ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

náměstí Jiřího Berana 500/1
Praha 9 – Čakovice
196 00


Kontakt

+420 283 932 375
+420 603 881 009

http://www.zscakovice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Hladíková
  • Mgr. Jarmila Šťastná
  • Mgr. Sabina Velasová

Základní škola Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích patří k velkým školám. Počet žáků stále roste, ve školním roce 2017/2018 již počet přesáhl 1000. Jde o úplnou školou, která poskytuje základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku a všechny tyto ročníky mají dvě až 7 paralelních tříd. Součástí školy je také 1 přípravná třída, ve které se děti připravují na zahájení školní docházky. Pro předškolní děti škola také pořádá přípravný kurz „Těšíme se do školy“.

Škola je dobře vybavena ICT – má tři počítačové učebny, využívá tablety, připojení k wi-fi, v každé třídě jsou k dispozici interaktivní tabule. Jednou týdně do školy dochází školní psycholožka z PPP, na plný úvazek zde pracuje školní psycholog a pět speciálních pedagožek, z nichž se jedna věnuje výhradně mimořádně nadaným dětem. Těmto dětem byla ve školním roce nabídnuta speciálně pedagogická péče v rámci výuky, kdy jednou týdně dochází ke speciální pedagožce a věnují se obohacování učiva a rozvoji jejich dovedností. Zařazení do skupiny mimořádně nadaných žáků proběhlo dobrovolně na základě rozhodnutí rodičů a prozatím péči uvítalo 18 žáků.

Škola se každým rokem účastní v podzimním období Logické olympiády a zájem o tuto akci stále narůstá. Stejně tak na podzim 2018/2019 proběhne na škole opět testování IQ, při kterém jsou osloveni rodiče žáků od 1. do 9. ročníku a i zde očekáváme hojnou účast.

Na škole jsou zavedeny celkem 3 zájmové útvary, které se zabývají aktivitami podporující zvídavost dětí. Jedná se o Klub zvídavých dětí pod vedením speciální pedagožky Jany Jičínské, Klub zábavné logiky pod vedením speciální pedagožky Aleny Kozlerové a Klub zábavné logiky a deskových her pro 2. stupeň ZŠ, který vede paní učitelka Stanislava Chromá. Náplní těchto kroužků jsou logické hry, hádanky, hlavolamy, skládačky, deskové hry ze zásob klubu či z domova, přesmyčky a rébusy.

V rámci péče o mimořádně nadané žáky se neustále rozvíjíme, v práci nás inspirují náslechy na okolních školách, kde se nadaným dětem úspěšně věnují (v červnu 2017 to byla např. Základní škola nám. Curieových), odborné přednášky a konference.

Spolupráce s Mensou ČR

Mimořádně nadané žáky má na naší škole v péči speciální pedagožka, která se věnuje jak samotným nadaným žákům v rámci dopolední i odpolední výuky, tak poskytuje odbornou metodickou pomoc i samotným učitelům. Radí jim, jak pracovat s nadanými žáky přímo ve výuce. Vše probíhá především formou individuálních konzultací ohledně jednotlivých potřeb nadaného žáka, poskytování vhodných materiálů do výuky či seminářů na téma nadaných žáků. 

V hodinách pro nadané žáky se věnujeme především rozvoji logického myšlení, řešení rébusů a hlavolamů, rozvoji sociálních kompetencí, práci ve skupině, alternativní výuce matematiky (například Hejného matematika), základům programování či hraní deskových her. Hry jsou zaměřeny na postřeh, logické myšlení, paměť, strategii či kooperaci.

Škola pro školní rok 2018/2019 nabízí také několik volnočasových kroužků, které mohou děti navštěvovat, a to například: 

  • Hravá matematika pro 1.–3. třídu,
  • Klub zábavné logiky,
  • Robotíme s roboty,
  • Věda nás baví,
  • Základy programování a algoritmizace.

Škola se v rámci spolupráce s Mensou účastní Logické olympiády. Na listopad je také plánováno další testování IQ žáků. Účast je hojná, zatím se přihlásilo přes 200 žáků napříč všemi ročníky.

Pro tento rok plánujeme nákup deskových her a didaktických pomůcek, které mohou děti využívat i v rámci běžné výuky. Chystáme se na diagnostiku nadání nově příchozích žáků na školu v rámci podpory našeho školního poradenského pracoviště. V plánu je také účast na seminářích a školeních, které jsou zaměřeny na problematiku nadaných žáků. Pedagogové tak získají další cenné informace, jak k žákům přistupovat a plně rozvíjet jejich schopnosti a kompetence.

Škola plánuje otevřít od nového školního roku matematickou třídu, která bude plně rozvíjet potenciál žáků od počátku školní docházky.

V kontaktu jsme s doktorem PhDr. Lukášem Borovičkou Ph.D., metodikem pro vzdělání, krajským garantem podpory nadání z NIDV Praha.

Mgr. Sabina Velasová
speciální pedagog
V Praze, 10. 11. 2018

Graficky ztvárněná „vizitka“ naší školy

ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice: vizitka školy

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout vizitku v tiskové kvalitě (PDF soubor, 1.32 MB)


» Archiv