Purkyňovo gymnázium, Strážnice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykova č.p. 379
Strážnice
696 62


Kontakt

+420 518 332 106
+420 518 332 105

http://www.gys.cz

Redaktoři

 • PhDr. Alexandra Bahulová

Naše škola se zaměřuje na podporu talentovaných žáků. Vyhledáváme a nabízíme žákům příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se účastní různých nejen oborových soutěží, přehlídek a akcí, ve kterých dosahují umístění v krajských i celostátních kolech.

V letech 2013–2018 realizujeme projekt Ing. Leoše Novotného „Úspěch se musí odpracovat“, který slouží k motivaci a osobnímu rozvoji našich žáků. Vítězové jsou odměněni finanční částkou, kterou musí věnovat do svého osobního rozvoje. Každoročně je tento projekt zajištěn částkou 450 tis. Kč.

Každoročně se také účastníme Logické olympiády. Ve škole pravidelně probíhá v lednu testování žáků prvního ročníku čtyřletého i osmiletého studia. Ve škole pracuje Klub deskových her. Podporujeme také jazykově nadané žáky, připravujeme je k získání FCE.

Ve školním roce 2016/2017 každá předmětová komise zorganizovala akci pro talentované žáky nižšího gymnázia. Nadané žáky zapojujeme do SOČ, do předmětových olympiád a různých soutěží, poskytujeme individuální přístup k žákům – příprava na olympiády a soutěže. Učitelé se účastní akcí a seminářů, které se týkají práce s talentovanými dětmi.

Spolupráce s JCMM

Naše škola je zapojena do projektu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu mládeže, které je zaměřeno na podporu nadaných studentů. Projekt podporuje vzdělání v přírodovědných, technických i humanitních oborech a motivuje studenty k vědecké činnosti a praktickému využití znalostí.

Program podpory nadaných studentů – budou zařazeny dvě studentky na základě výsledků v soutěžích – 1. místo v celostátním kole SOČ. Dva týmy se letos zapojily i do mezioborové soutěže N trophy.

I letošní nabídka T-exkurzí vyhlášených brněnskými vysokými školami a vědeckými ústavy přes Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) oslovila mnoho studentů našeho gymnázia. Vybraní studenti prvních až třetích ročníků se zúčastnili odborných T exkurzí Biosignály, Molekulární gastronomie, Onkologie, První pomoc, Jak hrát a neprohrát, Morfologie obratlovců a Robotika. Jedna žákyně spolupracovala s PřF MU Brno při tvorbě práce SOČ.

Odborné semináře a akce na VŠ

V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ se žáci naší školy pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných na půdě univerzity. Ve středu 12. června 2017 pořádalo výzkumné výukové centrum Bioskop Masarykovy univerzity jednodenní kurz s názvem DNA atelier, kterého se zúčastnilo 23 studentů 1. a 3. ročníku. Akce probíhala v biologických laboratořích Masarykovy univerzity v Univerzitním Kampusu Bohunice. Biologové se dozvěděli mnoho zajímavého a ověřili si své teoretické znalosti v praxi.

V roce 2015 jsme se stali fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK. V úterý 20. června 2017 se biologové z třetích a prvních ročníků zúčastnili odborné exkurze do Prahy, kde navštívili Přírodovědeckou fakultu UK. Na katedře geologie a paleontologie měli možnost prozkoumat Chlupáčovo muzeum historie Země. Na katedře antropologie a genetiky člověka byl připravený workshop s názvem „Sběratelé kostí“.

Centrum talentované mládeže – do on-line kurzů se zapojili dva studenti. Tým kvarty se zúčastnil i finále 5. ročníku soutěže Chemquest na VŠCHT Praha. Studenti se zapojili do programátorské soutěže KODU CUP. Žáci nižšího gymnázia vytvořili v programu Kodu Game Lab herní aplikace. Do národního nominačního kola byly vyslány tři práce našich žáků, jednoho žáka z tercie porota vybrala jako finalistu do celostátního kola. Velmi úspěšní jsme byli v celostátním kole v Sudoku (3. místo – tým kvarty) a v celostátním přeboru Šachového turnaje družstev (13. místo – tým prima).

Soutěže středoškolských prací Lipka

Škola měla ve finále Soutěže středoškolských prací Lipka dvojité zastoupení. Práce Hodnocení účinku tonalidu na vodní organismy a Zánik Miliových luk vybrala odborná porota do užšího finále, které se konalo v prostorách Krajského úřadu JmK. Na prvním místě se umístila žákyně s prací Zánik Miliových luk a její práce byla ekology velmi kladně hodnocena.

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

V oboru 11 ekonomika a řízení školu výborně prezentovala práce s názvem „Zrcadlová hypotéka“, která získala 1. místo v oblastní přehlídce a 2. místo na kraji a vybojovala také postup do celostátního kola, kde obsadila 13. místo.

Odbornou práci s názvem „Výukové materiály Save the jungle with Rimbo“ zpracovaly dvě studentky (obě 2.A) v oboru 12 tvorba učebních pomůcek. Práce vznikla ve spolupráci se ZOO Hodonín. Výukové materiály vznikly v rámci projektu Help for Jungle, který se snaží pomoc Indonésii. Tento výukový materiál byl využit v indonéských školách a přispěl k rozvoji environmentálních znalostí dětí. Naše škola poskytla v rámci tohoto projektu terénní mikroskop, který byl využit ve výuce v Indonésii. Studentky obsadily celostátní přehlídce vynikající první místo, získaly Cenu Českého svazu vědeckotechnických společností a Cenu děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Aktivity žáků

Žáci se pravidelně účastní SOČ, předmětových olympiád z cizích jazyků a českého jazyka, z biologie, chemie, fyziky, dějepisu a zeměpisu. V těchto olympiádách dosahují výborných výsledků a jsou pravidelnými účastníky krajských kol, např.:

 • Dějepisná olympiáda
  krajské kolo: 8. místo
 • Dějepisná soutěž gymnázií
  krajské kolo: tým – 4. místo, postup do celostátního kola v listopadu 2017
 • Olympiáda v německém jazyce
  krajské kolo, kat. IIIA: – 2. místo
 • Olympiáda v ruském jazyce
  krajské kolo, kategorie ZŠ: – 2. místo, kategorie SŠII: – 6. místo
 • Olympiáda z chemie
  krajské kolo, kategorie D: – 10. místo
 • Olympiáda ze zeměpisu
  krajské kolo, kategorie D: – 7. místo
 • Přírodovědný klokan
  celostátní kolo, kategorie Kadet: – 1. místo
  kategorie Junior: – 1. místo
 • Fyzikální olympiáda
  krajské kolo, kategorie C: – 5. místo
 • Náboj Junior
  mezinárodní kolo: tým – 1. místo
 • Sapere
  krajské kolo: – 1. místo, účast v celostátním kole
 • Finanční gramotnost
  krajské kolo: tým – 5. místo
PhDr. Jaroslava Večeřová
ředitelka školy
Ve Strážnici, prosinec 2017

» Archiv