ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Květnového vítězství 1554
Praha 11
149 00


Kontakt

+420 267 227 560
+420 267 227 511

http://www.kvetnak.cz

Redaktoři

  • Simona Ptáčková

V Logické olympiádě 22 žáků – více než polovina je mezi 75 %-ty nejlepších žáků.
Nadání žáků permanentně rozvíjíme zapojením do soutěží sportovních, vědomostních a dovednostních , v družině, zájmových kroužcích. I letos úspěšný Antifetfest, Edison, Květňákmánie, projekt KPBI, nově absolventské práce deváťáků. Mimořádné výsledky publikujeme v Síni slávy – zapojení žáků v celorepublikovém projektu, výsledky na krajské i celostátní úrovni – talentům dáváme příležitost se uplatnit. 
Za velmi důležité považujeme věnovat se i nadále problematice e-bezpečí – zapojení do celostátní soutěže Saferinternetu a na základě dlouhodobě dobrých výsledků nám poskytli prostor v České televizi. Pro děti organizujeme besedy o kyberprostoru a pro jejich rodiče těmto otázkám věnujeme již další Rodičovskou kavárnu.
Aby učitelé mohli rozvíjet nadání, musí se stále vzdělávat – DVPP. Patří sem i konference Mensy, kterých se zúčastňujeme. Získané poznatky publikujeme na školním webu,  podobně i informace z webu deti.mensa a o testování.
Na webu deti.menza průběžně publikujeme o našich aktivitách kolem rozvíjení nadání našich žáků.
Velmi vypovídajícím dokumentem je již 3.ročník videí ze třídy nyní 3.B – podobně s dětmi pracují i ostatní učitelky 1.stupně a také na 2.stupni se stále více uplatňují rozvíjející metody – zejména kritického myšlení, ale i informatického myšlení.
RNDr. Danuše Kunovjánková, učitelka IT, správce školního webu, Praha 26.5.2017


» Archiv