ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Květnového vítězství 1554
Praha 11
149 00


Kontakt

+420 267 227 560
+420 267 227 511

http://www.kvetnak.cz

Redaktoři

  • Simona Ptáčková

Naše škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných dětí svým přístupem ke vzdělávání. Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře. Prvním je pohoda prostředí, kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy a jednotlivých tříd, druhým je pedagogický konstruktivismus a třetím je otevřené partnerství uvnitř školy a ve vztazích s rodiči.

Podporujeme rozmanitost metod výuky. Vedle tříd s klasickou výukou matematiky a výukou čtení metodou analyticko-syntetickou máme také třídy s Hejného matematikou a výukou čtení metodou genetickou. Třídy s výukou jazyka metodou CLIL máme na prvním i druhém stupni naší ZŠ. Druhým rokem otevíráme Montessori třídu, o kterou je také velký zájem.

Každoročně se účastníme logické olympiády a dalších matematických soutěží; soutěží v informatice; chemické, biologické, zeměpisné, dějepisné olympiády; olympiády v Čj, Aj a Nj. Testování Mensy proběhlo na naší škole v letošním školním roce. Žákovský parlament Ptakopysk pořádá každoročně Šachový turnaj prvního i druhého stupně a vědomostní soutěž Pět proti pěti. Účastníme se sportovních soutěží. Pořádáme výtvarné soutěže, jarní a vánoční koncerty, pěveckou soutěž, Květňákmánii. Po vyučování mohou děti navštěvovat školní družinu, zájmové kroužky (např. kroužek Věda nás baví), pro starší děti máme otevřen školní klub.

Účastníme se republikových i zahraničních projektů. Naši žáci vyhráli podruhé soutěž Post Bellum. Na webových stránkách školy informujeme o aktivitách Mensy. Odkaz na webové stránky Mensy ČR máme na našich stránkách v Aktualitách v sekci Podněty pro rozvoj nadání.

Všichni naši učitelé a učitelky jsou vzděláváni na seminářích RWCT, ostatní semináře si vybírají podle svého zaměření. Podporujeme rozvoj pedagogického sboru v informatické gramotnosti.

Pro rodiče pořádáme rodičovské kavárny. V letošním školním roce jsme se zamýšleli nad tématy: Šikana a obrana proti ní; Klima školy; Hejného matematika; Montessori pedagogika; CLIL a Jak vytvářet bezpečné vztahy mezi rodičem a dítětem.

Simona Ptáčková
učitelka 1. třídy, IT, správce školního webu
V Praze, 5. 6. 2018

» Archiv