak nám tu během 2 týdnů postupně vznikalo 10 staveb. Samy děti tuto aktivitu vyhodnotily jako letos "nejnáročnější, nejzajímavější, nejnapínavější, nejpoučnější, nejzábavnější a nejvíce týmovou".

Pro rodiče nadaných žáků byla uspořádána přednáška, tzv. Koumácká kavárna, zaměřená na rozvoj žáků ve školním i domácím prostředí, setkala se s úspěchem a bylo v ní zodpovězeno velké množství dotazů. Někteří z nich využívali konzultace i v následujících měsících.

Napříč ročníky proběhl plošný screening na identifikaci nadání INVENIO. Rodičům dětí s nadprůměrnými výsledky bylo doporučeno cílenější vyšetření v PPP. V nově vyvíjených testech jsme byli pilotní školou. První třídy pracují v programu FSS MU Matematicky nadaný prvňáček.

Z JCMM jsme získali certifikát Jsme nadaní, který je garancí systematické péče o nadané v naší škole. Je s ním spojeno dlouhodobé zapůjčení materiálů pro nadané v hodnotě 15 tisíc korun.

Žákům nadaným i mimořádně nadaným je nabízena v případě potřeby intervence ze strany školního psychologa, popřípadě speciálního pedagoga.

Odpolední Klub nadaných dětí (dále KND) je zařazen do sítě KND při Mensa ČR. Ve školním roce 2021/2022 jej navštěvovalo 22 dětí 1.-3. ročníku.

V KND si děti vyzkoušely fyzické divadlo i latinskoamerické tance, pracovaly s šiframi, binárním kódem a únikovou místností, setkaly se s dravými ptáky i canisterapeutickými psy, vytvořily vědecké hypotézy a ověřily je několika pokusy s chemií z kuchyně, hrály spolu logické i strategické hry, zkoumaly historii malování na tělo a mnoho dalšího.

Mgr. Andrea Kalusová
ředitelka školy
V Brně, 17. 10. 2022

» Archiv