Purkyňovo gymnázium, Strážnice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykova č.p. 379
Strážnice
696 62


Kontakt

+420 518 332 106
+420 518 332 105

http://www.gys.cz

Redaktoři

  • PhDr. Alexandra Bahulová

Naše škola se zaměřuje na podporu talentovaných žáků. Vyhledáváme a nabízíme žákům příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se účastní různých nejen oborových soutěží, přehlídek a akcí, ve kterých dosahují umístění v krajských i celostátních kolech.

Ve školním roce 2021/2022 mělo Purkyňovo gymnázium celkem 12 tříd a 334 žáků. Výuka je organizována v osmiletém a čtyřletém studijním cyklu. Poskytujeme všeobecné středoškolské vzdělání, naším hlavním cílem je kvalitní a zodpovědná příprava studentů ke studiu na všech typech vysokých škol s důrazem na rozvoj jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání. Vyhledáváme talentované žáky a nabízíme jim příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se účastní různých oborových soutěží, přehlídek a akcí, ve kterých dosahují umístění v krajských i celostátních kolech. Součástí aktivit je i další vzdělávání pedagogických pracovníků a účast v různých projektech. Učitelé se účastní akcí a seminářů, které se týkají práce s talentovanými dětmi. Ve škole pracuje koordinátorka pro práci s talentovanými žáky.

Každoročně ve škole probíhá testování žáků prvního ročníku čtyřletého i osmiletého studia. Zapojujeme se do Logické olympiády. Podporujeme také jazykově nadané žáky, připravujeme je k získání FCE. Celkem 8 žáků loni získalo tento certifikát.

Při práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky využíváme níže uvedené aktivity.

Spolupráce s VŠ, projekt JCMM

Naše škola je zapojena do projektu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu mládeže, které je zaměřeno na podporu nadaných studentů. Talentovaní žáci vypracovávali práce SOČ za podpory JCMM. Žáci vyššího gymnázia se zúčastnili podzimních a jarních T exkurzí na MU Brno, Akademii věd a FNUSA. V rámci spolupráce s VŠ jsme se zúčastnili XIV. ročníku konference StreTech 2022 - Středoškolská Technika, která se konala 1. června 2022 v prostorách Strojírenské fakulty ČVUT v Praze – Dejvicích. Studentské týmy ze středních škol zde prezentovaly práce z celého spektra vědních oborů – od humanitních až po technické.

Zapojení školy do projektů

V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ se žáci naší školy pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných MU v Brně. Letos se žáci 2. ročníků zúčastnili ve výukovém centru Bioskop MU Brno kurzu Krev – esence života. Do projektu FNUSA Brno HOBIT byly zapojeny třídy kvarta a kvinta, ambasador projektu organizoval odborné přednášky na škole a testování žáků. Získali jsme stříbrné ocenění. Naše škola je zapojena do programu DoFE už šestým rokem a máme absolventy bronzové a stříbrné úrovně.

Odborné exkurze a vzdělávací akce

V školním roce se uskutečnily odborné exkurze (VIDA Brno, Pevnost poznání Olomouc, Ostravsko – Svět techniky, botanická exkurze CKO Bílé Karpaty) a výměnné pobyty do Slovinska a poznávací zájezd Anglie.

Zapojení do SOČ, předmětových olympiád a soutěží

Žáci se pravidelně účastní SOČ, předmětových olympiád z cizích jazyků a českého jazyka, z matematiky, biologie, chemie, fyziky, dějepisu a zeměpisu. V těchto olympiádách dosahují výborných výsledků a jsou pravidelnými účastníky krajských kol. Na škole organizujeme okresní kola olympiád z chemie a dějepisu. V letošní Středoškolské odborné činnosti Vilém Jančík (4. A) vypracoval v oboru chemie práci na téma „Příprava a charakterizace oxidických materiálů za využití spalovací techniky“ a v oboru zdravotnictví studentka Aneta Kuchynková (2. A) soutěžila s prací na téma „Výskyt, rozměry a tvar foramen supratrochleare na pažních kostech z kostnic“. Oba zvítězili v okresním kole a byli úspěšní v krajském kole. Experimentální část práce studenti vypracovávali v laboratořích Masarykovy univerzity Brno. Velmi pěkné 3. místo v krajském kole si vybojovala Ema Buchtíková z 3. A v oboru biologie. Odbornou práci na téma „Úloha ubikvitinace RNA polymerázy II pomocí BRCA1-BARD1 v odpovědi na poškození DNA“ zpracovala v laboratořích CEITEC Masarykovy univerzity, která je naší partnerskou školou. Vynikající výsledek dosáhl oktaván Antonín Cáb, který zvítězil v krajském kole v oboru teorie kultury s prací „Strážnické varhany“. V celostátním kole obsadil velmi pěkné 7. místo.

Jsme velmi pyšní na to, že talentovaný žák oktávy Martin Kaleta získal ocenění nadace České hlavičky 2021 v kategorii Sanitas. Zapojil se do výzkumu hemoragické mrtvice na LF MU Brno a vypracoval práci SOČ na téma Subarachnoidální krvácení a změna permeability hematoencefalické bariery při zánětlivé reakci. V roce 2022 mu byla udělena i cena Učené společnosti České republiky.

Mgr. Martina Vavříková
ředitelka školy
Ve Strážnici, 8. 10. 2022

» Archiv