ZŠ Horácké náměstí, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Horácké náměstí 1493/13
Brno, Řečkovice
621 00


Kontakt

+420 541 321 507
+420 739 091 519

http://www.zshoracke.org

Redaktoři

  • Mgr. Jana Vlachová

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna ve dvou budovách vzdálených od sebe cca 5 minut chůze. Kapacita školy je 900 žáků. Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo školu přes 760 žáků. Pracoviště školy:

  • Úprkova 1a: část tříd 1. stupně, 1.- 4. ročník
  • Horácké náměstí 13: 1.- 9. ročník

Na škole funguje školní poradenské pracoviště, školní psycholog, žákovský parlament. Máme v každém ročníku sportovní třídu zaměřenou na zápas, spolupracujeme se sportovním klubem TAK Hellas.

Na obou pracovištích probíhá vytváření vztahu žáků k ekologickému způsobu života, jsou vedeni ke sběru druhotných surovin, šetření energií a pro výuku jsou využívány různé vzdělávací programy i prostředí školy, zejména obě zahrady.

Péče o talentované žáky je přímo zahrnuta do našeho školního vzdělávacího programu AMOSEK, daltonský způsob výuky, který je realizován na naší škole umožňuje rozvoj talentovaných žáků a uplatňování individuálního přístupu k nim. Výuka je doplňována o rozšiřující učivo, využívá se alternativních učebnic, PC, žáci mají možnost účastnit se řady olympiád a soutěží, je využíváno projektů, nabízena zájmová činnost.

Zpráva o spolupráci s Mensou ČR

Naše škola patří k největším školám v Brně, počet žáků v loňském roce přesáhl číslo 880. Škola využívá daltonské prvky ve výuce, čtyři třídy prvního stupně se účastní programu „Začít spolu“.

Matematikou Hejného se učí děti od prvního stupně, postupně se tato metoda zavádí do všech tříd prvního i druhého stupně. Dále na škole máme rozšířenou výuku jazyků a tělesné výchovy zaměřenou na úpolové sporty. Vlastníme certifikát „Férová škola“. Děti mohou navštěvovat různé kroužky zaměřené na jazyky, sport nebo přípravu na přijímací zkoušky.

Na škole funguje kroužek řešení logických úloh a sudoku, kroužky FIE. Velmi oblíbený a zajímavý kroužek je programování a robotika. Koho nebaví programování a sestrojování robotů, může si oddechnout při deskových hrách. A je toho ještě hodně, co se na naší škole děje.

Přijďte se na nás podívat, rádi Vás uvidíme. Každý měsíc máme den otevřených dveří.

Mgr. Jana Vlachová
učitel a metodik prevence
V Brně, 18. 2. 2019

» Archiv