Purkyňovo gymnázium, Strážnice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykova č.p. 379
Strážnice
696 62


Kontakt

+420 518 332 106
+420 518 332 105

http://www.gys.cz

Redaktoři

 • PhDr. Alexandra Bahulová

Naše škola se zaměřuje na podporu talentovaných žáků. Vyhledáváme a nabízíme žákům příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se účastní různých nejen oborových soutěží, přehlídek a akcí, ve kterých dosahují umístění v krajských i celostátních kolech.

Ve školním roce 2017/2018 mělo Purkyňovo gymnázium celkem 12 tříd a 337 žáků. Naše škola se zaměřuje na podporu přírodovědného, jazykového vzdělávání a talentovaných žáků. Vyhledáváme a nabízíme žákům příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se účastní různých nejen oborových soutěží, přehlídek a akcí, ve kterých dosahují umístění v krajských i celostátních kolech.

V letech 2013–2018 jsme realizovali projekt Ing. Leoše Novotného – ÚSPĚCH SE MUSÍ ODPRACOVAT, který sloužil k motivaci a osobnímu rozvoji našich žáků. Vítězové byli odměněni finanční částkou, kterou věnovali do svého osobního rozvoje.

Každoročně byl tento projekt zajištěn částkou 450 tis. Kč. Mezi oceněné žáky a učitele bylo rozděleno během pěti let 2 250 000 Kč. Tato částka se každoročně dělila mezi 15 žáků v pěti kategoriích a 3 učitele. Žáci získávali body během celého školního roku za studijní výsledky, organizování mimořádných školních i mimoškolních aktivit, práci v Ekoškole, za umístění v soutěžích a olympiádách, mimořádné jazykové znalosti a další aktivity. Body jim přidělovali i jejich třídní učitelé a spolužáci. Uvědomili si tak, že ÚSPĚCH se musí opravdu odpracovat a nic v životě není zadarmo. Ti, kteří se umístili na prvním místě, získali částku 35 tis. Kč, na 2. místě 25 tis. Kč, na 3. místě 15 tis. Kč. Tyto peníze mohli použít pouze na jakékoliv náklady spojené se vzděláváním – např. studijní pobyty, studijní literaturu, technické vybavení. Soutěž motivovala žáky k dosažení co nejlepších studijních výsledků a k dalšímu osobnímu rozvoji. Během minulých pěti let si někteří žáci splnili svá přání například návštěvou švýcarského Cernu, účastí na jazykových kurzech v Anglii, na Maltě, ve Skotsku a zakoupením lepších a výkonnějších počítačů, studijní literatury atd. Za dobu trvání projektu bylo oceněno celkem 75 žáků a 15 učitelů.

Každoročně se také účastníme Logické olympiády. Ve škole pravidelně probíhá v lednu testování žáků prvního ročníku čtyřletého i osmiletého studia. Ve škole pracuje Klub deskových her a Šachový klub.

Podporujeme také jazykově nadané žáky, připravujeme je k získání FCE, v minulém školním roce získalo certifikát 6 žáků. Ve školním roce 2017/2018 každá předmětová komise zorganizovala akci pro talentované žáky nižšího gymnázia.

Nadané žáky zapojujeme do SOČ, do předmětových olympiád a různých soutěží, poskytujeme individuální přístup k žákům – příprava na olympiády a soutěže. Učitelé se účastní akcí a seminářů, které se týkají práce s talentovanými dětmi. Ve škole pracuje koordinátorka pro práci s talentovanými žáky.

Spolupráce s JCMM

Naše škola je zapojena do projektu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu mládeže, které je zaměřeno na podporu nadaných studentů. Projekt podporuje vzdělání v přírodovědných, technických i humanitních oborech a motivuje studenty k vědecké činnosti a praktickému využití znalostí. V současné době jsou zařazeny dvě studentky do Programu podpory nadaných studentů.

Spolupracujeme s Centrem talentované mládeže, online kurzy, na které získali od centra stipendium 5000 Kč. Úspěšně absolvovali dva žáci.

