ZŠ a MŠ Břežany

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Břežany 174
Břežany
671 65


Kontakt

+420 515 277 113

https://www.zsbrezany.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lucie Martinková

Jsme rodinná vesnická škola, kde se všichni navzájem známe. Patříme mezi úplné školy, i když nyní máme druhý stupeň pozastavený. Naše škola má nyní čtyři třídy 1. stupně, dvě oddělení školní družiny, dvě smíšené třídy mateřské školy a letos nově jednu přípravnou třídu, ve které jsou nejen děti, které mají odklad školní docházky, ale i jako u nás většina děti nadané. Jsme škola, která se zaměřuje na rozvoj nadání, myšlení dětí a schopnost se rozhodovat.

Spolupracujeme s Mensou ČR. Najdete u nás kroužky anglické konverzace, flétny, klavíru, florbalu, zumby, vaření, kroužek výtvarný i dramatický, kroužek pro rozvoj nadání, kde hojně využíváme stolní logické hry a mnohdy i mikroskopy. Učíme zde děti rozvíjet logické myšlení formou hry. O tento kroužek je u nás velký zájem.

Dále u nás máme zavedený přírodovědný a badatelský kroužek. Vzhledem k tomu, že jsou u nás nejstarší děti z prvního stupně zapojili jsme se do mnoha soutěží (např. Logická olympiáda, matematická olympiáda, Klokan) a spousty výtvarných a sportovních soutěží, které se u nás v okolí nabízí.

Učíme zde dítě nejen číst, psát a počítat, ale i bruslit, plavat či lyžovat...Ano, opravdu jsme jedna z mála vesnických škol, která se zaměřuje na všestranný rozvoj dětské osobnosti, proto se nebojíme vzít děti na hory a naučit je lyžovat.

Naše škola se nachází uprostřed malebné přírody a my se snažíme využívat všechny možnosti, která tato skutečnost nabízí, proto jsme vybudovali venkovní učebnu a často se učíme venku, klidně i u našeho břežanského rybníka. Naším cílem je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti. Svoboda je spojená s odpovědností za vlastní rozhodnutí, sebe sama i za to, co svým jednáním způsobíme. Svoboda neznamená bezbřehost a absenci pravidel.

Aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou. Opravdovosti a osobitosti před konformitou. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje. Máme se rádi a spolupracujeme spolu.

Respektujeme odlišnosti. Neodsuzujeme. Neškatulkujeme. Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům.

Všichni se navzájem známe, důvěřujeme si, pomáháme si a vážíme si jeden druhého. Děti se ve škole učí spoluvytvářet si své prostředí a také za něj být odpovědné. Rodiny (rodiče a často i prarodiče) jsou zapojeny do dění ve škole, spoluvytvářejí některé projekty, slavnosti a podílí se na celkové atmosféře školy.

Mgr. Lucie Martinková
ředitelka školy
V Břežanech, 26. 4. 2022

» Archiv