ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

náměstí Jiřího Berana 500/1
Praha 9 – Čakovice
196 00


Kontakt

+420 283 932 375
+420 731 502 832

http://www.zscakovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Hladíková
  • Mgr. Jarmila Šťastná
  • Mgr. Sabina Velasová

Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích patří k velkým školám. Počet žáků stále roste, ve školním roce 2022/2023 počet přesáhl 1450 žáků. Nachází se zde celkem 58 tříd s celkovým počtem 100 učitelů. Jde o úplnou školu, která poskytuje základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. Všechny tyto ročníky mají 5 až 8 paralelních tříd. Součástí školy je také 1 přípravná třída, ve které se děti připravují na zahájení školní docházky. Celá škola se skládá ze tří budov. Ve školním roce 2020/2021 se v rámci prvních tříd otevřely dvě třídy s alternativní formou výuky – tzv. A.P.E. (za zkratkou se skrývá myšlenka, že by učení mělo být více ACTIVE (aktivní), PRACTICAL (praktické) a ENGAGING (zaměřené na zapojení dětí). V každém následujícím roce se pak otevřela další alternativní třída – tudíž se již ve třech ročnících nachází tato forma výuky.

Škola plánuje otevřít od dalšího školního roku již pátou matematickou třídu, která bude plně rozvíjet potenciál žáků od počátku školní docházky. V rámci prvních - čtvrtých ročníků se vždy jedna taková třída v ročníku nachází. Žáci jsou vybráni na základě testování v rámci školy, mají navýšený počet matematických hodin a učí se zde Hejného metodou.

Škola je dobře vybavena ICT – má několik počítačových učeben, využívá tablety, připojení k wi-fi, v každé třídě jsou k dispozici interaktivní tabule. Z ICT škola má také k dispozici a ve výuce používá tyto zařízení – BeeBot, Codey rocky, PASCO sensorium, Sphero, 3D tisk, Dash robot, Ozobot, Sam Labs, Micro:bit, Lego aj.

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením a ve škole se nachází školní poradenské pracoviště. Na plný úvazek zde pracují dvě školní psycholožky a šest speciálních pedagožek, z nichž se jedna věnuje výhradně mimořádně nadaným dětem. Těmto dětem byla ve školním roce nabídnuta speciálně pedagogická péče v rámci výuky, kdy jednou týdně dochází ke speciální pedagožce a věnují se obohacování učiva a rozvoji jejich dovedností. Jedná se o podporu dětem, které mají z Mensy potvrzení o vysokém nadprůměru hodnoty IQ nebo o děti, kteří mají z pedagogicko-psychologické poradny diagnostikováno nadání.

Stejně jako na podzim 2021 se na škole opět chystá testování IQ, při kterém budou osloveni rodiče žáků z 1. a 2. ročníků. Na škole je o toto testování zájem a počet je vždy okolo 200 zájemců. V letošním roce škola plánuje testování pouze pro dva ročníky, které se nezúčastnily loňského testování z důvodu věku a dopadů restrikcí kvůli onemocnění covid-19. Celoplošné testování bude probíhat opět na podzim 2023.

V rámci péče o mimořádně nadané žáky se neustále rozvíjíme, v práci nás inspirují různé přednášky či webináře, školení a konference.

 

Spolupráce s Mensou ČR

Mimořádně nadané žáky má na naší škole v péči speciální pedagožka, která se věnuje jak samotným nadaným žákům v rámci dopolední i odpolední výuky, tak poskytuje odbornou metodickou pomoc i samotným učitelům. Radí jim, jak pracovat s nadanými žáky přímo ve výuce. Vše probíhá především formou individuálních konzultací ohledně jednotlivých potřeb nadaného žáka, poskytování vhodných materiálů do výuky či seminářů na téma nadaných žáků. 

V hodinách pro nadané žáky se věnujeme především rozvoji logického myšlení, řešení rébusů a hlavolamů, rozvoji sociálních kompetencí, práci ve skupině, alternativní výuce matematiky (například Hejného matematika), základům programování (Lego či micro:bit) a hraní deskových her. Hry jsou zaměřeny na postřeh, logické myšlení, paměť, strategii či kooperaci.

Pro tento rok plánujeme rozšířit formy výuky pro nadané žáky a větší podporu učitelům v rámci hodin matematiky. V plánu je také účast na seminářích a školeních, které jsou zaměřeny na problematiku nadaných žáků. Pedagogové tak získají další cenné informace, jak k žákům přistupovat a plně rozvíjet jejich schopnosti a kompetence.

 

Mgr. Sabina Velasová
speciální pedagog

V Praze 23. října 2022


» Archiv