ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

náměstí Jiřího Berana 500/1
Praha 9 – Čakovice
196 00


Kontakt

+420 283 932 375
+420 603 881 009

http://www.zscakovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Hladíková
  • Mgr. Jarmila Šťastná

Základní škola Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích patří k velkým školám. Počet žáků stále roste, ve školním roce 2017/2018 již počet přesáhl 1000. Jde o úplnou školou, která poskytuje základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku a všechny tyto ročníky mají dvě až 7 paralelních tříd. Součástí školy je také 1 přípravná třída, ve které se děti připravují na zahájení školní docházky. Pro předškolní děti škola také pořádá přípravný kurz „Těšíme se do školy“.

Škola je dobře vybavena ICT – má tři počítačové učebny, využívá tablety, připojení k wi-fi, v každé třídě jsou k dispozici interaktivní tabule. Jednou týdně do školy dochází školní psycholožka z PPP, na plný úvazek zde pracuje školní psycholog a pět speciálních pedagožek, z nichž se jedna věnuje výhradně mimořádně nadaným dětem. Těmto dětem byla ve školním roce nabídnuta speciálně pedagogická péče v rámci výuky, kdy jednou týdně dochází ke speciální pedagožce a věnují se obohacování učiva a rozvoji jejich dovedností. Zařazení do skupiny mimořádně nadaných žáků proběhlo dobrovolně na základě rozhodnutí rodičů a prozatím péči uvítalo 18 žáků.

Škola se každým rokem účastní v podzimním období Logické olympiády a zájem o tuto akci stále narůstá. Stejně tak na podzim 2018/2019 proběhne na škole opět testování IQ, při kterém jsou osloveni rodiče žáků od 1. do 9. ročníku a i zde očekáváme hojnou účast.

Na škole jsou zavedeny celkem 3 zájmové útvary, které se zabývají aktivitami podporující zvídavost dětí. Jedná se o Klub zvídavých dětí pod vedením speciální pedagožky Jany Jičínské, Klub zábavné logiky pod vedením speciální pedagožky Aleny Kozlerové a Klub zábavné logiky a deskových her pro 2. stupeň ZŠ, který vede paní učitelka Stanislava Chromá. Náplní těchto kroužků jsou logické hry, hádanky, hlavolamy, skládačky, deskové hry ze zásob klubu či z domova, přesmyčky a rébusy.

V rámci péče o mimořádně nadané žáky se neustále rozvíjíme, v práci nás inspirují náslechy na okolních školách, kde se nadaným dětem úspěšně věnují (v červnu 2017 to byla např. Základní škola nám. Curieových), odborné přednášky a konference.

Spolupráce s Mensou ČR

Péče o mimořádně nadané žáky na naší škole prošla ve školním roce 2016/2017  změnou, kdy tuto činnost převzala speciální pedagožka, která se na škole kromě reedukací specifických poruch učení věnuje také cizincům na škole a právě obohacování výuky mimořádně nadaných dětí. Kromě obohacování výuky mimořádně nadaných žáků v rámci dopoledního vyučování na škole opět probíhal každé úterý Klub zvídavých dětí, děti mohly navštěvovat Klub zábavné logiky či Klub zábavné logiky a deskových her pro 2. stupeň. Nabídka volnočasových kroužků zůstává stejná i pro rok 2017/2018. Náplň těchto kroužků vychází ze zájmů jednotlivých dětí, zaměřuje se na logické úlohy, rébusy a hlavolamy, s dětmi vyučující objevují nové deskové hry, či pracují s jazykovými, výkladovými i naučnými slovníky a encyklopediemi.

Jak v rámci odpoledních zájmových útvarů, tak i v rámci dopolední výuky střídáme individuální a skupinovou práci dětí, kdy děti trénují své jazykové dovednosti a schopnost spolupráce se spolužáky i pedagogem.

Rozvoji péče o mimořádně nadané žáky přispělo vytvoření školního poradenského pracoviště, které výrazně zefektivnilo poskytování poradenských služeb. Tým odborníků, který tvoří výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a pět speciálních pedagogů má jasně stanovené kompetence a vyhraněné oblasti svého zájmu a působení, čímž se všem dětem na škole dostává potřebné péče. Důležitou součástí je také intenzivní metodická podpora v oblasti péče o mimořádně nadané žáky vyučujícím, třídním učitelům a konzultační poradna pro rodiče.

V následujícím školním roce plánujeme účast v Logické olympiádě, pro děti jsou již připraveny aktuální nabídky kroužků, kde mohou trénovat důvtip a logické myšlení a budeme nadále šířit mezi rodiče povědomí o naší péči o mimořádně nadané žáky.

Mgr. Jarmila Šťastná
speciální pedagog
V Praze, 17. 9. 2017

Graficky ztvárněná „vizitka“ naší školy

ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice: vizitka školy

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout vizitku v tiskové kvalitě (PDF soubor, 1.32 MB)


» Archiv