ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Květnového vítězství 1554
Praha 4
149 00


Kontakt

+420267227557
+420774616847

http://www.kvetnak.cz

Redaktoři

  • Mgr. Michaela Neumannová
  • Mgr. Pavla Zaleková

Naše škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných dětí svým přístupem ke vzdělávání. Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře. Prvním je bezpečné prostředí, které chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy a jednotlivých tříd, druhým je konstruktivistické vzdělávání a třetím je otevřené partnerství uvnitř školy a ve vztazích s rodiči a dalšími institucemi, které se podílejí na vzdělávání dětí i dospělých. Podporujeme rozmanitost metod výuky.

Ve všech třídách probíhá v rámci některých hodin výuka pomocí metody CLIL. Součástí naší školy jsou také Montessori třídy, o které je stále velký zájem. Žáci devátého ročníku odevzdávají a prezentují absolventské práce na téma, které si zvolí. Zkusí si tak prokázat schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, schopnost kultivovaného vyjadřování a přesvědčivé argumentace.

Každoročně jsme zapojeni do celostátní soutěže: Logická olympiáda. V letošním ročníku 2023 se jeden z našich žáků probojoval až do celorepublikového kola, kde skončil na nádherném 13. místě. Dále se naši žáci rádi účastní různých vědomostních soutěží a olympiád.

Testování IQ Mensou proběhne na naší škole opět po dvou letech v březnu 2024. Žákovský parlament Ptakopysk pořádá každoročně Šachový turnaj prvního i druhého stupně a vědomostní soutěž Pět proti pěti, výtvarnou soutěž, Květňákománii a mnoho dalších aktivit. Účastníme se také mnoha sportovních soutěží (přehazovaná, plavecko-běžecký pohár, florbal a cross cup..). Pořádáme mimo jiné například výtvarné soutěže, koncerty, recitační soutěž.

Po vyučování mohou děti navštěvovat školní družinu, zájmové kroužky (např. kroužek Vědecká laboratoř pro koumáky, Anglického konverzace, Vědecké pokusy, Kreativní dílna, ale také sportovní kroužky: Atletika, Bojové sporty a sebeobrana, Futsal, Florbal, Fotbal, Tanec a další). Pro starší děti máme otevřen Školní klub. Účastníme se republikových i zahraničních projektů.

Na webových stránkách školy informujeme o aktivitách Mensy. Odkaz na webové stránky Mensy ČR máme na našich stránkách v sekci Škola - Podpora nadání. Všichni naši učitelé a učitelky jsou vzděláváni na seminářích RWCT, ostatní semináře si vybírají podle svého zaměření. Pro rodiče pořádáme rodičovské kavárny, například na téma Slovní hodnocení.

Mgr. Michaela Neumannová a Mgr. Pavla Zaleková
školní speciální pedagožky
V Praze, 8.1. 2024

Úspěch našeho žáka v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 2023

18.12.2023 | Další informace...

Úspěch našeho žáka v logické olympiádě


» Archiv