ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

náměstí Jiřího Berana 500/1
Praha 9 – Čakovice
196 00


Kontakt

+420 283 932 375
+420 731 502 832

http://www.zscakovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Sabina Velasová

Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích patří k velkým školám. Počet žáků stále roste, ve školním roce 2022/2023 počet přesáhl 1450 žáků. Nachází se zde celkem 58 tříd s celkovým počtem 100 učitelů. Jde o úplnou školu, která poskytuje základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. Všechny tyto ročníky mají 5 až 8 paralelních tříd. Součástí školy je také 1 přípravná třída, ve které se děti připravují na zahájení školní docházky. Celá škola se skládá ze tří budov. Ve školním roce 2020/2021 se v rámci prvních tříd otevřely dvě třídy s alternativní formou výuky – tzv. A.P.E. (za zkratkou se skrývá myšlenka, že by učení mělo být více ACTIVE (aktivní), PRACTICAL (praktické) a ENGAGING (zaměřené na zapojení dětí). V každém následujícím roce se pak otevřela další alternativní třída – tudíž se již ve třech ročnících nachází tato forma výuky.

Škola plánuje otevřít od dalšího školního roku již pátou matematickou třídu, která bude plně rozvíjet potenciál žáků od počátku školní docházky. V rámci prvních - čtvrtých ročníků se vždy jedna taková třída v ročníku nachází. Žáci jsou vybráni na základě testování v rámci školy, mají navýšený počet matematických hodin a učí se zde Hejného metodou.

Škola je dobře vybavena ICT – má několik počítačových učeben, využívá tablety, připojení k wi-fi, v každé třídě jsou k dispozici interaktivní tabule. Z ICT škola má také k dispozici a ve výuce používá tyto zařízení – BeeBot, Codey rocky, PASCO sensorium, Sphero, 3D tisk, Dash robot, Ozobot, Sam Labs, Micro:bit, Lego aj.

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením a ve škole se nachází školní poradenské pracoviště. Na plný úvazek zde pracují dvě školní psycholožky a šest speciálních pedagožek, z nichž se jedna věnuje výhradně mimořádně nadaným dětem. Těmto dětem byla ve školním roce nabídnuta speciálně pedagogická péče v rámci výuky, kdy jednou týdně dochází ke speciální pedagožce a věnují se obohacování učiva a rozvoji jejich dovedností. Jedná se o podporu dětem, které mají z Mensy potvrzení o vysokém nadprůměru hodnoty IQ nebo o děti, kteří mají z pedagogicko-psychologické poradny diagnostikováno nadání.

Stejně jako na podzim 2021 se na škole opět chystá testování IQ, při kterém budou osloveni rodiče žáků z 1. a 2. ročníků. Na škole je o toto testování zájem a počet je vždy okolo 200 zájemců. V letošním roce škola plánuje testování pouze pro dva ročníky, které se nezúčastnily loňského testování z důvodu věku a dopadů restrikcí kvůli onemocnění covid-19. Celoplošné testování bude probíhat opět na podzim 2023.

V rámci péče o mimořádně nadané žáky se neustále rozvíjíme, v práci nás inspirují různé přednášky či webináře, školení a konference.

Spolupráce s Mensou ČR

Mimořádně nadané žáky má na naší škole v péči speciální pedagožka, která se věnuje jak samotným nadaným žákům v rámci dopolední i odpolední výuky, tak poskytuje odbornou metodickou pomoc i samotným učitelům. Radí jim, jak pracovat s nadanými žáky přímo ve výuce. Vše probíhá především formou individuálních konzultací ohledně jednotlivých potřeb nadaného žáka, poskytování vhodných materiálů do výuky či seminářů na téma nadaných žáků. Podpora probíhá také v rámci náslechů v hodinách, kdy jednotlivé nadané žáky v hodinách pozorujeme a můžeme pak nabídnout lepší podporu jak učitelům, tak žákům samotným.

V uplynulém školním roce navštěvovalo hodiny pro nadané žáky přes 20 žáků, tudíž se vytvořilo celkem 7 odpoledních skupin. Hodiny probíhají po vyučování a děti se zde scházejí v menších skupinkách, kdy vzájemně hrají hry, řeší logické úlohy, pracují se svou představivostí. Tyto hodiny mají na naší škole už poměrně tradici a je zde jedna speciální pedagožka, která se ve školním roce 2022/2023 takto skupinám věnovala již šestým rokem. 

Na jaře proběhlo také dotestování žáků 1. a 2. tříd, které škola pořádala v součinnosti s Mensou. Po testování bylo rodičům nadaných žáků nabídnuty místa v odpoledních hodinách. 

Škola také otevřela již 4. ročník matematické třídy na prvním stupni. Budoucí žáci se účastní výběrového řízení a na základě výsledku je jim pak nabídnuto místo v matematické třídě. Tam se věnují Hejného matematice a hodiny jsou celkově zaměřeny na prohlubování logického myšlení. Jako škola jsme se také zúčastnili Logické olympiády pořádané Mensou a napříč ročníky žáci řešili matematického Klokana.

Letos opět probíhají hodiny pro nadané žáky. Pro letošní školní rok 2023/2024 navštěvuje tyto hodiny celkem 20 žáků, kteří jsou rozvrženi do sedmi hodin podobné věkové kategorie. Minimálně jsou ve skupině dva žáci, maximálně čtyři. Věnujeme především rozvoji logického myšlení, řešení rébusů a hlavolamů, rozvoji sociálních kompetencí, práci ve skupině, základům programování (Lego, Emil, micro:bit či Ozobot) a hraní deskových her. Hry jsou zaměřeny na postřeh, logické myšlení, paměť, strategii či kooperaci. V hodinách také speciální pedagog pracuje na vytváření pohodové a bezpečné atmosféry a s žáky může řešit jejich případné školní starosti. 

V tomto školním roce je také větší podpora Abaku – kdy speciální pedagožka dochází do běžných hodin matematiky na prvním stupni a seznamuje s touto technikou jak žáky, tak učitelé.

Škola se v rámci spolupráce s Mensou účastní Logické olympiády. Na termín podzim/zima je také plánováno další testování IQ žáků. Zájem je vždy veliký napříč všemi ročníky, proto ho očekáváme i pro letošní termín.

Škola disponuje poměrně bohatým zázemím v deskových hrách, didaktických pomůckách a také technické výbavě – tablety, roboti, Lego stavebnice. Speciální pedagožka pro nadané žáky se v těchto odvětvích postupně školí, navštěvuje různá školení i semináře a podporuje to samostudiem.

Mgr. Sabina Velasová
speciální pedagog
V Praze, 9. října 2023

» Archiv