Purkyňovo gymnázium, Strážnice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykova č.p. 379
Strážnice
696 62


Kontakt

+420 518 332 106
+420 518 332 105

http://www.gys.cz

Redaktoři

 • PhDr. Alexandra Bahulová

Naše škola se zaměřuje na podporu talentovaných žáků. Vyhledáváme a nabízíme žákům příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se účastní různých nejen oborových soutěží, přehlídek a akcí, ve kterých dosahují umístění v krajských i celostátních kolech.

Ve školním roce 2019/2020 mělo Purkyňovo gymnázium celkem 12 tříd a 342 žáků. Naše škola se zaměřuje na podporu přírodovědného, jazykového vzdělávání a talentovaných žáků. Vyhledáváme a nabízíme žákům příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se účastní různých nejen oborových soutěží, přehlídek a akcí, ve kterých dosahují umístění v krajských i celostátních kolech. Každoročně se také účastníme Logické olympiády. Ve škole pravidelně probíhá v lednu testování žáků prvního ročníku čtyřletého i osmiletého studia. Ve škole pracuje Klub deskových her, Šachový klub. Podporujeme také jazykově nadané žáky, připravujeme je k získání FCE. Celkem 6 žáků získalo FCE PB.

Nadané žáky zapojujeme do SOČ, do předmětových olympiád a různých soutěží, poskytujeme individuální přístup k žákům – příprava na olympiády a soutěže. Učitelé se účastní akcí a seminářů, které se týkají práce s talentovanýmidětmi. Ve škole pracuje koordinátorka pro práci s talentovanými žáky.

Spolupráce s JCMM

Naše škola je zapojena do projektu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu mládeže, které je zaměřeno napodporu nadaných studentů. Projekt podporuje vzdělání v přírodovědných, technických i humanitních oborech a motivuje studenty k vědecké činnosti a praktickému využití znalostí.

Spolupracujeme s Centrem talentované mládeže. (CTM)

Zapojení školy do mezinárodních projektů

Škola je již od 2006 roku zapojena do mezinárodního programu Ekoškola (Eco- schools) a je držitelem prestižního mezinárodního titulu Ekoškola – až do roku 2020.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil vroce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů ze 140 zemí, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 2000 mladých lidí. Pomoc druhým a všestranný rozvoj osobnosti jsou největším přínosem tohoto programu. Naše škola je místním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu už 4. rokem a máme 25 absolventů bronzové a 7 stříbrné úrovně.

Projekty pro práci s talenty, spolupráce s VŠ

 • JCMM – zapojení do aktivit, T exkurze, SOČ, N trophy Talnet – žáci se zúčastnili kurzu “ Koronavirus, mýty a fakta” CTM – šest žáků se úspěšně zúčastnilo online kurzů
 • Spolupráce s Park Cambridge Exam Centre – jazykové certifikáty Spolupráce s Masarykovou univerzitou – Bioskop, odborné přednášky
 • Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Karlovy university Praha, ČVUT Praha (konference Stretech)
 • Odborné exkurze a vzdělávací akce – VIDA Brno, Pevnost poznání Olomouc, Ostravsko – Svět techniky + Dlouhé stráně
 • Projektové dny – specializovaná výuka Ekoškola
 • GYVA – gymnaziální výtvarná akademie

Odborné semináře a akce na VŠ

 • Žáci se zapojovali více do internetových kurzů Talnetu a T exkurzí na dálku – např. ” Příběh mrtvice”, “ Nanomedicína”
 • V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ se žáci sexty zúčastnili ve výukovém centru Bioskop MU Brno DNA klubu a Chemického klubu.
 • V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ se žáci naší školy pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných Masarykovy univerzity v Brně.

Aktivity žáků

Žáci se pravidelně účastní SOČ, předmětových olympiád z cizích jazyků a českého jazyka, z biologie, chemie, fyziky,dějepisu a zeměpisu. V těchto olympiádách dosahují výborných výsledků a jsou pravidelnými účastníky krajských kol. Např.:

 • Druhé pololetí školního roku bylo silně ovlivněno zavřením škol, kvůli epidemii koronaviru. Tato situace způsobila zrušení nebo výrazné změny v průběhu soutěží, kterých se žáci pravidelně účastní. Přesto naši žáci dosáhli určitých úspěchů.
 • SOČ - krajské kolo - 2. místo, 8. místo, celostátní kolo 13. místo
 • Olympiáda v ruském jazyce - krajské kolo SŠ II - 2. místo - náhradnice do celostátního kola
 • Olympiáda z chemie – 3. a 4. místo okresní kolo, postup do krajského kola, krajské kolo zrušeno
 • Zeměpisná olympiáda – krajské kolo 2. místo, postup do celostátního kola Dějepisná soutěž gymnázií - postup do celostátního kola – 34. místo Dějepisná olympiáda – 1. místo – okresní kolo, krajské kolo zrušeno Kraj pro bezpečný internet - krajské kolo - 2. místo
 • Přebor v šachu – 4. a 5. místo
 • Náboj 2019 – týmové řešení úloh z fyziky – 36. místo v ČR
PhDr. Jaroslava Večeřová
ředitelka školy
Ve Strážnici, 13. 10. 2020

» Archiv