Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o., Uherské Hradiště

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentské náměstí 1531
Uherské Hradiště
686 01


Kontakt

+420 576 519 343

http://academicschool.cz

Redaktoři

  • Mgr. František Horňák
  • Mgr. Veronika Mikulincová
  • Mgr. Kateřina Šáchová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola Čtyřlístek je úplnou základní školou, která se zaměřuje na práci s talenty a rozvoj osobního maxima každého žáka.

K základní škole patří i 3 oddělení mateřské školy, které úzce spolupracují a snaží se o maximální provázanost a plynulý přechod z mateřské školy na základní školu a to zejména v přístupu k dětem, následně žákům. Pobyt dětí ve školce a škole je také spjat s jednotným systémem výuky anglického jazyka.

Naše škola i ve školním roce 2016/2017 organizovala Klub nadaných dětí (více o jeho činnosti se dočtete v samostatné záložce).

Na základě velkého zájmu ze strany žáků se vytvořil v 2. pololetí i kroužek LEGO roboti, který probíhal jako pětitýdenní intenzivní nadstavba pro některé žáky z Výzkumného týmu. Kroužek byl zakončen účastí v soutěži s programovatelnými LEGO roboty, kterou pořádalo ČVUT v Praze (www.robosoutez.cz). Soutěž proběhla 28. 4. 2017. Žáci našich dvou soutěžních týmů vstupovali do soutěže jako úplní nováčci, tedy letos ještě nevyrazili pro vavříny. Ale svou účastí již nasbírali zkušenosti pro další ročníky této soutěže. Na ni i zřízení celoročního kroužku „LEGO roboti“ se již těší. Kroužek LEGO roboti navštěvovalo celkem 8 žáků.

Další aktivity

V prvním pololetí (17. 10. 2016) školního roku proběhlo testování IQ, které nám pomáhá odhalit nadané žáky. V průběhu školního roku jsme se účastnili mnoha soutěží a olympiád – zeměpisné, dějepisné, anglické, z českého jazyka a samozřejmě Pythagoriády a Logické olympiády.

Nabízíme žákům mnoho zájmových aktivit z různých oblastí – zpěv, dramaterapie, tvořeníčko, zajímavá matematika, přírodovědný kroužek, programování…

Organizovali jsme v rámci školy projekty, které nás provázely celý školní rok – Vybrané vůně světa a Voda.

V listopadu proběhla již tradiční Dětská vědecká konference, kde žáci ze základních škol v ČR i zahraničí mají možnost prezentovat své zájmy, výsledky výzkumů a bádání.

A také jsme organizovali již 9. ročník soutěže Úkoly čmeldy Pepíka – soutěž pro děti navštěvující mateřskou školu, které rády řeší zajímavé úlohy z různých oblastí matematiky a logiky.

Uskutečnilo se i mnoho výletů a exkurzí – Osvětim, výlety do Prahy, vodácký kurz, návštěva ExitGame...

Mgr. František Horňák
učitel
V Uherském Hradišti, 14. 6. 2017

Klub nadaných 2017 / 2018

20.5.2018 | Další informace...

Klub nadavých 2017 / 2018


» Archiv