Zapojení školy do mezinárodních projektů

Škola je již od 2006 roku zapojena do mezinárodního programu Ekoškola (Eco-schools) a je držitelem prestižního mezinárodního titulu Ekoškola – až do roku 2020.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Strážnické gymnázium se od loňského školního roku zapojilo do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), což je globální vzdělávací program a u nás ve škole je do něho zapojeno mnoho studentů stali jsme se místním centrem DofE Award, 17 absolventů bronzové úrovně si převzalo 1. prosince 2017 certifikáty a odznaky v Českém muzeu hudby v Praze. Někteří z nich pokračují v plnění stříbrné úrovně. Počet aktivně zapojených účastníků:

 • Bronzová úroveň – 9 účastníků
 • Stříbrná úroveň – 22 účastníků

Projekty pro práci s talenty, spolupráce s VŠ

 • JCMM – zapojení do aktivit, T exkurze, SOČ, N trophy Spolupráce s Park Cambride Exam Centre – jazykové certifikáty
 • Spolupráce s Masarykovou univerzitou – Bioskop, odborné přednášky
 • Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Karlovy university Praha , ČVUT Praha (konference Stretech)
 • Odborné exkurze a vzdělávací akce – VIDA Brno, Pevnost poznání Olomouc, Projektové dny – specializovaná výuka
 • Ekoškola
 • GYVA – gymnaziální výtvarná akademie

Odborné semináře a akce na VŠ

V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ se žáci naší školy pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných Masarykovy univerzity v Brně.

Letos se zúčastnili studenti kvinty, septimy a 3. ročníku ve výukovém centru Bioskop Masarykovy univerzity jednodenního kurzu s názvem DNA atelier (11. 6. 2018) a Plasty kolem nás (1. 6. 2018). V rámci Týdne vědy a techniky dvě studentky 3. A vystoupily s přednáškou na téma Save the jungle with Rimbona konferenci Vědění mladým na Univerzitě Pardubice.

6. června 2018 se studentky septimy a 3. A představily v posterové sekci na odborné konferenci na ČVUT v Praze StreTech 2018.

Aktivity žáků

Žáci se pravidelně účastní SOČ, předmětových olympiád z cizích jazyků a českého jazyka, z biologie, chemie, fyziky, dějepisu a zeměpisu. V těchto olympiádách dosahují výborných výsledků a jsou pravidelnými účastníky krajských kol. např.:

 • SOČ – 2. místo v krajském kole – obor 13 – účast v celostátním kole – 5. místo
 • 2. místo v celostátní soutěži anglických prezentací společnosti LINGEA
 • 2. místo v krajském kole Dějepisné soutěže gymnázií – postup do celostátního kola
 • 3. místo v soutěži Čarovné barvy země
 • 1. místo v krajském kole Olympiáda v angličtině kategorie II.B
 • 2. místo celostátním kole Olympiáda v angličtině kategorie II.B
 • 5. místo v krajském kole Olympiáda v německém jazyce – kat. III A
 • 9. místo v krajském kole Olympiáda v německém jazyce – kat. II.B
 • 2. místo v krajském kole Olympiáda v ruském jazyce – kat. SŠ I
 • 4. místo v krajském kole Olympiáda v ruském jazyce – kat. SŠ II
 • 9. místo v krajském kole Olympiáda z chemie kat. D
 • 3. místo v krajském kole Zeměpisná olympiáda – kat. A
 • 1. a 3. místo v krajském kole Přírodovědný klokan
 • 3. místo v krajském kole soutěže Zlatý list
 • 5. místo v krajském kole Turnaj v šachu středních škol
 • 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiáda – kategorie E
 • účast v celostátním kole Kodu Cup – prezenční finále – 9. místo
 • Kraj pro bezpečný internet – 1. místo v kraji, postup do celostátního kola
 • Chemquest – účast v celostátním finále mezi 10 týmů z celé republiky
 • 3. místo v CELOSTÁTNÍM KOLE soutěže EUROREBUS
PhDr. Jaroslava Večeřová
ředitelka školy
Ve Strážnici, 4. 10. 2018

» Archiv