ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Kotli 1201/27
Hradec Králové
500 09


Kontakt

+420 495 498 041
+420 775 253 363

http://www.zssion.cz

Redaktoři

  • Ing. Jan Skořepa

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Sion, Hradec Králové
(školka spolupracující s Mensou ČR)

ZŠ Sion vznikla z aktivity KC Sion v září 2003 a její založení bylo přirozeným vývojem navazujícím na aktivity Sionu, který se intenzivní práci s dětmi věnuje více než 20 let.

Mottem naší školy je Škola pro život, škola plná života. Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů a odpovědnost i za vlastní vzdělání. Učíme je přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi. Pomáháme jim v rozvoji charakteru a vztahu k druhým i k sobě samým, přičemž se opíráme o křesťanské hodnoty.

Chceme, aby škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Záleží nám na hezkém prostředí, které je podnětné pro děti, na praktickém pojetí vyučovacích předmětů, maximálním zapojení dětí a rozvoji moderních výukových metod.

Více se dočtete na našich webových stránkách www.zssion.cz.

Spolupráce s Mensou ČR

Základní škola Sion J. A. Komenského v Hradci Králové navázala i v tomto roce na spolupráci s Mensou ČR. Proběhlo testování dětí na 1. i 2. stupni. Děti se zapojily do logické olympiády, děti nadané a mimořádně nadané měly možnost spolupodílet se na tvorbě zajímavých projektů z různých výukových oblastí. Děti se zúčastnily zeměpisné olympiády (2 chlapci postoupili do okresního kola), olympiády v anglickém jazyce (2 děti postoupily do okresního kola). V Logické olympiádě se děti umístily na 1. a 5. místě v krajském kole a postoupily do celorepublikového kola, které se konalo v Míčovně Pražského hradu. 

V odpoledním čase měly děti možnost navštěvovat kroužek deskových her a Mensa kroužek, kde měly možnost získat nejen nové informace, ale také spolupracovat s vrstevníky i dětmi z různých věkových kategorií. Děti si společný čas vždy bezvadně užily. 

Děti mohou rozvíjet v pozitivní atmosféře, kde je kladen důraz na jejich individuální schopnosti a možnosti. Je pro nás přirozený osobní přístup k dětem a chceme, aby mohly mít dobré osobní vztahy i se svými učiteli.

Velmi nám záleží na ovzduší, ve kterém děti budou trávit svůj čas povinné školní docházky. Klademe důraz na rozvoj kvalitních vztahů, učíme je navzájem se přijímat, respektovat se i při různostech. Je naší prioritou, aby se děti dokázaly domluvit, vyjít s ostatními atd. Věříme, že tato věc ovlivní jejich další život a bude dobrým základem pro vše, co je čeká.

Našim cílem je, aby se děti ve škole cítily bezpečně, aby zde měly zázemí, kde se cítí dobře, kde se nemusí bát mluvit o svých problémech atd. 

Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů atd. Učíme je přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi. Pomáháme jim v rozvoji charakteru, vztahu k druhým atd. 

Škola by měla být místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Klademe důraz na atraktivní prostředí, které je podnětné pro děti, na zajímavé pojetí vyučovacích předmětů, maximální zapojení dětí atd.

Rodiče jsou do školního dění opravdu zapojeni, snažíme se k tomu vytvářet prostor. Jsme v pravidelném kontaktu, který se neomezí jen na prospěch dítěte, ale celkový rozvoj jeho osobnosti. 

Dáváme velký důraz na výběr pedagogů, kteří nejsou jen odborně zdatní, ale kteří především mají o děti zájem, jsou ochotni se jim osobně věnovat.

Škola je založena na pozitivních hodnotách vycházejících z křesťanství, jako je zájem jeden o druhého, přátelství, čestnost, upřímnost, přijímání slabších atd. Věříme, že tyto hodnoty jsou důležité pro zdravý vývoj člověka a chceme, aby byly obsaženy ve veškerém školním dění.

Škola je otevřena pro všechny děti. V tomto smyslu není školou výběrovou, je otevřena všem, kteří si přejí, aby jejich děti vyrůstaly a byly vzdělávány právě v takovém prostředí, jaké nabízíme.

Mgr. Eva Skalická
speciální pedagog
V Hradci Králové, 18. 2. 2019

» Archiv