ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Kotli 1201/27
Hradec Králové
500 09


Kontakt

+420 495 263 623
+420 775 253 363

http://www.zssion.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Skalická

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Sion, Hradec Králové
(školka spolupracující s Mensou ČR)

ZŠ Sion vznikla z aktivity KC Sion v září 2003 a její založení bylo přirozeným vývojem navazujícím na aktivity Sionu, který se intenzivní práci s dětmi věnuje už 20 let. Sion je součástí Jednoty bratrské v ČR, což je křesťanská církev, do níž patřil i Učitel národů J. A. Komenský, jehož jméno a odkaz naše škola nese.

Mottem naší školy je Škola pro život, škola plná života. Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů a odpovědnost i za vlastní vzdělání. Učíme je přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi. Pomáháme jim v rozvoji charakteru a vztahu k druhým i k sobě samým, přičemž se opíráme o křesťanské hodnoty.

Chceme, aby škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Záleží nám na hezkém prostředí, které je podnětné pro děti, na praktickém pojetí vyučovacích předmětů, maximálním zapojení dětí a rozvoji moderních výukových metod.

Více se dočtete na našich webových stránkách.

Ve školním roce 2016/2017 proběhlo testování dětí na 1. i 2. stupni. Děti se zapojily do Logické olympiády, děti nadané a mimořádně nadané měly možnost spolupodílet se na tvorbě zajímavých projektů z různých výukových oblastí.

V odpoledním čase měly děti možnost navštěvovat kroužek deskových her a Mensa kroužek, kde měly možnost získat nejen nové informace, ale také spolupracovat s vrstevníky i dětmi z různých věkových kategorií. Děti si společný čas vždy bezvadně užily.

Mgr. Eva Skalická
speciální pedagog
V Hradci Králové, 30. 1. 2018

» Archiv