ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Květnového vítězství 1554
Praha 4
149 00


Kontakt

+420267227557
+420774616847

http://www.kvetnak.cz

Redaktoři

  • Mgr. Michaela Neumannová
  • Mgr. Pavla Zaleková

Naše základní škola je členem Mensy už od roku 2014. Co to pro nás znamená? Spolupracujeme na pravidelném testování přímo u nás ve škole. Rodiče jen přihlásí žáka z pohodlí domova a zaplatí příspěvek, který letos činí 200 Kč. Vše ostatní už zařídíme my ve spolupráci se členy Mensy. Děti podle kategorií přijdou do speciálně vyčleněné třídy a vyplní test, který odevzdají pracovníkovi Mensy. Ten už se postará o vyhodnocení a zaslání informací rodičům. Škola dostane jen statistické informace. Snažíme se, aby byli třídní učitelé z důvodu podpory žáka ve škole informováni o výsledcích svých žáků, ale vše záleží na rodičích.

V případě vysokého výsledku potvrdí nadání také pedagogicko-psychologická poradna, kam je dítě odesláno. Na základě stupně nadání je mu např. sestaven individuální vzdělávací plán a jsou zakoupeny pomůcky, které podpoří rozvoj jeho schopností a jeho nadání. Pokud mají žák a jeho rodiče zájem, je dítě zařazeno do kroužku pro nadané, který probíhá přímo na půdě naší školy zcela zdarma. Všem rodičům nadaných dětí a dětí s vysokým intelektem poskytujeme informace z Mensy – např. o příměstských táborech, letních táborech či samostatných kroužcích pořádaných samotnou Mensou.

Díky covidové situaci jsme měli na škole mezeru v testování, ale jinak testy probíhají pravidelně každé 2 roky a počet zájemců roste.

Naše škola integruje nadané děti přímo do běžných tříd, rozmanitost používaných metod výuky má pozitivní vliv na jejich vzdělávání. Paní učitelky aplikují metody Hejného matematiky, metody CLIL, díky které se rozvíjí také spolupráce s rodilými mluvčími. Základem školní vize je formativní přístup, a to i v hodnocení. Naše škola zároveň klade velký důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti, ve třídách probíhají dílny čtení, v obou budovách školy mohou děti využívat dobře vybavené knihovny, do kterých s paní učitelkami pravidelně docházejí.

V devátých ročnících se žáci učí zodpovědnosti a samostatnosti vypracováním absolventské práce, na které spolupracují v průběhu roku s vedoucím práce. Připravují se tak na budoucí vzdělání na středních a vysokých školách. Na druhém stupni se žáci mají šanci zaměřit více na předměty, které je samotné zajímají, např. pro nadané děti je velice často přitažlivé programování či rozšiřující hodiny matematiky, ve kterých se připravují na přijímací zkoušky.

Pedagogům pomáhá v rozvíjení nadání také tandemová výuka a přítomnost asistentů pedagoga ve třídě.

Od letošního školního roku je nově využíváno slovní hodnocení, a to zatím v 1. ročníku. Pro děti s nadáním je to velký krok kupředu. Samozřejmostí je také sebehodnocení žáků. Velkým přínosem je pro žáky zavedení tripartitních třídních schůzek, na kterých se 2x ročně sejdou rodiče, žák a učitel. Celá schůzka je o samotném žákovi, který se učí vyhledat svoje silné ale i slabé stránky a přijít sám na možnosti, co by ve výuce potřeboval, co by mu pomohlo a co by on sám mohl udělat pro svůj rozvoj. Covidová doba nás naučila také lépe pracovat v online prostředí. Zvláště na druhém stupni je využívána možnost propojení prezenční a dálkové výuky neustále. Pedagogové dětem vkládají do Google classroom materiály a prezentace, aby je měli nestále studenti k dispozici.

Na závěr musíme zmínit projekty, kterých je naše škola zapojena, jako je např. projekt Pomáháme školám k úspěchu, Zkoumavé čtení apod. Úspěch má také projekt Edison. Naši žáci se účastní různých olympiád, pěveckých, výtvarných i sportovních soutěží. Ve veliké oblibě je šachový turnaj, který pořádá náš žákovský parlament.

Mgr. Michaela Neumannová
školní speciální pedagog
V Praze, 19. 5. 2022

Úspěch našeho žáka v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 2023

18.12.2023 | Další informace...

Úspěch našeho žáka v logické olympiádě


» Archiv