ZŠ Horácké náměstí, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Horácké náměstí 1493/13
Brno, Řečkovice
621 00


Kontakt

+420 541 321 507
+420 739 091 519

http://www.zshoracke.org

Redaktoři

  • Mgr. Jana Vlachová

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna ve dvou budovách vzdálených od sebe cca 5 minut chůze. Kapacita školy je 900 žáků. Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo školu přes 760 žáků. Pracoviště školy:

  • Úprkova 1a: část tříd 1. stupně, 1.- 4. ročník
  • Horácké náměstí 13: 1.- 9. ročník

Na škole funguje školní poradenské pracoviště, školní psycholog, žákovský parlament. Máme v každém ročníku sportovní třídu zaměřenou na zápas, spolupracujeme se sportovním klubem TAK Hellas.

Na obou pracovištích probíhá vytváření vztahu žáků k ekologickému způsobu života, jsou vedeni ke sběru druhotných surovin, šetření energií a pro výuku jsou využívány různé vzdělávací programy i prostředí školy, zejména obě zahrady.

Péče o talentované žáky je přímo zahrnuta do našeho školního vzdělávacího programu AMOSEK, daltonský způsob výuky, který je realizován na naší škole umožňuje rozvoj talentovaných žáků a uplatňování individuálního přístupu k nim. Výuka je doplňována o rozšiřující učivo, využívá se alternativních učebnic, PC, žáci mají možnost účastnit se řady olympiád a soutěží, je využíváno projektů, nabízena zájmová činnost.

Zpráva o spolupráci s Mensou ČR

Naše škola pro školní rok 2017/2018 opět nabízí Herní doupě pro první i druhý stupeň pod vedením Mgr. A. Dostálové.

Dále se pokračuje ve výuce matematiky podle prof. Hejného, a to ve všech prvních a šestých třídách, dále ve vybraných třídách druhého, sedmého, osmého a devátého ročníku. Naši žáci se opět na podzim zúčastnili Logické olympiády.

V říjnu byl otevřen přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé žáky pod vedením Mgr. Jany Širůčkové. Letos jsme poprvé nabídli kroužky Feuersteinova instrumentálního obohacování, a to pod vedením Mgr. et Mgr. Michaely Rinkové pro první stupeň a Mgr. Petry Mendlové a Mgr. Radky Johnové pro žáky druhého stupně. Metoda Feuersteinova obohacování byla nabídnuta také našim učitelům.

Mgr. Jana Vlachová
V Brně, 6. 11. 2017

» Archiv